Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Czy w aspekcie gigantycznej straty wygenerowanej przez MEC za rok 2021 radni zdecydują się na utworzenie Ciepłowni Ostrowieckiej?

Jak informowaliśmy – 1 sierpnia (poniedziałek) zaplanowano nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. – Podstawowym celem i przedmiotem działania Spółki będzie wykonywanie zadania własnego gminy Ostrowiec Św., polegającego na zaopatrywaniu w energię cieplną wspólnoty samorządowej – czytamy w projekcie uchwały. Przypomnijmy, że w roku 2021 ostrowiecka Miejska Energetyka Cieplna wygenerowała blisko 19 milionów złotych straty. Otwartym pozostaje pytanie kto zostanie prezesem zarządu nowej Spółki i jakie będą jego zarobki?

Budynek Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak już informowaliśmy, podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się 19 lipca,  Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. wspomniał o planach na utworzenie nowej  Spółki, pod roboczą nazwą – Ciepłownie Ostrowieckie. Mówił też o przyszłości, „wyniesieniu pewnych aktywów” z dużego MEC-u do nowej spółki. 

– Chcielibyśmy wyjść z inicjatywą, państwo w przestrzeni medialnej, publicznej, widzicie co się dzieje na rynku miału, węgla, problemów z prądem, problemów z ciepłownictwem, jedna uchwała przez prezydenta RP podpisana i już nieaktualna, za chwilę będę kolejne i to dotyczy wszystkich miasta, dotyczy wszystkich samorządów, dotyczy wszystkich gospodarstw w naszym kraju. W związku z powyższym, żeby ulżyć też i przewidując trudność i widząc zagrożenia, które nas będą dotykać na jesieni, chcielibyśmy wyjść z taką szybką inicjatywą. Jest prośba do pani przewodniczącej, do państwa radnych, aby zrobić nadzwyczajną sesję 1 sierpnia. Jest taka propozycja ze strony wspólnika – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Im szybciej ta sesja tym lepiej dla Spółki MEC. Chcemy zaproponować państwu krok do przodu i wyjście sprzed systemu ETS-u  i stąd będzie propozycja, aby utworzyć nową spółkę pod roboczą nazwą Ciepłownie Ostrowieckie i taką spółkę chcielibyśmy zawiązać jako miasto, która w pierwszej kolejności przygotowałaby się do przejęcia części obowiązków grzania miasta Ostrowca Św. i to byłaby jej pierwsza podstawowa działalność. Żeby taką spółkę zarejestrować musi być zgoda rady miasta, stąd taka sugestia i stąd taka prośba, by w szybkim tempie taki ruch wykonać – mówił Jarosław Górczyński.

Już jutro (poniedziałek, 1 sierpnia) Radni Rady Miasta Ostrowca Św. głosować będą nad projektem uchwały, dotyczącym utworzenia spółki pod firmą Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z ograniczona odpowowiedzialnością.

 Jak wynika z projektu uchwały Spółka tworzona jest na czas nieoznaczony. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie  10 000 zł i dzielić się będzie na 20 udziałów, po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem pieniężnym. W Spółce 100 proc. udziałów obejmie gmina Ostrowiec Św. W utworzonej Spółce udziałowcem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy czym jego udział w Spółce nie może przekroczyć 38,98 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Spółce określa odrębna uchwała. 

Podstawowym celem i przedmiotem działania Spółki będzie wykonywanie zadania własnego gminy Ostrowiec Św., polegającego na zaopatrywaniu w energię cieplną wspólnoty samorządowej. Spółka może prowadzić również działalność z zakresu innych zadań własnych gminy oraz świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim, który to określi szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki.

– Na podstawie unormowań ustawy o  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Spółka MEC prowadzi instalacje (dwa zespoły urządzeń), w których odbywa się spalanie paliw generujących emisję gazów cieplarnianych, których sumaryczna moc cieplna w paliwie przekracza 20 MW. Utrzymanie tego statusu w kolejnych latach oznaczać będzie konieczność ponoszenia opłat, których szacunek, według  dostępnych dziś danych (tj, wyceny uprawnień) wynosi powyżej 40 mln zł/za rok. Spółka MEC nie dysponuje takimi środkami, ani nie jest w stanie ich wygospodarować w warunkach aktualnego otoczenia prawnego – na podstawie cen z taryfy dla ciepła, ani z wiążących spółkę kontraktów handlowych. Jedyną możliwością uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych uczestnictwa w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych  jest jej podział poprzez wyodrębnienie ze Spółki jednego zespołu urządzeń oraz przeniesienie go do innej Spółki. Skutkiem prawnego wyodrębnienia będzie to,  że jeden zespół urządzeń,  z uwagi na sumaryczną moc cieplną w paliwie  nie przekroczy 20 MW i będzie wolny od obowiązku uczestnictwa w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych, zaś drugi zespół pozostanie w tym systemie. Oba podmioty będą miały możliwość utrzymania bytu prawnego, na ekonomicznie akceptowalnych warunkach – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.   

Uchwały dostępne są TUTAJ

Przypomnijmy, że  zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki  z.o.o.  z 14 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Wynika z niej, że za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku MEC wygenerował stratę netto w wysokości: 18 823 873,85 zł. W roku 2021 wiceprezes i prezes Zarządu MEC zarobili zaś w sumie 612 722,46 zł.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this