Znajdź nas na

FAKTY

Ciekawe kierunki, wysoki poziom kształcenia – Zespół Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie wybierają uczniowie z całego województwa!

Aktualnie w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie uczy się 470 uczniów. Jak podkreślają, wybrali tę placówkę, bo ma wysokie wyniki nauczania, oferuje atrakcyjne kierunki, a do dyspozycji jest również internat. – Nie jestem z Ożarowa, ale wybrałam tę szkołę, bo bardzo podobał mi się jej profil. Mieszkam w internacie To dla mnie duże ułatwienie. Nie muszę wstawać wcześnie, a wszystko mam na miejscu – mówi Ola, uczennica czwartej klasy liceum o profilu kosmetologia. Starostwo Powiatowe w Opatowie stale inwestuje w placówkę.

Od lewej: Bożena Kornacka, przewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego, Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski, Monika Włodarska, dyrektor ZS w Ożarowie i Kazimierz Żółtek, Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Usytuowanie Ożarowa, a także oferta edukacyjna Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie sprawiają, że wybierają ja uczniowie z całego województwa świętokrzyskiego. 

Monika Włodarska, dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie przypomina, że w placówce funkcjonują trzy rodzaje szkół: Liceum Ogólnokształcące, w którym oferta jest rozszerzona o innowacje kosmetyka i wizaż, a także – ratownictwo medyczne. W technikum funkcjonują cztery kierunki: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik elektryk i technik mechatronik, w szkole branżowej zaś kierunki: ślusarz i kucharz.

– W naszej placówce na warsztatach i w pracowni odbywają się zajęcia praktyczne. Pozostałe kierunki w „branżówce” można wybrać sobie wedle upodobań, trzeba mieć tylko podpisaną umowę z pracodawcą. Jest to bowiem klasa wielobranżowa – wyjaśnia Monika Włodarska.

Monika Włodarska, dyrektor ZS w Ożarowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Tłumaczy, że największą popularnością cieszy się oferta technikum, a w nim prym wiodą technik  informatyk i technik fotografii i multimediów. 

–  Muszę przyznać, że wielu uczniów wraca do naszej szkoły ze swoimi rodzicami. Decydują o tym tradycje rodzinne i zadowolenie, że wybór tej placówki w dorosłym życiu okazał się dobrym wyborem. Oferujemy ciekawe kierunki. Dodatkowo o efektach nauczania świadczą wyniki naszych uczniów podczas egzaminów, konkursów. A mamy się czym pochwalić, jak chociażby pierwszym miejscem w województwie świętokrzyskim pod względem zdanych matur. Absolwenci szkół podstawowych podkreślają, że nie chcą szukać szkół w większych ośrodkach, ponieważ wyniki jakie osiągają nasi uczniowie i poziom edukacyjny, jaki oferujemy jest dla nich satysfakcjonujący – tłumaczy  Monika Włodarska. 

To co przyciąga uczniów, to także możliwość skorzystania z internatu. To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla tych młodych osób, które zdecydowały się uczyć poza miejsce zamieszkania. I tak w szkole w Ożarowie uczą się uczniowie z Ostrowca Św., Opatowa, Annopola, Sienna czy też Lipska.

Uczniowie ZS w Ożarowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Dzięki temu możemy rekrutować uczniów, którzy do nas dojeżdżają. Na co dzień nie byłoby to możliwe gdyby nie miejsce w internacie – dodaje.

Aktualnie w placówce uczy się 470 uczniów. Od września do października nabór uzupełniony został o  blisko 20 osób. To ilość uczniów porównywalna do placówek w większych ośrodkach jak Ostrowiec Św. Świadczy to również o prestiżu tej placówki. 

– Ożarów jako malutkie miasteczko mimo wszystko przyciąga młodych ludzi właśnie szkołą średnią – wyjaśnia dyrektor ZS w Ożarowie. W szkole uczą się także obywatele Ukrainy. Aktualnie jest  ich ok. 70 uczniów z Ukrainy.

