Znajdź nas na

FAKTY

Wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego!

We wtorek 20 grudnia, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego przyznane Kazimierze Zapałowej, Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A., profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi, Mieczysławowi Bąkowi i Targom Kielce S.A. Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku, w dziewiątej edycji, uhonorowane zostały trzy osoby fizyczne oraz trzy podmioty. Wyróżnienia odebrali:

  • Kazimiera Zapałowa – osobowość kultury regionu świętokrzyskiego, wybitna badaczka życia i twórczości Stefana Żeromskiego, autorka opracowań, esejów, artykułów o Stefanie Żeromskim i ludziach związanych literacko z ziemią świętokrzyską, a także przewodników po muzeum pisarza i regionie, postać ściśle związana z działalnością Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
  • przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej: harcmistrz Tomasz Rejmer – zastępca komendanta Chorągwi, harcmistrzyni Agnieszka Stochmal – zastępca komendanta Chorągwi, podharcmistrzyni Olga Zawodnik-Purtak – członek Komendy Chorągwi oraz podharcmistrz Maciej Szkatuła – instruktor Hufca ZHP Końskie. Od ponad stulecia ZHP na Ziemi Świętokrzyskiej w różnych warunkach politycznych i społecznych prowadzi konsekwentnie działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu poszanowania prawa, umiłowania Ojczyzny, zgodnie z rotą przyrzeczenia harcerskiego i zasadami zawartymi w prawie harcerskim.
  • reprezentujący Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce” S.A. prezes zarządu Janusz Knap. Radio Kielce – najstarsza rozgłośnia w województwie świętokrzyskim wyróżniona została za wspieranie rozwoju regionu, przygotowywanie i prezentowanie słuchaczom audycji o tematyce publicystycznej, społecznej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej, którym przyświeca misja i rola medium publicznego.
  • Mieczysław Bąk – działacz społeczny i samorządowiec, współzałożyciel Stowarzyszenia Ekologicznego „Uroczysko nad górną Kamienną”, uhonorowany Nagrodą Muzealną im. Tadeusza Włoszka. Doceniono jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz konserwacji obrazów św. Barbary i św. Rocha, zabytkowego modrzewiowego kościoła św. Rocha oraz przykościelnej dzwonnicy w Mroczkowie.
  • w imieniu Targów Kielce S.A. prezes Andrzej Mochoń. Kielecki ośrodek wystawienniczy jeden z dwóch liderów rynku wystaw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, był już niejednokrotnie nagradzany za skuteczną promocję regionu. Ma istotny wpływ na popularyzację ziemi świętokrzyskiej na arenie krajowej, europejskiej, jak i międzykontynentalnej.
  • Odznaka została nadana także nieobecnemu na uroczystości prof. Zbigniewowi Wójcikowi – cenionemu geologowi, speleologowi, historykowi nauki, wieloletniemu pracownikowi Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, zapalonemu wędrowcy i turyście.

– Największym atutem ziemi świętokrzyskiej są ludzie, którzy cenią i szanują swoją małą ojczyznę i dla jej dobra i rozwoju działają – powiedział, gratulując odznaczonym marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Cieszę się, że w imieniu Kapituły Odznaki mogę państwu podziękować, wręczając odznaczenia regionalne, będące dowodem naszego uznania państwa starań i zasług.

– Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego to dowartościowanie osób i instytucji, które pracują na rzecz rozwoju naszego regionu, wskazanie wzorców godnych naśladowania – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. – To dobre przykłady tego, jak angażować się w pracę na rzecz małych społeczności, ale też dla całego województwa – dodał przewodniczący.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, wybranej przez Sejmik, zasiadają: Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś jako Przewodniczący Komisji, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku: Mieczysław Gębski i Henryk Milcarz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Bogusław Wiłkomirski – Wiceprezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Mieczysław Kasiński – Wiceprezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Janusz Piątek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Oskar Frydrych – przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa: Marek Bogusławski, Andrzej Swajda i Grzegorz Świercz.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W spotkaniu wzięli udział poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda Rafał Nowak, ks. dr Adam Perz – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jednostek podległych, wyróżnieni Honorową Odznaką.

Uroczyste spotkanie uświetnił występ utalentowanego młodego artysty Filipa Jurkiewicza, radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa, któremu akompaniowała pianistka Kamila Łopatka.

Marszałek Andrzej Bętkowski
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this