Znajdź nas na

FAKTY

Aby po 123 latach zaborów, Polacy mogli być znów u siebie! Tak świętował Ostrowiec Św.! [ZDJĘCIA]

Mszą Świętą w Kolegiacie Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozpoczęły się uroczystości miejskie z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po przemarszu pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego do Parku Miejskiego poszczególnych delegacji, złożono kwiaty i zapalono znicze. Zapłonął także ogień niepodległości. Ci, którzy postawili na aktywne i sportowe spędzenie tego dnia, mogli wziąć udział w Biegu Niepodległości, który ze stadionu miejskiego przy ulicy Świętokrzyskiej, wystartował o godzinie 13.00.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O tym, że 11 listopada to święto radosne dla wszystkich Polaków, przypomina Zbigniew Duda, szef struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości.

– Dzisiejsze święto to święto bardzo radosne dla wszystkich Polaków, 101 lat temu udało się nam odzyskać niepodległość. Przez 123 lata Polska tej niepodległości nie miała. To dzięki naszym patriotom z każdej strony i każdej opcji politycznej udało się tę wolność uzyskać. Patriotyzm to pamięć o takich rocznicach, jak ta dzisiejsza. Wspominamy tych, którzy walczyli, często tracąc życie, abyśmy my, mogli w wolnej Polsce pracować i żyć. Patriotyzm to również nasza praca, nasza codzienna postawa, nasze wartości, które nam przyświecają. To coś, czego bardzo trudno się nauczyć, coś, co trzeba mieć w sobie. Takie ścisłe określenie patriotyzmu chyba do końca nie istnieje. Wszyscy ci, którzy kochają Polskę dla których Polska jest wartością nadrzędną to prawdziwi patrioci – podsumował Zbigniew Duda.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mateusz Czeremcha, radny miejski, przypomina natomiast, że to ważne dla Polaków święto, każdy z nas powinien przeżywać w sposób indywidualny, w zgodzie z własnym sumieniem.

– Można je przeżyć razem z rodziną, na rozmowie z dziećmi, na modlitwie w kościele, składając wieńce, jak my tutaj pod pomnikiem marszałka, czy okazując swoją pamięć w inny sposób – wyjaśnia i dodaje, że patriotyzmu należy i warto uczyć dzieci od najmłodszych lat.

– Dzieci są doskonałymi obserwatorami. Nie najważniejsze jest słowo, ale to, jakie dajemy świadectwo i to jest to, co dzieci na pewno zapamiętają i będą naśladować. Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny w taki sposób w jaki każdy z nas może to okazać. Nie ważne jaką funkcję czy zawód wykonujemy, ważne żeby na miarę swoich możliwości go wykonywać, nie zapominając o innych, o ludziach, którzy nas otaczają – wyjaśniał Mateusz Czeremcha, który przypomina, że Narodowe Święto Niepodległości powinno łączyć na wszystkich. Niezależnie od poglądów, od tego, czy wyznajemy wiarę w Boga, czy też nie. Wszyscy bowiem jesteśmy Polakami.

Wszyscy uczestnicy wczorajszej uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego jeszcze raz mogli wysłuchać treści afiszu z 11 listopada 1918 roku, który głosił:

– Wobec grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadyerowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po utworzeniu Rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna – zgodnie ze swojemi poprzednimi oświadczeniami – zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadyer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż narodowemu Rządowi obowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy – tak brzmi afisz z 11 listopada 1918 r, mówiący o przekazaniu zwierzchniej władzy wojskowa oraz naczelnego dowództwa nad wojskiem polskim – Józefowi Piłsudskiemu. Z tej okazji wydrukowano afisz o wymiarach 56×38 cm, sygnowany przez Piłsudskiego oraz trzech członków Rady Regencyjnej.

Przypomnijmy, że 3 stycznia 1918 r. Rada Regencyjna wydała dekret o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim, a 7 października ogłosiła odezwę „Do Narodu Polskiego”, w której proklamowała niepodległość Polski.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Głos zabrał także Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, który przypominał:

– Nie ma w Polsce, w ojczyźnie wolności bez niepodległości. I to prawda. Naród nie będzie wolny, kiedy nie będzie żył w suwerennej, niepodległej ojczyźnie. Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I to prawda i to tym słowom zawierzali nasi przodkowie, Cu wszyscy, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości, ci którzy w różnych warunkach , starali się nie lnie z bronią w ręku, ale także poprze naukę, sztukę, poprzez rozwój gospodarczy sprostać tym wyzwaniom, które wtedy przed nimi stanęły. I właśnie dzisiaj my, żyjąc w Polsce suwerennej, niepodległej, wolnej też musimy o tym pamiętać, że niepodległość nie jest nam raz na zawsze dana. Ona jest jak mówił Ojciec Święty – zadana – mówił poseł Andrzej Kryj.