– Uważam, że zasadnym jest rozbudowywanie internatu.  Wiemy, że do polskich szkół średnich nadchodzi niż demograficzny. Tym bardziej zasadnym jest, aby pozyskiwać  uczniów spoza naszego kraju – mówi Monika Włodarska. 

Małgorzata Jalowska, Wicestarosta Opatowski
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Starostwo Powiatowe w Opatowie systematycznie inwestuje w szkołę!

Małgorzata Jalowska, wicestarosta powiatu opatowskiego dodaje, że Starostwo utworzyło  Powiatowy Zakład Transportowy.

– Zrobiliśmy to jako  jako nieliczni w kraju, właśnie z myślą, aby dowieść uczniów do naszych placówek, także tej w Ożarowie. To szkoła ciesząca się dużym uznaniem. To placówka ścisła, techniczna, jej uczniowie dostają się później bez trudu na studia. Wybierają tę szkołę z uwagi na jakość i poziom kształcenia. Przywróciliśmy również tradycję uczęszczania dzieci z Lipska. Część z nich nie chciała mieszkać w internacie, część wolała dojeżdżać. Jako samorząd dostrzegamy potrzeby młodych ludzi i natychmiast na nie reagujemy – mówi Małgorzata Jalowska.

Przypomina, że Starostwo Powiatowe w Opatowie systematycznie dba o remonty i inwestycje w szkole. Zmieniła się główna część internatu i łazienki. Wygospodarowano również dodatkowe miejsca w internacie. Aktualnie trwa remont przyziemia, w którym znajdą się szatnie dla uczniów.

– Remont przyziemia niezbędny jest ze względów higienicznych i estetycznych. Mieliśmy tam poważne zawilgocenia. Brak szatni w szkole odczuwają natomiast uczniowie. Nie mają gdzie zostawić swoich kurtek. Pieniądze na zakup szafek otrzymaliśmy od powiatu, ale nie możemy ich wstawić do zagrzybionych pomieszczeń.  Musimy dostosować naszą placówkę do standardów XXI wieku – wyjaśnia Monika Włodarska. 

Uczniowie ZS w Ożarowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Małgorzata Jalowska zaznacza, że na ten cel Starostwo Powiatowe w Opatowie pozyskało 200 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

–  Pozostałe środki dołożyła rada Powiatu za zgodą radnych na czele z Bożeną Kornacką, przewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie.  Za co dziękujemy. Myślę, że dziś wyjątkowy czas dla szkoły  Ożarowie i czynimy wszelkiego rodzaju starania, żeby tę placówkę wesprzeć. Swoje serce tej placówce oddaje pani dyrektor Monika Włodarska. To, że tak dużo się dzieje to dobry efekt współpracy pomiędzy samorządem, kierownictwem, kadrą nauczycielską tej szkoły, a także uczniami i ich rodzicami  – podkreśla Małgorzata Jalowska.

W nowy sprzęt systematycznie doposażane są pracownie szkolne. 

– Chce się to robić, gdy widzi się efekty – dodaje wicestarosta.  

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Bożena Kornacka: Młodzi ludzie mogą rozwijać tu swoje marzenia!

Wysoki poziom nauczania w placówce podkreśla również Bożena Kornacka, przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego. 

– Szkoła jest placówką branżową, techniczną. Jest ogromne zapotrzebowanie na te zawody na rynku pracy. Naszym celem, celem Rady Powiatu w Opatowie jest pielęgnowanie tej szkoły. Głównie z tego powodu, żeby młodzi ludzie po skończeniu tej szkoły nie mieli problemów ze znalezieniem pracy, a do tej pory tak się dzieje. Znam wiele osób, które skończyły Zespół Szkół w Ożarowie i założyły własną działalność. Ta szkoła świetnie przygotowuje zwłaszcza informatyków, mechatroników, elektroników. Nawet ukończywszy edukację w tej szkole można już wiele na rynku pracy znaczyć – mówi Bożena Kornacka. Dodaje, że rozwój placówki jest dla niej priorytetem. Jest przekonana, że szkoła będzie się wciąż rozwijać. 

