Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Agnieszka Rogalińska: Nie czas na politykierstwo, a na maksymalne wykorzystanie szans! Radni KWW Jarosława Górczyńskiego „za” projektem budżetu na 2021 rok!

Proinwestycyjny, tak budżetu powiatu ostrowieckiego na rok 2021 określa Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. W planach na 2021 rok znalazły się m.in budowa lądowiska dla helikopterów przy ostrowieckim SOR-ze, remonty i modernizacje dróg przy wsparciu funduszy rządowych i norweskich, a także remonty w placówkach oświatowych. W budżecie nie znalazły się natomiast środki na pokrycie straty szpitala. – Przypomnę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wchodzi w życie w maju 2021 roku, zdjął ten obowiązek z organu założycielskiego – mówiła podczas sesji 28 grudnia 2020 roku Marzena Dębniak. Założenia budżetowe na rok 2021 poparli radni z KWW Jarosława Górczyńskiego oraz Marcin Jabłoński, radny niezależny.

Zdjęcie ilustracyjne. Od lewej starosta Marzena Dębniak i radna Agnieszka Rogalińska fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Ja kilkakrotnie też na tej sali mówiłam, że rok 2019 i 2020 będą bardzo ciężkie. Musieliśmy zabezpieczyć środki na pokrycie gigantycznej straty szpitala, a także zacząć spłacać kredyt powiatu. Przypomnę było to 57 mln zł. Wymagało to wielu, nawet niekonwencjonalnych metod działania, ale dzisiaj z pewną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że się to udało, a budżet na 2021 rok już to pokazuje – mówiła podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego 28 grudnia, Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. 

Tegoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości ponad  174 323 000 zł,  zaś wydatki w wysokości  177 627 00 zł. Rozchody budżetu to kwota miliona złotych, która jak zapewniła starosta,  przeznaczona zostanie  na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych.  

– Jest to kolejny milion na spłatę kredytu, który również spłaciliśmy w ciągu ostatnich lat w wysokości 2 mln zł. Na dzień dzisiejszy pozostaje jeszcze 55 milionów złotych – mówiła starosta.

Przychody ustalone zostały w kwocie ponad 4 303 000 zł pochodzące z wolnych środków, o których mówi ustawa o finansach publicznych. Deficyt budżetowy to ponad 3 miliony 300 tysięcy zł. 

Wydatki na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości blisko 25 000 000 zł – to wzrost o 184 procent w porównaniu do ubiegłorocznej prognozy budżetowej. 

– Zadania bieżące na utrzymania bezpieczeństwa na drogach powiatowych są jednym z priorytetowych działań Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Dotacje dla gmin, które przejęły utrzymanie dróg powiatowych, to kwota 750 000 zł: gmina Ostrowiec Św.: 600 000 zł. gmina Bodzechów 130 000 zł. Nie muszę  tutaj dodawać, że te dwie gminy ze swojej strony dokładają drugie tyle do właściwego utrzymania dwóch powiatowych. Zabezpieczono również 900 tysięcy złotych na zadania remontowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg m.in. remonty cząstkowe, remonty pojazdów, naprawy uszkodzonych elementów drogowych. Znaczącym wsparciem w realizacji zadań drogowych będą stanowić dochody z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie powiat ostrowiecki złożył wnioski o dofinansowanie na realizację zadań remontowych w kwocie 3 693 000 zł – mówiła starosta. 

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Do zadań tych należą: remont ulicy Henryka Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piaski (ponad 2 800 000 zł), remont drogi w Chmielowie (ponad 1 800 000 zł) oraz, jak podkreśliła starosta,  szereg zadań inwestycyjnych w kwocie ponad 4 500 000 zł (przebudowa starej drogi wojewódzkiej w Ćmielowie za kwotę ponad 2 100 000 zł, ścieżka rowerowa ponad 3 500 000 zł.

Finansowy wkład własny powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych według wstępnych założeń,  wyniesie ok. 1 mln zł w zakresie remontów. W zakresie zadań inwestycyjnych – ponad 1 100 000 zł.

– W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w kwocie 150 000 zł, który stanowią wkład własnych  do realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego

Starosta dodała także, że powiat ostrowiecki jest jednym  z liderów w województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o ilość tras w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie. 

Zadania inwestycyjne na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości ponad 7 mln zł. W budżecie zaplanowane  zostały również środki z funduszy norweskich, które przeznaczone zostaną m.in na  ciągi pieszo-rowerowe na drogach powiatowych. Powiat wystąpił o kwotę  800 000, wkład własny wynosi 200 000 zł.  Wraz z gminą Ostrowiec Św. realizowany jest ekologiczny transport miejski. W ramach zadania rozpisanego na lata 2019 2022- przebudowa i rozbudowa ulicy Jana Samsonowicza poprzez budowę  ścieżki rowerowej .i chodnikiem, skrzyżowanie ulicy Jana Samsonowicza i ul. 11 Listopada, a także przebudowa ulicy Jana Samsonowicza do I bramy.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dużym wydatkiem , w wysokości  5 mln zł jest budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR-u.

