Znajdź nas na

FAKTY

Czy podmioty, które nie wydają „papierowych gazet” mają „szansę” na publikację Informatora Samorządowego Gminy Ostrowiec Św.? 

Chociaż z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski nie wynika jasno kiedy (brakuje bowiem daty i godziny) opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert na „Publikowanie Informatora Samorządowego w gazecie lokalnej – tygodniku obejmującym swoim zasięgiem teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, z jego treści jasno wynika, że już na wstępie z możliwości udziału w przetargu wykluczone zostały podmioty nie wydające tradycyjnych, papierowych gazet (radio, telewizja, portale internetowe). Co ciekawe gmina od przyszłego wykonawcy wymaga jedynie „oświadczenie o średnim tygodniowym nakładzie do sprzedaży oraz o wielkości osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Czy samo oświadczenie to jednak nie za mało?

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Z zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, jakie cyklicznie publikuje gmina Ostrowiec Św., a które dotyczą publikacji Informatora Samorządowego na przestrzeni ostatni lat wynika, że „szansę” mają jedynie te podmioty, które wydają tradycyjne – papierowe gazety. Mowa jest bowiem o nakładzie, a ten zgodnie z definicja Słownika Języka Polskiego PWN, to „ liczba egzemplarzy jednego wydania książki lub czasopisma”.

Wymagania co do nakładu, jakie stawiane są w publikowanych przez gminę ogłoszeniach ulegają systematycznym zmianom. Zmniejszają się bowiem wymagania co do średniego tygodniowego nakładu do sprzedaży w III kwartale roku poprzedzającego. I tak w  III kwartale 2015 roku średni tygodniowy nakład do sprzedaży nie mógł być mniejszy niż 6 000 egzemplarzy, a wielkość osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie mniejszą niż 4 500 egzemplarzy, w 2016 roku –  średni tygodniowy nakład do sprzedaży nie mniejszy niż 6 000 egzemplarzy, a wielkość osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie mniejsza niż 3 500 egzemplarzy, w  III kwartale 2019 roku – średni tygodniowy nakład do sprzedaży nie mniejszy niż 5 000 egzemplarzy, a wielkość osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie mniejszą niż 3 000 egzemplarzy, natomiast zgodnie z najnowszym ogłoszeniem, dotyczącym publikacji zamieszczanych w 2024 roku – w III kwartale 2023 roku osiągnął średni tygodniowy nakład do sprzedaży nie mniejszy niż 5 000 egzemplarzy, a wielkość osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie mniejszą niż 3 000 egzemplarzy.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Co ciekawe gmina wymaga jedynie „oświadczenie o średnim tygodniowym nakładzie do sprzedaży oraz o wielkości osiąganej sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Czy samo oświadczenie to jednak nie za mało? Czy wydawnictwo, w którym publikowane będzie Informator samorządowy może pochwalić się nakładem kontrolowanym, który jako jedyny pozwala na starannie zweryfikowane informacje o nakładzie i rozpowszechnianiu danego tytułu? 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Św. nie ma również wyraźnie zaznaczonej daty, kiedy ogłoszenie zostało opublikowane. Wynika z niego natomiast, że oferty należało  składać w Urzędzie Miasta, w Wydziale Planowania i Rozwoju ref. ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, do dnia 27.12.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, o godzinie 10:15. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Zgodnie z ogłoszeniem informator będzie ukazywał się w 2024 roku, jeden raz w tygodniu. Jego objętość będzie wynosić dwie strony nie mniejsze niż 265 x 306 mm w kolorze. Przygotowany będzie w oparciu o materiały przekazane przez Wydział Planowania i Rozwoju ref. d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej i będzie zawierał informacje dot. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Urzędu Miasta, organizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski przetargach, uchwałach podejmowanych przez Radę Miasta, komunikatach oraz ogłoszenia i zarządzenia prezydenta miasta. 

W załączonym do ogłoszenia wzorze umowy pojawiła się informacja, której nie było we wzorze umowy  z 2022 roku.  W § 2, punkcie 5 poinformowano bowiem, że zamieszczane materiały będą znajdować się na stronie 5 i 16. Otwartym pozostaje pytanie czy zostaną one oznaczone jako Informator Samorządowy, aby mieszkańcy, bądź osoby sięgające po „gazetę”, w której będą publikowane, miały świadomość, że są to materiały płatne, sfinansowane z budżetu gminy Ostrowiec Św., a nie np. autorskie treści publikowane przez redakcję. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do zamieszczania na swoim portalu internetowym wybranych przez Zamawiającego tekstów. Czy zostaną one również odpowiednio oznaczone przez Wykonawcę?

Wykonawca musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zgodnie ze wzorem umowy „Wykonawca nie może komentować ani polemizować z treścią materiałów zamieszczanych w Informatorze Samorządowym, a także zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać do Urzędu Miasta 30 sztuk tygodnika oraz przesłania w pliku pdf całej publikacji tygodnika w dniu jego wydania, na adres: informator@um.ostrowiec.pl

Do tematu wrócimy.   

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this