Znajdź nas na

FAKTY

Czy Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Św. pozostanie wolna od nacisków politycznych?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ostrowieckiego urzędu na najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która zaplanowana jest na poniedziałek, 29 maja, powołana zostanie Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczyć będzie 23 radnych, którzy wybierani będą na dwuletnią kadencję. W 2019 roku propozycję utworzenia takiej rady poddał Karol Wójcik, dziś radny z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka. – (…) w obecnej kadencji nie rozważano koncepcji powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w zakresie jej funkcjonowania w latach ubiegłych (…) – odpisała mu wówczas Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. Co się więc zmieniło?

Urząd Miasta w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO>info

Przypomnijmy, że w 2019 roku na ręce przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wpłynęła interpelacja od Karola Wójcika, wówczas radnego miejskiego niezrzeszonego, dziś przedstawiciela Klubu Radnych Ruchu Marka Materka, który wystąpił z wnioskiem o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

– Wobec rosnącej świadomości obywatelskiej cechującej przedstawicieli młodego pokolenia, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, przejawiającej się częstszymi postulatami uwzględnienia ich głosu w publicznej debacie, uznając zaangażowanie uczniów ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych i ich chęć współkształtowania rzeczywistości lokalnej społeczności, zgłaszam postulat: Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Takie działanie będzie wspierało i upowszechniało ideę samorządności wśród młodego pokolenia, które stanowi o przyszłości naszego miasta. Ze swej strony chciałbym zapewnić wszechstronną pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz koordynację po pozytywnym rozpatrzeniu mojej prośby – pisał w interpelacji Karol Wójcik.

Otrzymał wówczas odpowiedz, pod którą podpisała się Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św., z której wynikało, że w obecnej kadencji nie rozważano powołania młodzieżowej rady. 

– W odpowiedzi na pana interpelację – informuję, że w obecnej kadencji nie rozważano koncepcji powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w zakresie jej funkcjonowania w latach ubiegłych. Biorąc pod uwagę stale zwiększające się możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty lokalnej, sądzę, że każda grupa społeczna w tym również młodzież, ma zagwarantowaną możliwość realizowania swoich pasji i celów poprzez chociażby działające w różnych obszarach aktywności organizacje pozarządowe, Budżet Obywatelski, czy nowe narzędzia, jakie daje przyjęta przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zachęcam więc do propagowania tej formy aktywności obywatelskiej – napisała Anna Niedbała. 

Pisaliśmy o tym TUTAJ:

Wygląda jednak na to, że urzędnicy zmienili zdanie. W porządku obrad najbliższej sesji rady Miasta Ostrowca Św., jaka zaplanowana jest na poniedziałek (29 maja) znalazł się bowiem punkt dotyczący powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i nadania jej statutu.

  Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Rada miasta może zaś wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy, jednocześnie nadając jej statut określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady gminy. 

– Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poddany został konsultacjom (otwarte spotkania, zbieranie uwag ustnych, zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej) z mieszkańcami, w tym z samorządami uczniowskimi placówek oświatowych z terenu miasta oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy – czytamy w uzasadnieniu do Uchwały. 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzić będzie 23 radnych, którzy wybierani będą na dwuletnią kadencję. Kandydatem do rady może być każda osoba, która w dniu wyborów: ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 19 roku życia, zamieszkuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i kontynuuje edukację.  Za organizację i przeprowadzenie wyborów do rady odpowiadać będzie Urząd Miasta w Ostrowcu Św. 

Kandydaci na radnych zgłoszenie aplikacyjne wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy co najmniej 20 osób w wieku od 13 do 21 lat, zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, składać będą prezydentowi miasta. Kampania wyborcza może być prowadzona w placówkach oświatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie może zakłócać funkcjonowania placówki oświatowej. Głosowanie odbywa się będzie za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie ustalonym przez prezydenta. Wyborcom, którzy nie mają dostępu do internetu, urząd zapewnia możliwość oddania głosu w siedzibie urzędu. Obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów dokonywać  będzie system informatyczny.

Jej obsługę administracyjno biurową zapewni urząd. Środki finansowe, zapewniające realizację celów statutowych, pochodzić będą z budżetu Gminy. Obsługą finansową Rady zajmie się wyznaczony pracownik wydziału finansowego urzędu.

Do zadań młodzieżowych radnych należeć będzie: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, aktywizacja środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych i patriotycznych.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Św. jest organem apartyjnym i nie angażuje się w działalność partii politycznych. Czy tak będzie w praktyce? Pokaże czas. 

Pełna treść statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Św. dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this