Znajdź nas na

FAKTY

W gminie Ćmielów powraca program refundacji leków!

Radni z gminy Ćmielów jednogłośnie zagłosowali za wprowadzeniem drugiej edycji „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców gminy Ćmielów na rok 2020”. – Wiele pytań otrzymywałam od mieszkańców czy ponowimy ten program, oczywiście jak najbardziej tak. Środki, które na ten cel zostały zabezpieczone, to 40 tysięcy złotych na cały 2020 rok. Myślę, że zostaną w pełni wykorzystane – podsumowuje Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy Ćmielów.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ubiegłoroczna, pilotażowa edycja programu cieszyła się olbrzymią popularnością. Ze wsparcia skorzystało 29 rodzin. Łącznie na ten cel przeznaczono 18 tysięcy złotych.

– Z informacji, jakie uzyskałem, taki program nie funkcjonuje w ościennych gminach, dlatego mi tym bardziej miło, że mieszkańcy zgłaszali się do niego dość licznie. Do dyspozycji mieliśmy środki w wysokości 18 tysięcy złotych. Był to program pilotażowy. Otrzymywałam wiele  pytań od mieszkańców czy ponowimy ten program, oczywiście jak najbardziej tak. Środki, które na ten cel zostały zabezpieczone to w tym roku 40 tysięcy złotych. Myślę, że zostaną w pełni wykorzystane – mówi Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy Ćmielów. 

Obowiązują limity kwotowe na jedną osobę w wysokości 500 zł. Trzeba spełnić takie same warunki jak w roku ubiegłym.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku oraz: kserokopie recept wystawionych na nazwisko osoby lub osób uprawnionych, obejmujących leki na fakturze, oryginał faktury/faktur na zakup lekarstw (dane osoby kupującej lub uprawnionego

członka rodziny, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty). W przypadku osób niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do pierwszego wniosku), w przypadku osób długotrwale i ciężko chorych – zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę i konieczność leczenia farmakologicznego, które winno być wydane w danym roku, z okresem ważności do końca 2020 r. Kryterium dochodowe jest takie samo, jak w roku ubiegłym,  wynosi 250 proc. Dla osoby samotnie gospodarującej, to – 1752 zł,  natomiast dla rodziny 1320 zł.

– Moim celem jest odciążenie osób, o takich dochodach, które się nie kwalifikują zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do tego aby uzyskać inne wsparcie. Wykupienie leków to często ratowanie życia. Taki przypadek przeżyłam na własnej skórze, gdzie osoba zachowując priorytety wydatkowania swojego budżetu, niestety nie wykupiła recept, zapomniała o sobie w konsekwencji zakończyło się tragicznie.  Stąd też zawsze mam w pamięci tę osobę i chcę, żeby pozostałe osoby miały możliwość wykupienia recept, pozyskania refundacji, aby mogły zadbać o siebie wśród wielu innych wydatków – tłumaczy Joanna Suska. 

Program cieszył się olbrzymią popularnością. Z początkiem roku o jego kontynuację zaczęli też dopytywać mieszkańcy. 

– Ludzie przychodzili do nas do Ośrodka z pytaniami, kiedy startujemy z drugą edycją programu.  Zaczęli systematycznie pobierać recepty, faktury, żeby mogli aplikować do programu, gdy ten tylko ruszy. Będziemy się bowiem  cofać z dokumentacją do trzech miesięcy. Część osób ma już skompletowane dokumenty – dodaje Joanna Borkowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

Joanna Suska zapewnia, że tam gdzie to tylko możliwe gmina aplikuje o środki na programy do 80 procent. dofinansowania. 

– W związku z tym ten procent odzyskanych  pieniędzy z Województwa w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej na linii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego jest bardzo dobry. Chcę podkreślić, że to dofinansowanie jest maksymalne jeśli chodzi o program Posiłek w domu i szkole, czy też inne programy. Pozwala nam to dokonać stopy refundacji i przekazać je na program lekowy, nie angażując środków z budżetu gminy. O program lekowy pytają nas też gminy ościenne, więc jest to strzał w dziesiątkę – podsumowuje burmistrz.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this