Bożena Kornacka, Przewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Osiągnięcia uczniów cieszą. To wspaniała rzecz, że mamy dużo olimpijczyków, pierwsze miejsce w województwie pod względem zdanych matur. Świadczy to o tym, przynajmniej w moim odczuciu, że jest dobrze dobrana kadra, a młodym ludziom można zaproponować, aby rozwijali swoje marzenia. Myślę, że to miejsce jest do tego odpowiednie – podsumowuje.

Ciekawe kierunki, miła atmosfera, szansa na lepsza przyszłość – uczniowie o szkole!

Oliwia, Ola, Mateusz to uczniowie klasy czwartej Liceum Ogólnokształcącego. Licealistki podkreślają, że wybierając szkołę kierowały się profilem klasy – kosmetologią.

– Nie jestem z Ożarowa, ale wybrałam tę szkołę, bo bardzo podobał mi się jej profil. Mieszkam w internacie To dla mnie duże ułatwienie. Nie muszę wstawać wcześnie, a wszystko mam na miejscu – mówi Ola.

Mateusz jest uczniem klasy o profilu ratownictwo medyczne.

– Zdecydowałem się na ten profil głównie dzięki temu kierunkowi.  Mamy fajne zajęcia i przygotowanie do dalszego kształcenia – zaznacza Mateusz.

Do placówki uczęszczają również uczniowie z Ukrainy. Jeden z nich, uczeń trzeciej klasy na kierunku technik informatyk, podkreśla, że wybrał ten kierunek, ponieważ od zawsze fascynują go komputery.  

– Lubię wszystko, co jest związane z komputerami. Interesuje mnie tworzenie programów komputerowych. Lubię je naprawiać. Zajęcia są bardzo ciekawe – podkreśla. 

Marek Terczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatyki, elektroniki i fotografii)
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Marek Terczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatyki, elektroniki i fotografii) przyznaje, że kierunek, którego naucza jest bardzo innowacyjny, ale ma dużą przyszłość.

– Zaczęliśmy pięć lat temu. Rozwija się bardzo dynamicznie. Zaczynało ośmioro uczniów, 

teraz mamy klasy trzydziestoosobowe. Zainteresowanie jest duże. Kierunek jest modny i jednocześnie zrównoważony. Interesują się nim i dziewczęta i chłopcy. Zajęcia są bardzo ciekawe. Mamy sporo zajęć praktyczny. To kierunek, w którym zajęcia artystyczne przeplatają się z techniką. Myślę, że to trafia w gusta młodzieży – wyjaśnia. Podkreśla, że pracownie są świetnie wyposażone.

Projekty unijne i programy służące rozwojowi uczniów!

Kazimierz Żółtek, członek Zarządu Powiatu Opatowskiego przypomina, że w systemie  kształcenia  wykorzystywane są projekty  Unijne dotyczące  wyjazdów studyjnych, praktyk  w  ramach  programu  ERAZMUS+.  

Kazimierz Żółtek, Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Nową inicjatywą jest  Projekt „ Dziś uczeń – jutro student” który w latach 2021-2027 realizować będzie w naszym województwie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach wraz z kilkunastoma partnerami. Powiat opatowski przystąpił do udziału w tym projekcie, którego finansowanie rozłożone na lata 2023-2027 zamyka się dla nas kwotą 1 382 671.00 zł. Program adresowany jest do młodzieży przygotowującej się do matury, uczęszczającej do przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych oraz ogólnokształcących z naszego województwa. Celem projektu jest rozbudzenie w uczennicach i uczniach zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach związanych z przedmiotami technicznymi i matematyczno-przyrodniczymi. Z drugiej strony celem jest uzupełnienie braków w wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych oraz rozbudzenie ambicji i motywacji do nauki tych przedmiotów – podsumowuje. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this