Znajdź nas na

FAKTY

Czy już jutro poznamy wyrok w sprawie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu?

Już jutro (wtorek, 29 grudnia), zgodnie z trybem procedowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. mieszkańcy Ostrowca Św. powinni poznać wyrok sądu w sprawie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św. Przypomnijmy, że Jarosław Górczyński jest oskarżony między innymi o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności, a media nie mogły być informowane o szczegółach jego przebiegu.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że 3 lipca 2020 roku  Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zakończyła śledztwo (o sygn. PR 2 Ds. 146.2018) prowadzone przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, podejrzanemu m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz dwóch opinii biegłych z zakresu zamówień publicznych.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia  Jarosławowi Górczyńskiemu  dwóch zarzutów: po pierwsze zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 r. procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego; po drugie zarzutu złożenia w 2017 r. fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii.

Jarosław Górczyński  nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

1 października w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. zakończyło się postępowanie przygotowawcze, na którym ustalony został harmonogram procedowania sądu. Zaplanowano trzy  rozprawy. Pierwszą z nich na 20 października, drugą –  27 października, trzecią – 10 listopada.  Rozprawa z 10 listopada została przerwana ze względu na usprawiedliwioną absencję jednego ze świadków. Wyznaczono kolejny termin – 15 grudnia. Jednak wyrok wówczas nie zapadł, ponieważ zgodnie z  Kodeksem Postępowania Karnego w sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nieprzekraczający 14 dni. Termin odczytania wyroku, wyznaczony został na wtorek, 29 grudnia, na godzinę 10.30.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this