Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w województwie świętokrzyskim? Zostań młodzieżowym radnym! Ruszył nabór!

Młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, uczniowie i studenci, zainteresowani własnym rozwojem i przyszłością regionu mogą wziąć udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ruszył nabór kandydatów na radnych 3. kadencji tego gremium. – Zachęcam młodych do aktywności, zgłaszania się, wspierania rozwoju środowisk młodzieżowych i całego regionu – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Od lewej: Amelia Rudnicka, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Oskar Frydrych, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania samorządu województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji. Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych). Na młodzieżowych radnych w kolejnej, 2-letniej kadencji czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Zależy nam na tym, aby zebrać zgłoszenia od chętnych, aktywnych młodych ludzi, reprezentujących różne środowiska i różne powiaty z województwa świętokrzyskiego – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. – Młodzież we współpracy z ustawowym sejmikiem może wiele zmienić, opiniować ważne dla siebie akty prawne, stanowić organ doradczy w wielu istotnych kwestiach. Przykładem jest chociażby wielka aktywność młodzieżowych radnych przy opiniowaniu Strategii Rozwoju Województwa. Ich uwagi zostały zapisane w tym dokumencie. Tę współpracę bardzo sobie cenię – dodał przewodniczący.

Kandydować mogą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w wieku od 15 do 24 lat, uczniowie lub studenci. Ich kandydatury powinny zostać rekomendowane przez jeden z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżową radę miasta, gminy lub powiatu, samorząd uczniowski szkoły ponadpodstawowej, samorząd studencki lub organizację pozarządową pracującą z młodzieżą lub na jej rzecz.

– Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej urzędu i zapoznania się z procedurą naboru. Aktualizacje informacji pojawiać się będą również na profilu facebook Młodzieżowego Sejmiku – przypomniał Oskar Frydrych wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Zapewniam chętnych, że wybrani radni młodzieżowi zawsze mogą liczyć na wsparcie ekspertów w swoich pracach, pomoc pracowników Kancelarii Sejmiku i przede wszystkim na wiedzę i doświadczenie radnych ustawowego sejmiku. A można wiele nowego się nauczyć – dodał.

Oskar Frydrych wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
fot. UMWS

Formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej) zawierający informacje o kandydacie, pełnionych przez niego funkcjach i działalności społecznej wypełnia kandydat. Dołączona jest również rekomendacja podmiotu, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza. Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.

– Zapraszamy do aktywności osoby, które interesują się losem i przyszłością naszego województwa, które lubią pracę w grupie, interesują się działaniem na rzecz lokalnej społeczności – dodała Amelia Rudnicka, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2. kadencji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa – Andrzej Pruś Źródło: UMWS

Rekrutacja kandydatów na radnych trwa do 16 maja 2022r. O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oceny nadesłanych formularzy oraz wytypowania kandydatów na listę radnych dokonuje Zespół Rekrutacyjny, w którego skład wchodzi przewodniczący Sejmiku Województwa, przedstawiciele klubów radnych działających w Sejmiku oraz reprezentanci Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku 2. kadencji, którzy nie zamierzają uczestniczyć w ogłoszonym naborze. Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: tel. 41 342-11-00, e-mail: mlodziezowysejmik@sejmik.kielce.pl

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this