Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Ostrowiec Św.: Rondo przy węźle Brezelia powinno powstać do końca roku!

Trwają prace przy budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, do końca roku planowane jest wykonanie ronda przy węźle Brezelia w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z zakończeniem robót ziemnych oraz częściowym wykonaniem konstrukcji drogowych. Budowa rondo przy DK9 planowana jest w przyszłym roku. W praktyce inwestycja powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla samochodów osobowych, jak i kierowców podróżujących tranzytem.

Trwa budowa obwodnicy Ostrowca Św. Źródło: Twitter GDDKiA Kielce

Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruch w 2015 roku przekraczało 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki budowie obwodnicy Ostrowca Św. możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie go na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.  Głównym celem projektu jest poprawa warunków ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców.

Obwodnica połączy węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9. Powstanie odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (ruchu przyspieszonego) poprowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia do skrzyżowania typu rondo średnie z drogą nr 9 w rejonie ul. Wąwozy. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach) powstanie infrastruktura o wysokim poziomie bezpieczeństwa, która przyczyni się do ograniczenia ryzyka zdarzeń drogowych w centrum miasta poprzez wprowadzenie ruchu poza obszary najbardziej wrażliwe na jego oddziaływanie. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa będzie osiągnięte m.in. poprzez optymalny dobór parametrów budowanej drogi.

Zaprojektowano 6 obiektów mostowych (5 mostów i wiadukt nad drogą powiatową) oraz 2 duże przepusty pełniące funkcję przejść dla małych zwierząt. 

Do tej pory wykarczowano teren pod budowę i odhumusowano cały odcinek obwodnicy. Powstały platformy robocze pod dreny pionowe VD oraz pale przemieszczeniowe i kolumny pod obiekty, wykonano nasypy na nowo projektowanej trasie przy węźle Brezelia, przezbrojono sieć kanalizacyjną, sanitarną i wodociągową. 

Źródło: Twitter GDDKiA Kielce

Ciekawym rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane, w celu przyśpieszenia odprowadzenia wody z podłoża gruntowego jest wykonanie drenów pionowych VD. Dreny pionowe to płaskie, plastikowe, elastyczne przewody o okrągłym lub spłaszczonym przekroju. Po umieszczeniu w odpowiednim rozstawie, kilkadziesiąt razy zwiększają przepuszczalność podłoża odpowiednio przyspieszając dogęszczenie gruntu. Umieszczanie drenów pionowych jest możliwe nawet do głębokości znacznie większej niż 50 m. Najczęściej wraz z drenażem pionowym stosuje się tymczasowy nasyp przeciążający. Dzięki odpowiedniemu zdrenowaniu podłoża oraz kontrolowanemu przeciążeniu odprowadzenie wody z gruntu przebiega szybko, co pozwala na kontynuację kolejnych robót budowlanych.

Aktualnie wykonawca realizuje roboty ziemne – wykopy oraz nasypy, rozbiórkę istniejącej łącznicy węzła Brezelia, nasypy przeciążeniowe, w celu uzyskania konsolidacji gruntów, które zalegają w podłożu. W tym samym czasie prowadzony jest monitoring osiadania podłoża, gdzie wykonywane są nasypy przeciążeniowe. Prowadzone są również prace palowe w miejscu obiektów mostowych.

Jak zapewnia GDDKIA Oddział w Kielcach kontynuowane będą roboty ziemne i prace związane z budową obiektów mostowych. Do końca roku planowane jest wykonanie ronda przy węźle Brezelia, wraz z zakończeniem robót ziemnych oraz częściowym wykonaniem konstrukcji drogowych. Budowa ronda przy DK9 planowana jest natomiast w przyszłym roku. 

Źródło: Twitter GDDKiA Kielce

Wartość zadania obejmująca dokumentację projektową i prace budowlane wynosi ok. 52,9 mln zł brutto. Aktualnie zaawansowanie finansowe wynosi ok. 38,5%. Zgodnie z umową realizacja inwestycji w systemie projektuj i buduj rozpoczęła się 9 lipca 2020 roku, w 2021 roku zakończyło się opracowanie dokumentacji projektowej, a 10 września 2021 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych. 

Przewidziana data zakończenia robót zgodnie z umową to kwiecień 2024 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm w składzie: Fabe Polska SP. z o.o. (Lider); SP Sine Midas Stroy Sp. z o.o. (Partner). Nadzór nad realizacją kontraktu sprawuje konsorcjum firm  składzie: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt Rafał Ślusarski (Partner), Prokom Construction Sp. z o.o. (Partner).

Źródło: Twitter GDDKiA Kielce

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this