Znajdź nas na

FAKTY

Fundusze Europejskie. Rezerwaty odkrywają tajemnice!

Inwentaryzacja obiektów geologicznych, ekspertyzy w wybranych rezerwatach – to tylko niektóre z działań w ramach unijnego projektu, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. Jego efekty służyć będą ochronie przyrody oraz rozwojowi turystyki. Obradujący w środę, 3 sierpnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o zwiększeniu o 415 tys. zł wartości dofinansowania z funduszy europejskich projektu „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” do łącznej kwoty 2 mln 904 tys. zł.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– To ważne przedsięwzięcie służące ochronie przyrody, które skupia się na inwentaryzacji oraz ekspertyzie położonych w naszym województwie rezerwatów przyrody. Pamiętajmy, że z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną, warunki klimatyczne, szatę roślinną oraz niezwykłe bogactwo przyrodnicze są to bardzo cenne obiekty, które są jedną z wizytówek naszego regionu – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzono m.in. inwentaryzację wybranych obiektów geologicznych, wskazano zagrożenia, konieczne działania ochronne oraz miejsca proponowane do udostępnienia dla celów turystycznych. Na podstawie zgromadzonych danych opracowano zadania ochronne, ścieżki dydaktyczne oraz szlaki ruchu pieszego. Ekspertyzami objęto cenne obiekty, wśród których znajdują się unikatowe na skalę światową formy geologiczne i obiekty paleontologiczne, m.in. fałd obalony w rezerwacie Ślichowice, zmarszczki wiatrowe w rezerwacie Kręgi Kamienne, ślady wyjścia zwierząt czworonożnych na ląd w rezerwacie Zachełmie, czy dowody stadnego życia dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie.

Projekt „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo .

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this