Znajdź nas na

FAKTY

Wkrótce ruszy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Św.! Umowa z wykonawcą już podpisana!

Długo wyczekiwana przez mieszkańców rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, która będzie przebiegać przez ścisłe centrum miasta poprawi bezpieczeństwo i wprowadzi nowe rozwiązania komunikacyjne. Dziś (wtorek, 27 września) dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę z pełnomocnikiem wykonawcy, firmy Mota-Engil Central Europe Dawidem Bajorkiem. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, posłowie Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj, senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń oraz radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda.

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 podpisana. fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Koszt zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” to prawie 137 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi niecałe 87 mln zł. Reszta kwoty, to jest blisko 50 mln zł pochodzi z budżetu województwa świętokrzyskiego.

O zakresie inwestycji, która realizowana będzie w Ostrowcu Św. mówi Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

– Dwukilometrowy odcinek w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego z estakadą drogową to bardzo skomplikowana inwestycja, ale bardzo potrzebna mieszkańcom i wiele lat przez nich wyczekiwana. Niedługo rozpoczniemy tam pracę, a zakończenie budowy zaplanowano w listopadzie 2024 roku – mówił marszałek Andrzej Bętkowski

– Bardzo się cieszę, że dziś podpisujemy umowę na bardzo wyczekiwaną inwestycję, która będzie największą w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Mieszkańcy bardzo długo na nią czekali. Bardzo dziękuję radnym Sejmiku, którzy znaleźli zrozumienie dla tej inwestycji. Część środków – 50 milionów złotych przeznaczonych na to zadanie pochodzi z budżetu województwa świętokrzyskiego – mówił radna Sejmiku Magdalena Zieleń.

O inwestycji mówi Magdalena Zieleń, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

– Dzisiejsze spotkanie to efekt zespołowego działania, współpracy samorządu z rządem, współpracy z parlamentarzystami i radnymi Sejmiku. Dużo wyzwań przed nami, ale damy sobie radę, bo działamy wspólnie w świetnym zespole – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, która będzie W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, posłowie Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj, senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń oraz radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda. 
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na Kamiennej ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie woj. świętokrzyskiego, wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej (z woj. lubelskim, mazowieckim) i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów. Wpłynie pozytywnie na możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego na obszarach o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

– W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy obiekt mostowy, który będzie architektonicznie nawiązywał do istniejącej kładki na rzece Kamiennej, będą nowe ronda, nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, czy przejścia dla pieszych – dodaje dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona.

Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim miastem poza Kielcami, w którym mieszka powyżej 50 000,00 osób. Rozbudowa DW 754 wraz z budową mostu, w wyniku której poprawie ulegną parametry techniczne drogi zwiększy przepustowość drogi, usprawni warunki komunikacyjne w tej części regionu, pozwoli na płynny przejazd drogi z jednolitą, optymalną prędkością. Inwestycja poprawi dostępność użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych i wpłynie na  pobudzenie przedsiębiorczości w województwie.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W ramach inwestycji, przewiduje się:

 • przebudowę wlotu skrzyżowania (Rondo Powstania Styczniowego) z drogą krajową nr 9 i ul. Żabią (droga powiatowa nr 1031T) na odcinku od km 0+000 do km 0+025,
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+025 do km 1+912 obejmującą ulice: al. 3-goMaja, ul. Okólną, ul. Denkowską, ul. Radwana i ul. Bałtowską w Ostrowcu Św. do parametrów drogi klasy technicznej G i obciążenia ruchem KR5,
 • dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe chodników oraz ścieżek rowerowych przy ul. Bałtowskiej do nowo wybudowanej inwestycji na odcinku od km 1+912 do km 1+940,
 • rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 754 z:
  • Kilińskiego (droga powiatowa nr 1025T),
  • Młyńską (droga gminna nr 302021T),
  • Okólną (droga gminna nr 302026T) oraz ul. Słowackiego (droga gminna nr 302032T),
  • Denkowską (droga gminna nr 302076T) oraz ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T),
  • Polną (droga powiatowa nr 1027T),
  • Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1023T),
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T) oraz ul. Wardyńskiego (droga gminna nr 302044T),
 • przebudowę ul. Siennieńskiej (droga gminna nr 302017T),
 • przebudowę skrzyżowania ul. Polnej (droga powiatowa nr 1027T) z ul. Dziewulskiego (droga gminna nr 302149T),
 • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
 • budowę obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe,
 • przebudowę i budowę zatok oraz miejsc postojowych,
 • przebudowę i budowę chodników wraz z remontem i odtworzeniem istniejących schodów w miejscach budowy chodników i projektowanych sieci,
 • budowę i przebudowę ścieżek rowerowych,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę i budowę dojść do posesji,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, wyposażonej w system podczyszczania przed wylotem do rzeki Kamiennej,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
 • budowę i przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 • zabezpieczenie i przebudowę sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z  inwestycją (sieć wodociągowa, gazowa, cieplna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjna),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • nasadzenia drzew,
 • rozbiórkę i budowę murów oporowych w ciągu ul. Okólnej oraz budowę muru oporowego w ciągu ul. Denkowskiej,
 • renowację muru oporowego w ciągu ul. Okólnej,
 • rozbiórkę budynku i innych obiektów budowlanych,
 • rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz elementów infrastruktury drogowej
 • przestawienie obiektów budowlanych
Ul. Okólna w Ostrowcu Św.
Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this