Znajdź nas na

FAKTY

Wzięliśmy pod lupę oświadczenia majątkowe radnych miejskich z KWW Jarosława Górczyńskiego!

Inwestują w nieruchomości, mają po kilka samochodów osobowych i służbowych, a część z nich pomimo gigantycznych wręcz przychodów wykazuje mikro dochody. Mowa o radnych miejskich z KWW Jarosława Górczyńskiego. To właśnie oświadczenia majątkowe radnych z obozu rządzącego w gminie Ostrowiec Św. wzięliśmy pod lupę.

Zdjęcie ilustracyjne

Mieszkania, domy, działki, garaże  to tylko niektóre z nieruchomości jakie posiadają radni miejscy z KWW Jarosława Górczyńskiego. Niektórzy będąc radnymi miejskimi pracują w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św., jak np. Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Ostrowcu Św., inni jak – Artur Zawadzki, według oświadczenia majątkowego, od gminy Ostrowiec Św. kupują działki, są i tacy, jak Marek Giemza, którzy przy ponad 2 milionowym przychodzie, wykazują zaledwie 5 tysięczny dochód. Znaleźć można i takich radnych, którzy w oświadczeniach majątkowych nie mają auta, mieszkania, czy domu. 

Mariusz Łata, nie dość, że radny miejski w Ostrowcu Św., to także: naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Według oświadczenia majątkowego (stan na 30 grudnia 2019 roku) złożonego 27 maja 2020 roku Mariusz Łata, na swoim koncie zgromadził środki pieniężne w wysokości  60 tysięcy złotych. Posiada także papiery wartościowe, których wartość wynosi 27 000 zł – Fundusz Pioneer ICA. Ma także dom o powierzchni 115 metrów kwadratowych i wartości 200 tysięcy złotych (⅙ własności), mieszkanie o powierzchni 52,5 metra kwadratowego i wartości 150 tysięcy złotych (spółdzielcze prawo własnościowe). Mariusz Łata ma także dwie działki.  Jedną o powierzchni  304 metrów kwadratowych i wartości 40 tysięcy złotych (wieczyste użytkowanie), drugą działkę – pod domem o powierzchni 350 metrów kwadratowych i wartości 50 tysięcy złotych (⅙ własności). W roku, który objęty został oświadczeniem majątkowym zarobił: w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. – 106 954,66 zł. Mariusz Łata wykazał także dochód z Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6 480, 40 zł, Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 9 771, 76 zł. Dieta radnego Rady Miasta Ostrowca Św. – 20 799, 47, ale także dieta przewodniczącego rady osiedla – 1 800 zł. Posiada dwa samochody: Renault Megane z 2010 r – o wartości 20 tysięcy złotych i Chevrolet Aveo z 2009 roku za 10 tysięcy złotych.

Daniel Strojny, właściciel Daniel Strojny, Biuro Ochrony Spartan, a także manager w Konsalnet Security.

Według oświadczenia majątkowe (stan na 31 grudnia 2019 r.), złożonego 29 maja 2020 roku na swoim koncie zgromadził 200 tysięcy złotych, a także 5 tysięcy Euro. Posiada dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych i wartości 550 tysięcy złotych, mieszkanie o powierzchni 57 metrów kwadratowych, o wartości ponad 400 tysięcy złotych, działkę rolno-budowlaną o powierzchni 2069 metrów kwadratowych o wartości 120 tysięcy złotych. 

W roku, objętym oświadczeniem majątkowym wykazał ponad 841 tysięcy przychodu i ponad 155 tysięcy dochodu. Część samochodów, które wykazał w swoim oświadczeniu majątkowym jest nieczytelna . A jest ich niemało: Opel Astra z 2010 roku – 20 tysięcy złotych, Opel Vivaro – 2011 r. o wartości ok. 48 tysięcy złotych, BMW X6 – 160 tysięcy zł (leasing firmy), Opel Astra V 2016 rok – niestety wartość auta nieczytelna. 

Andrzej Pałka według oświadczenia majątkowego złożonego 15 maja 2020 roku na swoim koncie  zgromadził w walucie polskiej – 120 282,56 zł, posiada także  dom o powierzchni 95,73 i wartości 450 000 zł -(współwłasność) i  działkę pod domem 486 m2 o wartości 50 000 (współwłasność). Osiągane dochody: emerytura – 49 779,94 zł, umowa o pracę – 1623,75 zł, umowa zlecenie ośrodek szkoleniowy „Primo” Renata Gawron – 4762,12 zł. Dieta przewodniczącego rady osiedla  i radnego rady miasta – 19 917,84.

Posiada samochód osobowy Fiat Tipo – 2017 r. o wartości 56 000 zł.

