Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Hubert Żądło: Wywiązałem się ze złożonych deklaracji!

Ponad 10 milionów złotych, tyle wynosi zadłużenie gminy Bałtów, z jakim od roku czasu mierzy się wójt Hubert Żądło. Nie załamuje rąk, nie rozpacza, tylko z matematyczną systematycznością realizuje zaplanowane cele. Dziś (22 listopada) minął rok, jak objął funkcję wójta gminy Bałtów. W przerwie ostatniej sesji Rady Gminy w Bałtowie zapytaliśmy co uważa za swój największy sukces i dlaczego warto wziąć udział w niedzielnym referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Bałtów.

Zdjęcie ilustracyjne z otwarcia Szkoły Podstawowej w Bałtowie Na zdjęciu Hubert Żądło, wójt Bałtowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Jestem dumny z tego, że podołałem większości obowiązków, jakie sobie zaplanowałem do wykonania. Wywiązałem się ze złożonych deklaracji. Po roku dzisiaj ( na sesji przyp. red.) stanąłem, przedstawiłem to, co udało mi się wykonać. Udało się bardzo dużo, pomimo że rok był niełatwy. Na samym początku zastawiono mi takie zasieki poligonowe. Trzy niezakończone i nierozliczone projekty: kanalizacja, przebudowa szkoły w Bałtowie i boisko wielofunkcyjne. Projekt kanalizacji prowadzony był w Maksymilianowie. Powinna być odebrana i opłacona w sierpniu, ale zostawiono mi to, żebym na starcie, miał taki trudny „orzech do zgryzienia”. Żebym być może popełnił błędy i poległ? Udało się jednak wszystko wykonać. Do rozliczenia pozostała termomodernizacja, którą rozpatruje Urząd Marszałkowski, czy w ogóle była zasadna, ale na decyzję musimy poczekać. Najważniejsze, że uczniowie zaczęli w nowym roku szkolnym działania. Pomimo braku własnych środków, udało mi się pozyskać bardzo duże środki zewnętrzne na drogi. Wykonaliśmy ponad 5 km dróg. W rok zrobiłem pod tym względem więcej, niż mój poprzednik w poprzedniej kadencji. Udało się pozyskać dofinansowanie na budowę kanalizacji w Okole. Jako jedna z nielicznych gmin otrzymaliśmy dotację na modernizację oświetlenia ulicznego. Moglibyśmy zrobić więcej gdyby był spokój. Gdyby nie było ciągłych ataków na moją osobę. Szukamy środków wszędzie gdzie się da środków. Tylko problem jest jeden. Nie mamy niestety na wkład własny. Jesteśmy jedną z najbardziej zadłużonych gmin. W tej chwili zadłużenie wynosi ponad 10 milionów złotych – mówi Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.

O tym, co udało się wykonać w przeciągu mijającego roku kadencji, mieszkańcy mogli usłyszeć podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Bałtowie.

Od początku kadencji trwały prace przy projektach pt. „Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie” oraz „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie”. Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe. Państwowa Straż Pożarna w Ostrowcu Świętokrzyskim zaleciła wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na budynku nowej Szkoły Podstawowej. Tego typu zabezpieczenia nie zostały zaprojektowane na etapie projektowania. Wszelkie zalecenia wykonano. Budynek został odebrany przez PSP w momencie wykonania zaleceń. W kwietniu wykonano na nowo drogę przeciwpożarową przy budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Za zgodą Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków uporządkowano teren placu obok nowego budynku szkolonego, dokonując wycinki drzew oraz usunięcia zbędnych zakrzaczeń i suchych gałęzi. Oczyszczono plac pod Otwartą Strefę Aktywności, której budowę zakończono w czerwcu przy nowym budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz wykonano wokół niej ogrodzenie.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas każdego deszczu woda wdzierała się do remontowanego budynku szkolnego wyrządzając szkody. Aby temu zapobiec wykonano rów drenażowy o długości 27m, który pozwolił na odwodnienie terenu. Wykonano tymczasowe ogrodzenie z siatki leśnej.

Rozliczono ostatecznie projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Maksymilianowie i Rudce Bałtowskiej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów”. Według raportu pokontrolnego nie było żadnych zastrzeżeń. W grudniu 2018 roku rozliczono także ostatecznie projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie”.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

11 grudnia 2018 r. udało się zorganizować spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Omówiono problemy, które wynikły po przebudowie drogi wojewódzkiej 754. Dzięki temu inwestor mógł zapoznać się z problemami mieszkańców, które powstały podczas przebudowy drogi. Udało się wyjaśnić i rozwiązać wiele spraw.

12 grudnia 2018 r. Komisja Ruchu Drogowego rozpatrywała przesłane przez gminę wnioski i uwagi mieszkańców. Udało się uzgodnić lokalizację dwóch dodatkowych przystanków w Skarbce, przesunąć przystanek w kierunku ronda w Bałtowie. Zostały wymontowane bariery ochronne w Bałtowie obok Bałtka oraz ronda, dzięki temu mieszkańcy mogą bez problemu dojść do chodnika.

Umożliwiono mieszkańcom wypowiedzenie się na temat sieci gazowej poprzez wypełnianie ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów.