– Jak państwo zauważyliście w budżecie nie ma  pokrycia straty szpitala. Przypomnę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wchodzi w życie w maju 2021 roku,  zdjął ten obowiązek z organu założycielskiego. Co będzie dalej ze szpitalami w całej Polsce, tego nikt nie wie do końca. Niemniej jednak szpital nie przetrwa bez zastrzyku finansowego powiatu. Obecnie w budżecie jest te 5 mln zł na lądowisko. Jeżeli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, a tu przypomnę, że złożyliśmy po raz drugi już do rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, za pierwszym rozdaniem nie dostaliśmy jak państwo wiecie – nic, złożyliśmy powtórnie na to ostatnie zadanie – mówiła Marzena Dębniak. 

Jeżeli powiat pozyska te środki, uwolnione zostanie 5 mln zł, które  posłużą na wsparcie szpitala.

Na oświatę zaplanowano 76 000 000  zł, z czego subwencja oświatowa wynosi ponad 64 000 000 zł. Powiat dołoży 7 mln zł. 

– Dużym obciążeniem w ramach tej subwencji, ale i także w ramach naszych własnych dochodów, są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które stanowią  ponad 12 mln zł w budżecie.

Zwiększone zostały środki na remonty w szkołach. Na rok 2021 zaplanowano  700 tys zł m.in.:  na remont  łazienek i  sanitariatów w internacie przy Zespole Mistrzostwa Sportowego. Pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu nie było firmy, która by się tego podjęła. Na 200 000 zł przewidziano pilne remonty w placówkach oświatowych. 

W planach jest budowa stadiony międzyszkolnego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Zadanie to jest od lat niezrealizowaną pozycją w budżecie. W roku 2020 Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. nie otrzymało dofinansowania z Ministerstwa Sportu na ten cel. Zabezpieczono jednak 3 mln zł w budżecie na 2021 rok , z czego  1 mln zł  to środki własne powiatu. 

W roku 2021 70 000 zł przeznaczonych zostanie dla organizacji pozarządowych, 30 000 zł na promocję powiatu poprzez sport.  

Przeciwko uchwale budżetowej zagłosowali radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ich stanowisko opisywaliśmy tutaj:

Za projektem uchwały budżetowej na 2021 rok zagłosowali radni z Klubu  Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego, a także Marcin Jabłoński, radny niezrzeszony. 

– Myślę, że pani starosta  przedstawiła wszystkie aspekty tego dokumentu i jaki kierunek chciałbym obrać Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, podkreślam –  chciałby.  Dlaczego? Z powodu pandemii wirusa SARS-Cov-2, wiosną 2020 roku świat się zatrzymał. Mijający rok zapisze się w historii jako wyjątkowy.  To co stało się wywróciło nasz świat i naszą rzeczywistość o 180 stopni.  Słowo pandemia musiało zostać wpisane do naszej codzienności.  Chciałoby się stabilizacji, równowagi,  bezpieczeństwa. Z nadzieją więc patrzymy na nowy 2021 rok, również i tu w powiecie ostrowieckim – mówiła Agnieszka Rogalińska, przewodnicząca Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego w powiecie. 

Nawiązała do słabej kondycji i sytuacji finansowej powiatu.

–  Jako radni  z niepokojem patrzyliśmy czy wszystkie zadania udało się i uda się przysłowiowo podopinać. Czy będą inwestycje,  czy szpital znów  będzie obciążeniem dla finansów powiatu, bo te podmioty dalej nierozerwalnie są połączone i nie ukrywajmy, obawialiśmy się – mówiła radna. 

Dodała, że budżet na 2021 rok jest  skonstruowany w miarę możliwości, nie potrzeb, bo te są  dużo większe.

–  Jednak zdajemy sobie sprawę,  że racjonalizowanie już w bieżącym roku wydatków, dało  szansę na spojrzenie z nadzieją na wyjście z czasem z impasu na prostą. Tu były gigantyczne zaniedbania i choćby się chciało i podwija rękawy  do roboty, nie da się od razu wszystkiego naprawić. Światłem stają się środki i unijne, które na szczęście jeszcze trafiają w tym epidemicznie niezrozumiałym świecie do Polski, natomiast nie wiemy jak długo – tłumaczyła Agnieszka Rogalińska. 

Zdjęcie ilustracyjne. Od lewej: wicestarosta Andrzej Jabłoński, radni: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Podkreśliła, że celowo nie przytacza liczb z budżetu, ponieważ rzeczywistość pokazała, że można mieć plany i pomysły na inwestycje, a pojawiają się czynniki zewnętrzne, w tym przypadku wirus,  który ingeruje w każdą dziedzinę życia i to zmienia. 

– I  można ten budżety krytykować, punktować, negować, bądź pozostawać wobec niego obojętnym. Można go bronić, wykazywać pozytywny, ale nie wiemy, czy nie okaże  się, że świat dalej będzie pogrążony w śmiercionośnym wirusie. Nie mamy na to wpływu,  ale naszą rolą, rolą  samorządowców,  polityków  jest praca na rzecz społeczeństwa w każdych warunkach. A te warunki powinny zacieśniać  wspólne działania.  Nie czas bowiem na politykierstwo, a na maksymalne wykorzystanie szans  w niezwykle trudnych warunkach, w którym przyszło nam żyć. To nasza rola – podsumowała radna z KWW Jarosława Górczyńskiego.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this