Marek Giemza. Według oświadczenia majątkowego złożonego 28 kwietnia 2020 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przy ulicy Siennieńskiej 139, a także jest współwłaścicielem Tabaka Spółka Jawna (ulica Prusa 16), posiada 50 procent udziałów. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód – 4840, 31 zł. W walucie polskiej zgromadził 4111, 17 zł. Prowadzi działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza   sprzedaż detaliczna), a także wspólnie z innymi osobami: TABAKA Spółka jawna – sprzedaż detaliczna. Z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnął przychód w wysokości 2 068 584,51 zł i 5022,43 zł dochodu. Marek Giemza skorzystał też z zasiłku chorobowego – 4370, 28 zł. Dieta radnego wyniosła w jego przypadku – 20 685,66 zł. 

Kamil Kutryba, właściciel sklepu sportowego Centrum Sport przy ul. Okólnej 19, w walucie polskiej zgromadził 2 tysiące złotych. Posiada dom o powierzchni 137,56 metrów kwadratowych i wartości 295 tysięcy złotych (współwłasność małżeńska), działkę budowlaną o powierzchni 0,1045 ha z domem w stanie surowym zamkniętym, o wartości 280 749, 50 zł (współwłasność małżeńska). Z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej wykazał 676 977,13 zł przychodu i 38 449, 77 zł – dochodu.

Dieta radnego: 20 020, 23 zł. Posiada trzy samochody: Samochód dostawczy Ford Transit 2008 rok 2014 – ok. 32 000 zł, Samochód osobowy Smart Four For (2016 rok) ☼ o wartości ok. 20 tysięcy złotych i samochód osobowy Mazda CX5 (2014 r.), o wartości 55 tysięcy złotych (leasing).

Zaciągnął też kredyt na budowę domu w Banku Spółdzielczym, ma też kredyt gotówkowy w Banku Pekao SA, a także kredyt przy koncie firmowym w Banku Spółdzielczym z 2019 roku. 

Aron Pietruszka pracuje jako referent do spraw zaopatrzenia w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Św. Według oświadczenia majątkowego złożonego 26 maja 2020 roku nie posiada oszczędności, domu, czy mieszkania. Nie wykazał też samochodu, którego wartość przekraczałaby 10 tysięcy złotych.  Z tytułu zatrudnienia zarobił: 48 162,49 zł, z tytułu umowy zlecenia – 3 600 zł. Dieta radnego i przewodniczącego rady osiedla – 21 483 zł. 

Joanna Pikus pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Jest przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego – konsultant.  Zgromadziła 7330, 68 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 58,62 metry kwadratowe i wartości 160 tysięcy złotych. Z tytułu umowy o pracę zarobiła – 61 031, 54 zł, dieta radnej Rady Miasta – 21 741, 48 zł, umowa zlecenie – 1 120, 00 zł. Posiada Forda z 2009 roku – o wartości 34 tysięcy złotych.

Stanisław Choinka, według oświadczenie z dnia 20 maja 2020 roku, pracuje jako  dyrektor ds. technicznych  w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrowcu Św.  Posiada dom o powierzchni 170 m2 o wartości 250000 zł wraz z działka pod domem 630 m2 wartość ok. 50 000 zł – współwłasność, gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha 25 a o wartości 29 000 zł rodzaj zabudowy: drewniany dom, obora, drewniana stodoła – współwłasność. Inne nieruchomości: udział 11/80 częściach nieruchomości o wartości ok. 75 000 zł – współwłasność, działka leśna wartość ok 4 000 zł – współwłasność. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 84 831,33 zł. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 22 489,2. Samochody – VW Sharan 2005 r. – wartość ok 13 000 zł i VW Passat 2008 r. wartość  ok.19 500 zł. Kredyt w Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w Banku Spółdzielczym do 15 000 zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 – 9 948,26. Kredyt hipoteczny  w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św w wysokości 54000 zł – darowizna dla Córki na zakup mieszkania do spłaty na dzień 31.12.2019 pozostały wg harmonogramu spłaty kredytu – 36900 zł 

Bożenna Morycińska, według oświadczenie złożonego 15 maja 2020 roku lekarz N.S.Z.O.Z GOMED. Na swoim koncie zgromadziła 27 000 zł. Posiada także papiery wartościowe: Fundusz PKO Parasolowy, IKE Pakiet Emerytalny, PKO Aksjomat na kwotę: 265 000 zł, a także mieszkanie o powierzchni 70,05 m2,  o wartości ok. 175 000 zł –  spółdzielcze prawo własnościowe,  mieszkanie o powierzchni 46,6 m2 o wartości ok 160 000, w tym wartość garażu współwłasność (½ własności) 

Prowadzi działalność gospodarczą: indywidualną praktykę lekarską, z tego tytułu osiągnęła przychód 61 238,90 i dochód 61 238,90.

Emerytura, którą pobiera wynosi –  32 296,60 zł. 

Dieta Radnej Rady Miasta Ostrowca Św. – 17 319,56 zł.

Irena Renduda-Dudek

Oświadczenie majątkowe jakie widnieje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Ostrowcu Św. pochodzi z 11 kwietnia 2019 roku, czyli obejmuje rok 2018. 

