Znajdź nas na

FAKTY

W ostrowieckim urzędzie miasta i spółkach miejskich zapytaliśmy o nagrody, premie i dodatki wypłacone pracownikom!

Pod koniec lipca poprosiliśmy o wykaz nagród, premii i wszystkich dodatków (wraz ze wskazaniem ich wysokości) wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także pracownikom 8 spółek miejskich i Zakładu Usług Miejskich w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Nie pytaliśmy o imienny wykaz nagród, a wskazanie ich wysokości. Co ciekawe niemal identyczne zestawienie wypłaconych nagród, premii i dodatków pojawiło się w formie odpowiedzi na interpelację radnego powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Z tym, że interpelacja ta dotyczyła Starostwa i jednostek mu podległych. Czy dysponujący publicznymi środkami Urząd Miasta i Spółki nie chcą poinformować ostrowczan, w których imieniu występujemy, jakie środki przeznaczone zostały na premie, dodatki nagrody?

Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim. 27 lipca 2021 r. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Niniejszym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07), wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania: Proszę o wykaz nagród, premii i wszystkich dodatków (wraz ze wskazaniem ich wysokości) wypłaconych pracownikom Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – to pytanie, w w którym zmieniał się jedynie adresat, 22 lipca drogą mailową przesłaliśmy do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także na adres 8 spółek miejskich: Miejskiej Energetyki Cieplnej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Zakładu Usług Pogrzebowych, Agencji Rozwoju Lokalnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Janik, Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji i  Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. 

Brzmi ono niemal identycznie, jak pytanie zadane przez radnego powiatowego, który w interpelacji złożonej 29  kwietnia pytał „o wykaz nagród, premii i wszystkich dodatków (wraz ze wskazaniem ich czasookresu i wysokości) wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w 2020 roku z wykazem pełnych stanowisk zajmowanych w w/w Urzędzie, a także w jednostkach podległych”. 6 maja starostwo poinformowała go, że ze względu na obszerność danych koniecznych do zgromadzenia i przesłania ich przez podległe jednostki oraz przygotowania ich opracowania, wyznaczono nowy termin na udzielenie odpowiedzi, którego dotrzymano. W odpowiedzi na interpelację Zbigniewa Dudy przeczytać można jak rozkładał się podział nagród w szkołach powiatowych, domach pomocy społecznej, szpitalu, czy samym starostwie.

W odpowiedziach na zadane przez nas pytania, których źródłem stały się prośby naszych czytelników, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, zainteresowanych sposobem  i gospodarnością wydawania publicznych pieniędzy, na próżno szukać kwot, jakie przeznaczone zostały na nagrody, premie i dodatki w 2020 roku. Wyczytać możemy natomiast (tak jak w przypadku odpowiedzi z Miejskiej Energetyki Cieplnej, pod którą podpisali się zarówno Dariusz Wojtas, prezes Zarządu, jak i  Renata Mikołajczak, wiceprezes Zarządu), że „ Pracownicy spółki nie mają związku z dysponowaniem majątkiem samorządowym ani też zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań  przez władze publiczne, nie są zatem osobami publicznymi. Nie rezygnują również z prawa do ochrony prywatności”.

Czy zatem pracownicy jednostek podległych starostwu, o których nagrodach, premiach i dodatkach można było przeczytać w odpowiedzi na interpelację radnego, zrezygnowali z prawa do ochrony prywatności? W jednostkach miejskich obowiązują inne prawo, niż w tych podległych starostwu powiatowemu? 

W odpowiedzi z MEC-u  przeczytać możemy także: „W zakresie żądania informacji co do nagród, premii i wszystkich dodatków wypłaconych na rzecz członków Zarządu MEC Sp. z.o.o. wskazujemy, że dane te wynikają z oświadczeń majątkowych, publikowanych za pośrednictwem Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej:”

Nie wiemy jakie oświadczenia majątkowe mieli przed sobą Prezes i Wiceprezes Zarządu MEC-u, ale z żadnego z ich oświadczeń nie wynika jasno wysokość nagród, dodatków, czy premii, jakie otrzymali.  Nie wiemy zatem jaki procent 309 050 zł, jakie w ubiegłym roku zarobił Dariusz Wojtas (według oświadczenia majątkowego z 21 kwietnia 2021 roku) stanowią przyznane mu potencjalnie: nagroda, dodatek lub premia. Nie wiemy też jaki to procent kwoty, jaką zarobiła Danuta Mikołajczak, wiceprezes Zarządu MEC-u, gdyż z oświadczenia majątkowego wynika tylko, że w ubiegłym roku zarobiła 263 502, 78 zł. W sumie dwie osoby z Zarządu MEC-u  w 2020 roku ( roku który upłynął pod znakiem pandemii  koronawirusa) zarobiły blisko 600 000 złotych (572 552,78 zł) w mieście wyludniającym się i borykającym z bezrobociem.

Mieszkańcy Ostrowca Św. chcą zatem wiedzieć za jakie szczególne osiągnięcia przyznano im z publicznych funduszy, potencjalne nagrody, czy premie i jak były wysokie.

W podobnym tonie odpisał także Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Św. Inną drogę odpowiedzi wybrał natomiast Zakład Usług Miejskich, czy Agencja Rozwoju Lokalnego, które wyznaczyły nowy termin rozpatrzenia wniosku, wskazując dzień 22 września 2021 roku. 

–   Jest to niezbędne z uwagi na konieczność podjęcia dodatkowych czynności związanych z zakresem żądanej informacji – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisała się Agnieszka Rogalińska, przez Zarządu ARL-u.

Jeszcze inaczej odpisał nam Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik, który uważa, że „Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienie  informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Pana wniosek z 22.07.2021 roku nie zawiera takich informacji. Po uzupełnieniu wniosku informacja zostanie udzielona w sposób i w formie przez Pana wskazana”  (pisownia oryginalna) – czytamy w piśmie, pod którym podpisał się Marek Nowak, prezes Zarządu ZUO Janik.  

Przypomnijmy, że prezesi ostrowieckich spółek miejskich w minionym roku zarobili wspólnie ponad półtora miliona złotych. O czym pisaliśmy tutaj:

Czy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego nie zasłużyli na to, aby dowiedzieć się jaki procent z tych zarobków to nagrody, premie i dodatki?  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this