Znajdź nas na

FAKTY

Czy w Ostrowcu Św. powstanie kasyno?

W porządku obrad jutrzejszej (wtorek, 19 lipca) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znalazły się aż trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii o… lokalizacji kasyna gry. Według informacji w nich zawartych kasyno miałoby powstać w Hotelu Pałac Tarnowskich przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Św. Jaką opinię na ten temat będą mieli radni miejscy?

Zdjęcie ilustracyjne

9 czerwca 2022 roku spółka ARMINOTTO z siedzibą w Warszawie, Spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe z siedzibą w Warszawie oraz Spółka MEDELLA z siedzibą w Warszawie złożyły wniosek w sprawie wydania przez Radę Miasta Ostrowca Św. pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w Hotelu – Pałac Tarnowskich. Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii radnych wynika z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2019 roku o grach hazardowych. Wniosek o udzielenie koncesji powinien bowiem zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały: „ustawa nie określa przesłanek, jakimi ma się kierować rada gminy przy wyrażaniu opinii na temat lokalizacji ośrodka gier. Oznacza to, że rada gminy może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zaopiniować wskazaną przez wnioskodawcę lokalizację kasyna”. Wyrażając opinię rada powinna wziąć pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, ponieważ ten może zawierać regulacje, które nie dopuszczają na prowadzenie takiej działalności na tym trenie. W przypadku braku takiego planu znaczenie może mieć rzeczywiste zagospodarowanie terenów sąsiednich np. usytuowanie w najbliższej okolicy szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy, czy ośrodków kultu religijnego. Hotel Pałac Tarnowskich znajduje się na terenie, który nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

– Zatem opinia ma dotyczyć wyłącznie miejsca, w którym ma funkcjonować kasyno, nie zaś zasadności, czy też celowości prowadzenia takiego typu działalności na terenie gminy – czytamy w uzasadnieniu do projektów uchwał.  

Zgodnie z art. 15 ustawy o grach hazardowych w miejscowościach liczących do 250 000 mieszkańców może być zlokalizowane tylko jedno kasyno. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 000 mieszkańców województwa. Ocena czy dane kasyno może zostać otwarte w określonej miejscowości należy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prowadzenie kasyna gry jest możliwe dopiero po uzyskaniu niezbędnej koncesji. 

Negatywna opinia rady wyłącza możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry.  Pozytywna opinia zaś nie ma wiążącego  wpływu na decyzje ministra. 

Z usług kasyna mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.   

Jaką decyzję podejmą radni miejscy?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this