Znajdź nas na

FAKTY

W ostrowieckich szkołach średnich będą nowi dyrektorzy?

Uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 18 maja, ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 1 imienia Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Kandydaci swoje oferty składać mogą do 3 czerwca. I jak czytamy w Ogłoszeniu o konkursie „nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej”.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ostrowieckie szkoły średnie będą mieć nowych dyrektorów? Mowa o Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespole Szkół Nr 1 imienia Mikołaja Kopernika, Zespole Szkół Nr 2, a także Zespole Szkół Specjalnych,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

18 maja uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego ogłoszony został konkurs na te stanowiska. Konkursy zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. Oferty osób, przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in. : uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której dotyczy konkurs, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o: stażu pracy pedagogicznej, stażu pracy dydaktycznej, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem), oświadczenia, kopii dokumentów, poświadczonych z oryginałem, a dotyczących posiadanego wykształcenia, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Oferty, w zamkniętych kopertach należy składać do 3 czerwca 2022 roku, do godziny 15.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. lub przesłać drogą pocztową. Ofert nie można składać w formie elektronicznej. 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Przypomnijmy, że aktualnie pełniącą obowiązki dyrektora w Zespole  Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. jest  Dorota Waliszczak, Anna Trojanowska jest dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., Małgorzata Węglewicz, pełni obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św., Jacek Farys jest dyrektorem  Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św., Magdalena Wykrota-Skóra, dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św., Elżbieta Helicka, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, a Tomasz Kandyba, pełni obowiązki dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this