W imieniu posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz list odczytała jej asystentka – Magdalena Leśniak:

– Nie ma nic bardziej wartościowego dla narodu niż niepodległość, której nikt nam nie darował. To męstwo i odwaga polskich żołnierzy doprowadziły do wyzwolenia z zaborów obcych państw. Historia pokazała nam, że niepodległość nie jest wartością daną raz na zawsze, gdyż zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ją naruszyć i odebrać. Niepodległość uzyskaliśmy po długiej i ciężkiej walce, Jędrzej Moraczewski stwierdził wówczas: „cztery pokolenia nadaremną na tę chwilę czekały, piąte doczekało”. Dlatego ja z duma i spokojem mogę powiedzieć, że jestem Polką, czuję się dłużniczką wszystkich żołnierzy, którzy walczyli i oddawali swoje życie, aby po 123 latach zaborów Polacy mogli być znów u siebie – czytała Magdalena Leśniak.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O tym, że 11 listopada to data wyczekiwana przez wszystkich Polaków, przypomniał Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Św.

– Zebraliśmy się dzisiaj, by wspólnie oddać cześć naszym rodaków, którzy 101 kat temu doprowadzili do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspominanie ich zaangażowania i ofiary to ważne zadanie, gdyż winni jesteśmy im pamięć za to, że mimo formalnego braku ojczyzny walczyli o nią bez względu na cenę, jaka im przyszło płacić. Składając hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność. Pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i wszystkich pokoleń. 11 listopada to data symboliczna, wyproszona, długo wyczekiwana. Zacięte walki o wolną Polskę prowadzone nie tylko na polach bitew, ale i na dyplomatycznych salonach oraz determinacja i wola zwycięstwa przerodziły się w sukces. To dzień, który nadszedł dzięki niezłomnej wierze w wolną ojczyznę kilku pokoleń Polaków. Listopad 1918 roku wydobył Polskę z niebytu i przyniósł jej niepodległość – czytał Piotr Dasios.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał także za Orianą Fallaci, że wolność oddzielona od sprawiedliwości jest tylko połową wolności.

Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyli: Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP;Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego; Potr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego; Artur Głąb, asystent senatora Jarosława Rusieckiego, Magdalena Leśniak, asystentka posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz; radni Rady Powiatu Ostrowieckiego, radni Rady Miasta Ostrowca Św.; ks. Jan Sarwa – dziekan dekanatu ostrowieckiego, proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła; poczty sztandarowe i delegacje organizacji kombatanckich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego; Związek Strzelecki „Strzelec” i Związek Harcerstwa Polskiego, poczty sztandarowe i delegacje szkół, instytucji, zakładów pracy, przedsiębiorstw, grup społecznych i organizacji.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mieszkańcy Ostrowca Św. zwracali uwagę, że w tak ważnym dniu, jakim jest 11 listopada, w uroczystościach zorganizowanych pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego zabrakło zarówno Marzeny Dębniak, starosty Powiatu Ostrowieckiego, jak i Jarosława Górzyńskiego, prezydenta Ostrowca Św.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTRO 111119-1
NaOSTRO 111119-1

