Znajdź nas na

FAKTY

W ostrowieckim szpitalu zapytaliśmy o wynagrodzenia, wydatki na promocję, informacje prasowe etc.! Wygląda na to, że na odpowiedź przyjdzie nam trochę poczekać!

W ostrowieckim szpitalu zapytaliśmy m.in. o ilość zatrudnionych doradców, ich wynagrodzenie, kopię/skany Regulaminu Pracy i Wynagradzania pracowników medycznych i niemedycznych, poprosiliśmy o przesłanie wszystkich faktur, rachunków, a także pozostałych dokumentów nieprzetworzonych, na podstawie których ostrowiecki szpital zlecił usługi promocyjne, reklamowe, medialne, redakcyjne, prasowe i informacyjne od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku, pytaliśmy także o Polską Federację Szpitali. Wczoraj (12 września) otrzymaliśmy odpowiedź, że termin załatwienia sprawy przedłużony zostaje najdalej do dnia… 29 października. Czy kierownictwo ostrowieckiego szpitala potrzebuje blisko dwóch miesięcy, aby przesłać nam aktualny Regulamin Pracy i Wynagradzania, ewentualne faktury i rachunki za reklamy, promocję etc.?

Foto: Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

29 sierpnia do Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowaliśmy 4 wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytaliśmy ilu doradców/osób pełniących funkcje doradcze zatrudnionych jest aktualnie w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.? Jaki jest zakres obowiązków ww. osób? Czym się zajmują? W jaki sposób rozliczani są z efektów swoich prac? Ile dni w tygodniu i ile godzin w tygodniu przebywają w ostrowieckim szpitalu? Jaki jest średni miesięczny koszt zatrudnienia osoby pełniącej funkcję doradczą /doradcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św.? Kto pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa i od kiedy? Ile dni w tygodniu, a także ile godzin tygodniowo przebywa w ostrowieckim szpitalu? Jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w ostrowieckim szpitalu?

Prosiliśmy  także o przesłanie skanu/ kopii umowy z osobą zatrudnioną na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Pytaliśmy również kto pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw finansowych i od kiedy? Ile dni w tygodniu, a także ile godzin tygodniowo przebywa w ostrowieckim szpitalu? Jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie zastępcy dyrektora do spraw finansowym w ostrowieckim szpitalu? Prosiliśmy  o przesłanie skanu/ kopii umowy z osobą zatrudnioną na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw finansowych, a także kopii/skanów Regulaminu Pracy i Wynagradzania pracowników medycznych i niemedycznych, zatrudnionych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św., o przesłanie wszystkich faktur, rachunków, a także pozostałych dokumentów nieprzetworzonych, na podstawie których ostrowiecki szpital zlecił usługi promocyjne, reklamowe, medialne, redakcyjne, prasowe i informacyjne od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.

Zapytaliśmy czy m.in. ostrowiecki szpital należy do Polskiej Federacji Szpitali? Jeśli tak od kiedy? Jeśli nie należy czy placówka będzie przystępowała do Polskiej Federacji Szpitali i kiedy to nastąpi? Jakie koszty poniosła bądź poniesie placówka w związku z przystąpieniem do Polskiej Federacji Szpitali (wpisowe, składka roczna, miesięczna)? Jakie wymagania musiał/ musi spełnić szpital, aby przystąpić do Polskiej Federacji Szpitali? Jakie korzyści przynosi/przyniesie to placówce i pracownikom medycznym i niemedycznym?

Niestety wygląda na to, że na odpowiedzi nasi Czytelnicy, a tym samym mieszkańcy powiatu ostrowieckiego i pacjenci ostrowieckiej placówki będa musieli poczekać nawet do… 29 października. Czy kierownictwo szpitala nie posiada aktualnego Regulaminu Pracy i Wynagradzania lub nieprzetworzonych (co zaznaczyliśmy we wniosku) dokumentów: jak faktury, rachunki etc.,  na podstawie których ostrowiecki szpital zlecił usługi promocyjne, reklamowe, medialne, redakcyjne, prasowe i informacyjne od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku?

Zgodnie z Ustawą o  dostępie do  informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. 2. Co ciekawe Artykuł 10 2. (Rozdział 2 Dostęp do informacji publicznej) mówi, że Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Dlaczego zatem szpital nie udostępnił nam  regulaminu, czy faktur i rachunków, o które wnioskowaliśmy? 

– Wydłużenie terminu odpowiedzi na Pani wnioski nastąpiło z uwagi na złożenie przez Panią w jednym dniu czterech wniosków zawierających łącznie liczne pytania oraz żądania udostępnienia kopii znacznej ilości dokumentów, przez co niemożliwym jest ich rozpatrzenie w terminie 14 dni. Wyjaśniam, iż rozpatrzenie Pani wniosków wymaga poświęcenia czasu pracowników na zebranie niezbędnych danych i dokumentów oraz na ich ocenę pod kątem możliwości i zakresu udostępnienia, a także na przygotowanie odpowiedzi. Przy czym pracownicy przede wszystkim zobowiązani są do wykonywania czynności zapewniających należytą realizację zadań statutowych szpitala, w tym zabezpieczających wykonywanie działalności leczniczej. W związku z powyższym czynności, które nie są priorytetowe z punktu widzenia podtrzymania  działalności ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, siłą rzeczy, muszą być realizowane w dłuższym, dopuszczalnym przepisami prawa, terminie – czytamy w odpowiedzi,  pod którą podpisał się Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. 

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej  „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”, a także Art. 2. 1. „Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”. 

Do tematu wrócimy. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this