Znajdź nas na

FAKTY

Ponad 400 tysięcy zł na nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.!

413 730,96 zł to suma nagród wypłaconych w ubiegłym roku w samym tylko Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. Wśród nagrodzonych osób są m.in. wicestarosta – 31 500 zł , skarbnik – 29 435 zł , sekretarz 14 000 zł, czy Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 23 600 zł . 29 kwietnia interpelację w sprawie wykazu nagród, premii i wszystkich dodatków wypłaconym pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. złożył Zbigniew Duda, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na odpowiedź musiał czekać do 31 maja ze względu, na jak poinformował w piśmie Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu ostrowieckiego „obszerność danych koniecznych do zgromadzenia i przesłania ich przez podległe jednostki oraz przygotowania ich opracowania”.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z treścią art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przeczytać można m.in.: „ Nagroda uznaniowa może zostać  przyznana w szczególności za: szczególne osiągnięcia w pracy, wykonywania dodatkowych zadań, wykraczających poza normalny zakres obowiązków, wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego. Inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań i pracę urzędu, systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych”. W Regulaminie przeczytać można także, że decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Starosta z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

Między innymi o to jakie nagrody przyznano pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. , 29 kwietnia zapytał Zbigniew Duda, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.  Na odpowiedź musiał poczekać do 31 maja. W informacji, jaką wówczas otrzymał przeczytać można m.in:

– W związku ze złożonym przez Pana wnioskiem w dniu 29 kwietnia 2021 roku, dotyczącym udostępnienia wykazu nagród, premii i wszystkich dodatków wypłaconym pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz jednostek podległych, z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk, uprzejmie informuję, że  z uwagi na obszerność  danych koniecznych do zgromadzenia i przesłania ich przez podległe jednostki oraz przygotowania ich opracowania, udzielenie kompleksowej odpowiedzi na Pana wniosek będzie możliwe w terminie do dnia 31 maja 2021 roku – poinformował Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu ostrowieckiego. 

BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Według odpowiedzi jaką otrzymał radny Zbigniew Duda, na nagrody dla samych tylko pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przeznaczonych zostało w 2020 roku –  413 730,96 zł. Tabela, którą przedstawiło starostwo jest bardzo ogólna i nie wskazuje niestety ilości wynagrodzonych pracowników. Analizując kwoty można się jedynie domyślać, że chodzi o  zbiorczą sumę nagród reprezentantów poszczególnych wydziałów: naczelników, kierowników etc.    

 Dowiadujemy się z niej natomiast, że 31 500 zł otrzymał wicestarosta,  29 435 zł – skarbnik , 14 000 zł – sekretarz 14 000 zł, radcy prawni – 15 880 zł, naczelnicy wydziałów – 26 300 zł, zastępcy naczelników wydziałów – 10 500 zł, kierownicy referatów – 50 243, 77 zł, audytor wewnętrzny – 1000 zł, Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 23 600 zł, główny specjalista do spraw kadr – 9 360 zł, starszy inspektor do spraw BHP/inspektor danych osobowych – 1000 zł, inspektorzy – 126 330,48 zł, inspektor do spraw komunikacji społecznej – 1800 zł, inspektor do spraw kontroli wewnętrznej – 13 808 zł,  podinspektorzy – 19 093, 71 zł, konserwatorzy – 9860 zł, robotnicy gospodarczy – 12 330 zł, robotnicy gospodarczy (drogowi) – 4 890 zł, inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej  i zarządzania kryzysowego – 700 zł, audytor wewnętrzny –  1000 zł, referencji – 7600 zł, pomoce administracyjne – 1100 zł, sekretarka – 1600 zł i kierowca – 800 zł.  

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę dodatki otrzymali je: starosta – 58 320 zł, wicestarosta 65 520 zł, skarbnik – 57 420 zł, sekretarz – 26 400 zł, radcy prawni – 34 560, naczelnicy wydziałów – 120 755,33 zł, zastępcy naczelników wydziałów – 39 580 zł, kierownicy referatów – 104 928,04 zł, audytor wewnętrzny – 4080 zł, Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 18 000 zł, główny specjalista do spraw kadr –700 zł, starszy inspektor do spraw BHP/inspektor danych osobowych – 3600 zł, inspektorzy – 101 018, 49 zł, inspektor do spraw komunikacji społecznej – 2400 zł. W sumie: 637 281,86 zł. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this