NaOSTRO 111119-2
NaOSTRO 111119-2

NaOSTRO 111119-3
NaOSTRO 111119-3

NaOSTRO 111119-4
NaOSTRO 111119-4

NaOSTRO 111119-5
NaOSTRO 111119-5

NaOSTRO 111119-6
NaOSTRO 111119-6

NaOSTRO 111119-7
NaOSTRO 111119-7

NaOSTRO 111119-8
NaOSTRO 111119-8

NaOSTRO 111119-9
NaOSTRO 111119-9

NaOSTRO 111119-10
NaOSTRO 111119-10

NaOSTRO 111119-11
NaOSTRO 111119-11

NaOSTRO 111119-12
NaOSTRO 111119-12

NaOSTRO 111119-13
NaOSTRO 111119-13

NaOSTRO 111119-14
NaOSTRO 111119-14

NaOSTRO 111119-15
NaOSTRO 111119-15

NaOSTRO 111119-16
NaOSTRO 111119-16

NaOSTRO 111119-17
NaOSTRO 111119-17

NaOSTRO 111119-18
NaOSTRO 111119-18

NaOSTRO 111119-19
NaOSTRO 111119-19

NaOSTRO 111119-21
NaOSTRO 111119-21

NaOSTRO 111119-22
NaOSTRO 111119-22

NaOSTRO 111119-23
NaOSTRO 111119-23

NaOSTRO 111119-24
NaOSTRO 111119-24

NaOSTRO 111119-25
NaOSTRO 111119-25

NaOSTRO 111119-26
NaOSTRO 111119-26

NaOSTRO 111119-27
NaOSTRO 111119-27

NaOSTRO 111119-28
NaOSTRO 111119-28

NaOSTRO 111119-29
NaOSTRO 111119-29

NaOSTRO 111119-30
NaOSTRO 111119-30

NaOSTRO 111119-31
NaOSTRO 111119-31

NaOSTRO 111119-32
NaOSTRO 111119-32

NaOSTRO 111119-33
NaOSTRO 111119-33

NaOSTRO 111119-34
NaOSTRO 111119-34

NaOSTRO 111119-35
NaOSTRO 111119-35

NaOSTRO 111119-36
NaOSTRO 111119-36

NaOSTRO 111119-37
NaOSTRO 111119-37

NaOSTRO 111119-38
NaOSTRO 111119-38

NaOSTRO 111119-39
NaOSTRO 111119-39

NaOSTRO 111119-40
NaOSTRO 111119-40

NaOSTRO 111119-41
NaOSTRO 111119-41

NaOSTRO 111119-42
NaOSTRO 111119-42

NaOSTRO 111119-43
NaOSTRO 111119-43

NaOSTRO 111119-44
NaOSTRO 111119-44

NaOSTRO 111119-45
NaOSTRO 111119-45

NaOSTRO 111119-46
NaOSTRO 111119-46

NaOSTRO 111119-47
NaOSTRO 111119-47

NaOSTRO 111119-48
NaOSTRO 111119-48

NaOSTRO 111119-49
NaOSTRO 111119-49

NaOSTRO 111119-50
NaOSTRO 111119-50

NaOSTRO 111119-51
NaOSTRO 111119-51

NaOSTRO 111119-52
NaOSTRO 111119-52

NaOSTRO 111119-53
NaOSTRO 111119-53

NaOSTRO 111119-54
NaOSTRO 111119-54

NaOSTRO 111119-55
NaOSTRO 111119-55

NaOSTRO 111119-56
NaOSTRO 111119-56

NaOSTRO 111119-57
NaOSTRO 111119-57

NaOSTRO 111119-58
NaOSTRO 111119-58

NaOSTRO 111119-59
NaOSTRO 111119-59

NaOSTRO 111119-60
NaOSTRO 111119-60

NaOSTRO 111119-61
NaOSTRO 111119-61

NaOSTRO 111119-62
NaOSTRO 111119-62

NaOSTRO 111119-63
NaOSTRO 111119-63

NaOSTRO 111119-64
NaOSTRO 111119-64

NaOSTRO 111119-65
NaOSTRO 111119-65

NaOSTRO 111119-66
NaOSTRO 111119-66

NaOSTRO 111119-67
NaOSTRO 111119-67

NaOSTRO 111119-68
NaOSTRO 111119-68

NaOSTRO 111119-69
NaOSTRO 111119-69

NaOSTRO 111119-70
NaOSTRO 111119-70

NaOSTRO 111119-71
NaOSTRO 111119-71

NaOSTRO 111119-72
NaOSTRO 111119-72

NaOSTRO 111119-73
NaOSTRO 111119-73

NaOSTRO 111119-74
NaOSTRO 111119-74

NaOSTRO 111119-75
NaOSTRO 111119-75

NaOSTRO 111119-76
NaOSTRO 111119-76

NaOSTRO 111119-77
NaOSTRO 111119-77

NaOSTRO 111119-78
NaOSTRO 111119-78

NaOSTRO 111119-79
NaOSTRO 111119-79

NaOSTRO 111119-80
NaOSTRO 111119-80

NaOSTRO 111119-81
NaOSTRO 111119-81

NaOSTRO 111119-82
NaOSTRO 111119-82

NaOSTRO 111119-83
NaOSTRO 111119-83

NaOSTRO 111119-84
NaOSTRO 111119-84

NaOSTRO 111119-85
NaOSTRO 111119-85

NaOSTRO 111119-86
NaOSTRO 111119-86

NaOSTRO 111119-87
NaOSTRO 111119-87

NaOSTRO 111119-88
NaOSTRO 111119-88

NaOSTRO 111119-89
NaOSTRO 111119-89

NaOSTRO 111119-90
NaOSTRO 111119-90

NaOSTRO 111119-91
NaOSTRO 111119-91

NaOSTRO 111119-92
NaOSTRO 111119-92

NaOSTRO 111119-93
NaOSTRO 111119-93

NaOSTRO 111119-94
NaOSTRO 111119-94

NaOSTRO 111119-95
NaOSTRO 111119-95

NaOSTRO 111119-96
NaOSTRO 111119-96

NaOSTRO 111119-97
NaOSTRO 111119-97

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this