Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Bezdomni koczują w ostrowieckich pustostanach!

Wiata śmietnikowa przy bloku nr 1 na os. Słonecznym, pustostan stanowiący własność upadłej firmy Interspeed przy Al. Solidarności 1, pustostany przy ul. Wiejskiej 28, ul. Czystej 16, czy dworzec PKS – to tylko niektóre z miejsc, gdzie w zimie w Ostrowcu Świętokrzyskim nocują osoby bezdomne.

Dziś bezdomnym może być każdy!

W 2018 roku Straż Miejska w Ostrowcu Św. wylegitymowała 47 osób deklarujących swoją bezdomność i nie posiadających stałego miejsca zamieszkania. Wobec tych osób podjętych zostało łącznie 585 interwencji (wobec niektórych osób w ciągu roku interweniowano wielokrotnie). Dla porównania w 2017 roku Straż Miejska w Ostrowcu Św. zidentyfikowała 73 osoby bezdomne, podejmując przy tym 235 interwencji.

Rejestr osób bezdomnych prowadzi także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim., który ściśle współpracuje zarówno z ostrowiecką strażą miejską, jk i lokalną Policją.

– W ewidencji naszego Ośrodka w 2016 r. figurowało 115 osób bezdomnych, w 2017 r. – 108 osób bezdomnych, a w 2018 r. – 116 osób bezdomnych – mówi Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warto pamiętać, że bezdomność dotyka nie tylko osoby dorastające, czy przebywające w środowisku patologicznym. Bezdomnymi są osoby w różnym wieku i stają się nimi z różnych przyczyn. Kiedyś były to głównie osoby starsze, dziś są to także trzydziestolatki. Jednym powinęła się noga, inni stracili zadłużone mieszkania, jeszcze inni na ulicę trafili przez swój nałóg (alkoholizm i narkotyki). Są też i tacy, którzy taki „styl życia” wybrali.

Bez względu na przyczynę bezdomności, warto pamiętać, że zima to wyjątkowo trudny okres dla ludzi bez dachu nad głową.

naOSTRO.info

Sprawdzają pustostany!

Straż Miejska w Ostrowcu Św. kontroluje i sprawdza wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać i gromadzić się osoby bezdomne.

– W okresie zimowym są to najczęściej klatki schodowe bloków mieszkalnych, pustostany po opuszczonych domach mieszkalnych, kamienicach, zlikwidowanych i niezabezpieczonych zakładach pracy – wylicza Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyznaje, że częstym miejscem spotkań osób bezdomnych jest również dworzec PKS i galerie handlowe. – Mniej wyszukane miejsca to m.in. wiaty śmietnikowe, strychy i piwnice, prowizoryczne szałasy, a nawet wnęki pod balkonami czy schodami – dodaje.

Niestety osoby bezdomne nie zawsze chcą skorzystać z oferowanej im przez służby i instytucje – pomocy. Często też na okazaną pomoc reagują agresywnie.

– Podstawą prawną większości interwencji wobec osób bezdomnych były naruszenia obowiązującego prawa, przede wszystkim zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, dopuszczanie się nieobyczajnym wybrykom i wywołanie zgorszenia. Niestety zdecydowana większość osób bezdomnych zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, który jest głównym powodem ich konfliktów z prawem – potwierdza komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Interwencje ratujące życie to te wymagające udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, związane z obrażeniami ciała, urazami, wychłodzeniem itp. Każda taka interwencja kończyła się wzywaniem na miejsce zespołów ratownictwa medycznego.

Osobom bezdomnym naprzeciw wychodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzi szereg działań wspierających osoby bezdomne, od akcji edukującej społeczeństwo, po zapewnienie opieki medycznej, ciepłych posiłków, czy pobytu w noclegowni.

– W razie potrzeby mamy przygotowaną ciepłą odzież dla osób bezdomnych w Ośrodku . Prowadzimy też ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi Fundacja Pomocna Dłoń, PKPS, PCK – tłumaczy Magdalena Salwerowicz, dyrektor ostrowieckiego MOPS-u.

Mieszkańcy alarmują!

Głównym źródłem informacji o miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne są sygnały od mieszkańców.

– Realizowane od wielu lat akcje informacyjne przynoszą efekty. Mieszkańcy naszego miasta nie są obojętni na widok ludzi leżących w miejscach, gdzie mogą być narażeni na wychłodzenie – stwierdza komendant ostrowieckiej straży miejskiej. Codziennie przyjmują od kilku do kilkunastu zgłoszeń z informacjami o osobach bezdomnych. Reagują na wszystkie sygnały od mieszkańców.

Mundurowy przypomina, że o każdym zdarzeniu i sytuacji mogącej mieć wpływ na życie i zdrowie ludzkie należy informować służby ratownicze, dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Telefony alarmowe Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. – 986 i 669 986 986 (SMS) dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia!

Noclegownie, bezpłatne posiłki, pomoc socjalna

Osoby bezdomne, które chcą skorzystać z pomocy tutejszego Ośrodka powinny zgłaszać się do siedziby MOPS ul. Świętokrzyska 22, 2 piętro pokój 2.15 w godzinach od 7.00-9.00 lub
14.00-15.00 od poniedziałku do czwartku, w piątki w godzinach od 7.00-10.00 lub 15.00- 16.00.

Na terenie Ostrowca Św. znajdują się 2 Noclegownie dla mężczyzn przy ul. Samsonowicza 80 oraz przy ul. Słoneczna 40. W budynku Noclegowni przy ul. Samsonowicza 80 funkcjonuje również Ogrzewalnia.

– Osoby bezdomne znajdą schronienie także w Schronisku w Komórkach 91 (podpisana umowa ze schroniskiem ) – mówi Magdalena Salwerowicz.

Z uwagi na znikomą liczbę bezdomnych kobiet ( w 2018 r. 5 ) na terenie Ostrowca Św. nie funkcjonuje noclegownia dla kobiet. Jeżeli istnieje sytuacja, w której trzeba zagwarantować schronienie, kobiety kierowane są do schroniska.

Inne formy pomocy, jaka mogą uzyskać osoby bezdomne to: pokrywanie kosztów pobytu w całości za osoby nie posiadające dochodu lub kwalifikujące się do pomocy zgodnie z kryterium dochodowym, skierowanie do mieszkania chronionego ul. Świętokrzyska 26/5, udzielanie pomocy finansowej ( zas. stałe, okresowe, celowe ), udzielanie pomocy w formie niepieniężnej ( obiady – żadnemu bezdomnemu nie odmówiono tej formy pomocy szczególnie zimą, bony towarowe ), przyznawanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom bezdomnym, które nie mogą uzyskać ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła, współpraca z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ZOZ w Ostrowcu Św. w zakresie udzielania osobom bezdomnym bezpośredniej pomocy po opuszczeniu szpitala, w tym uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this