Znajdź nas na

FAKTY

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół średnich i placówek oświatowych!

Od 900 zł dla Tomasza Kandyby, dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św., poprzez 1200 zł dla Agnieszki Wziątek-Dryjas, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św., czy Magdaleny Kalisty-Jasiak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św., po 2 100 zł m.in. dla Małgorzata Węglewicz, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Doroty Waliszczak, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., czy Roberta Wardy, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 100 zł – tak kształtują się dodatki motywacyjne przyznane przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu ostrowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowieckiego ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu ostrowieckiego. Obowiązywać będą one od 1 września 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w uchwałach zarządu:

 • Dorota Waliszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. otrzyma 2 100 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku). 
 • Małgorzata Górecka-Smolińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr II imienia Joachima Chreptowicza w  Ostrowcu Św. – 1 798,50 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Robert Warda, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 100 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Anna Trojanowska, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1700 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Małgorzata Węglewicz, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 100 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Jacek Farys, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1700 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Tomasz Łodej, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1700 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Marcin Sitarz, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1900 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Jacek Pająk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1900 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Katarzyna Krzyżanowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1800 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Agnieszka Wziątek-Dryjas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. – 1200 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Krzysztof Hapczyn, dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1 800 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Tomasz Kandyba, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. – 900 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).
 • Magdalena Kalista Jasiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św. – 1200 zł (od 1 września 2023 roku  do 29 lutego 2024 roku).

W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. zapytaliśmy o dodatki motywacyjne przyznawane dyrektorom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych  z terenu powiatu ostrowieckiego, z odpowiedzi dowiedzieliśmy się , że „dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych ma charakter uznaniowy i nie jest obligatoryjny”. 

– Kryterium przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i czynniki jakie są brane pod uwagę przy  ustalaniu wysokości dodatków ujęte w Regulaminie w uszczegółowieniu są następujące: umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami szkoły (placówki) w tym przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły tj.: dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityka kadrowa, organizowanie konferencji szkoleniowych, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, podejmowanie innych działań, mających na celu promowanie szkoły, współpraca ze związkami zawodowymi, innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami;  wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki: osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych, zapobiegającym zagrożeniom społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach, organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, właściwe kształtowanie relacji interpersonalnych w szkole (placówce) – poinformował nas wówczas Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

Czym zatem różniły się działania podjęte przez dyrektorów, którzy otrzymali dodatki mniejsze niż 1 000 zł od tych powyżej 2 000 zł?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this