Według oświadczenia, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św.  zgromadziła 133, 270 zł. Posiada dom o powierzchni 108 metrów kwadratowych i wartości 350 tysięcy zł łącznie z działką pod domem, mieszkanie o powierzchni 11,14 metrów kwadratowych, o wartości 1 072 970 zł (współwłasność z synem i synową), grunt orny – nieużytek o powierzchni 1,05 ha i wartości 250 tysięcy złotych.

Z tytułu emerytury otrzymała 42 656,56 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 24 157,20 zł. Posiada samochód osobowy Nissan Quashqai z 2014 roku o wartości 50 000 zł.

Włodzimierz Stec, według oświadczenia majątkowego z 26 maja 2020 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a od 5 marca 2018 roku zatrudniony jest także w Urzędzie Gminy Bodzechów. Zgromadził 9, 024 zł, posiada dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych, o wartości 215 tysięcy złotych (¼ własność żony), dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych i wartości 230 tysięcy złotych (w ½ współwłaściciel), dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych (małżeńska wspólność majątkowa) o wartości 240 metrów kwadratowych, mieszkanie o powierzchni 42 metrów kwadratowych, o wartości 280 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął 174 513, 41 zł przychodu i 34 094, 56 zł dochodu. Z tytułu umowy o pracę zarobił: 45 286, 87 zł, dieta radnego Rady Miasta Ostrowca Św. i rady osiedla – 21 991, 34 zł. Posiada Skodę Octavię z 2005 roku o wartości 11 500 zł. 

Marta Woźnicka-Kuzdak, według oświadczenia majątkowego złożonego 20 kwietnia 2020 roku starszy specjalista w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zgromadziła 15 950 zł, posiada trzy mieszkania o powierzchni: 56,80 metra kwadratowego o wartości 155 tysięcy złotych, 47,09 metra kwadratowego o wartości 90 tysięcy złotych (łącznie z gruntem), a także o powierzchni 58 metrów kwadratowych i wartości 142 500 zł (½ własności).

Do tego garaż o powierzchni 16 metrów kwadratowych plus grunt pod garażem 24 metry kwadratowe (współwłasność małżeńska), boks garażowy o powierzchni 16 metrów kwadratowych plus grunt pod garażem (½ własności).

Dochód z tytułu zatrudnienia w 2019 roku – 58 173, 28 zł, dieta radnej rady miasta – 22 049, 25 zł. Samochód osobowy BMW z 2008 roku o wartości 21 tys. zł.   

Włodzimierz Sajda, według oświadczenie z  27 kwietnia 2020 roku posiada mieszkanie o powierzchni 57,74 m2 o wartości 60 000 zł (odrębna własność lokalu mieszkalnego). 

Emerytura – 34 527,22 zł, dieta Radnego 18 075,46, Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” w Ostrowcu Św – 2 898,75. 

Kamil Stelmasik, według oświadczenia majątkowego  z 27 maja 2020 roku pracuje w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrowcu Św. na stanowisku  starszy specjalista ds. (nieczytelne) i promocji. Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 7000 zł 

Brak domu, brak mieszkania.  Zarobił: w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim – 49 274,72 zł,  z działalność wykonywanej osobiście – umowa o dzieło/zlecenie – 3040,00 zł,  Dieta Radnego Rady Miasta i Przewodniczącego Rady Osiedla Pułanki – 21 649,12 zł.

Nie ma samochodu o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. 

Artur Zawadzki, według oświadczenia majątkowego z 27 maja 2020 jest przewodniczącym Rady Osiedla Częstocice, a także ma umowę o pracę w Stowarzyszeniu na rzecz szkoły w Częstocicach. Nie ma zgromadzonych środków pieniężne w walucie polskiej. Posiada dom o powierzchni 150 m2 o wartości 220 000 zł łącznie z działką,  dom o powierzchni 60 m2 , o wartości 35000 łącznie z działką (własność), a także gospodarstwo rolne 10 872 m2 i wartości 15 000 zł bez zabudowy – tytuł prawny własność.  Dochód: brak – oddane w dzierżawę za opłacenie podatku. Posiada także: działkę, na której stoi dom 555 m2 , działkę, na której stoi dom 691 m2, działkę 3/61 – 0,1070 ha działkę 3/64 i 3/67 0,3361 ha (użytkowanie wieczyste)  o łącznej wartości 167 710,50, działkę 3/61 3/64 3,67 kupione od gminy Ostrowiec Świętokrzyski 27.11.2019 r.

Dieta Radnego i przewodniczącego rady osiedla – 19422,52. Umowa o pracę – 37518,85

Samochody:  Seat Leon 2008r – 15 000 zł,  Opel Insignia 2012 – 30 000 zł.

Oświadczenia radnych dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.ostrowiec.pl/oswiadczenia-majatkowe/szukaj?keyword=&identity=&group_id=3


Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this