27 lutego 2019 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się wręczanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało gminom i powiatom województwa świętokrzyskiego promesy na prawie 53 miliony złotych. Z tego aż 1 mln 916 tys. złotych trafiło do Bałtowa.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

Drogi gminne, na których odbyły się remonty dzięki promesie to droga gminna nr 306003T Wólka Bałtowska – Kolonia Wólka Bałtowska, droga dojazdowa (zbiorcza) Wólka Bałtowska (Folwark) – Wólka Bałtowska – Kolonia, remont drogi gminnej nr 306036T Okół ,, Droga Lipska”, remont drogi gminnej nr 306008T (odcinek I) Okół (Zapusta) – granica województwa radomskiego, remont drogi gminnej nr 306016T Bałtów do granicy z gmina Sienno.

8 lipca 2019 dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanych dróg gminnych znajdujących się w miejscowościach: Wólka Bałtowska oraz Wólka Bałtowska Kolonia. Środki na remont w 80% pochodziły ze środków budżetu Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8 sierpnia 2019 uroczyście otwarto następujące drogi: Okół – Zapusta oraz Bałtów – Borcuchy. Modernizacja dróg została wykonana dzięki środkom z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

1 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie czternastu uczestników z grupy wiekowej szkoły podstawowej (klasy I-VI), grupy II tj. uczniowie klasy VII i VIII oraz uczniowie gimnazjum (klasa III). Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się z grupy I: Hubert Wisowski, Mateusz Bartnik i Daniel Goliński, oraz grupy II: Oliwia Makuch, Amelia Kudas i Przemysław Kudas. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody.

W marcu 2019 roku wyłoniono wykonawcę na dostawę i instalację sprzętu informatycznego oraz multimedialnego, a także wyłoniono wykonawcę na dostawę mebli i pomocy naukowych do nowego obiektu szkolnego. Dokonano aktualizacji wykazu sprzętu informatycznego załączonego do wniosku o dofinansowanie.

Gmina Bałtów przystąpiła do programu „Umiem pływać” – I edycja w 2019 roku. Program realizowany był wspólnie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. W programie udział wzięło 30 dzieci z klas III i II Szkoły Podstawowej w Bałtowie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Zajęcia trwały od 1 kwietnia do 15 czerwca 2019 roku. Gmina Bałtów pokrywała koszty dojazdu na Pływalnię. Umowę zawarto z PKS-em Ostrowiec Świętokrzyski.

Dokonano wycięcia poboczy na drodze powiatowej nr 0681T w Wólce Bałtowskiej Kolonii. Odmalowano pasy poziome oraz zamontowano progów zwalniających na drodze gminnej na Zarzeczu. Zagospodarowano przestrzeń przed budynkiem Urzędu Gminy poprzez wycięcie świerków i tui. Posadzono nowe krzewy. Sadzonki róż przekazała Teresa Lalak. Posadzono także kwiaty na rondzie w Bałtowie, na słupach oświetleniowych przy drodze od ronda do gminy, a także przy domu ludowym w Okole.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

W miejscowości Maksymilianów zostały ścięte drzewa oraz został wymieniony przewód oświetlenia ulicznego (500 m) na kwotę ok. 7 500 zł.

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 zdemontowano ogrodzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów wykonano nowe, estetyczne ogrodzenie. Wartość ogrodzenia to 13 000 zł brutto.

Z rąk Marka Jońcy, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Hubert Żądło otrzymał umowę na sprzęt informatyczny do szkoły podstawowej w Okole. Szkoła wzbogaciła się o 13 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz robota umożliwiającego naukę programowania. Wartość projektu to 41 543,60 zł, wkład gminy Bałtów – 8 000 zł.

Gmina Bałtów uczestniczyła w XIV Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni. Gminę reprezentowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz Lucyna Kaczmarzyk, promując regionalne produkty, a także Renata Kaczmarzyk, prezentująca wyroby biżuteryjne.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sołectwa Skarbka, w lipcu 2019 roku wykonano doraźny remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w miejscowości Skarbka/Trzciany Dół/Spławy.

Na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okół ( w prawo od Kazimierzówki), wyrównana została nawierzchnia drogi zniszczonej przez deszcze nawalne.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

Wyremontowano przepust pod drogą wewnętrzną usytuowaną na działce nr ewid. 534 w Bałtowie (Bałtów – Góra). Wykonano schodki w Bałtowie koło budynku „Bałtka”. Gmina Bałtów pozyskała także duże pieniądze na projekt dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego, polegający na wymianie 598 lamp sodowych na lampy LED wyposażonych w system inteligentnego oświetlenia. Dzięki temu roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie wyniesie 60%. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów kosztowała 1 580 112,99 zł – z czego proponowane dofinansowanie to 1 338 495,85 zł, a wkład własny – 241 617,14zł.

10 lipca 2019 r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, reprezentowanym przez Ryszarda Gliwińskiego, umowę współpracy w zakresie wsparcia we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Na mocy porozumienia mieszkańcy mogą składać wnioski o dotację w Urzędzie Gminy w Bałtowie.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W 2019 roku w gminie Bałtów szacowano szkody w gospodarstwach rolnych, które powstały na skutek występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. przymrozki wiosenne, susza, grad.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie oraz Antoniowie otrzymała dofinansowanie w kwocie po 5 000,00 zł w ramach wniosku jaki został złożony przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach. W ramach tego straż w Bałtowie zakupiła motopompę pływającą Niagara, a straż w Antoniowie zakupiła agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy.

Wykonano zasilanie do oświetlenia boiska w Bałtowie. Podczas projektowania boiska rozminięto się o ok. 50 metrów między kablem zasilającym oświetlenie, a przyłączem energetycznym. Przeprowadzono również drobne prace utrzymaniowe w parku.

Z rąk Agata Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Bartłomieja Dorywalskiego, wicewojewody Hubert Żądło odebrał promesy dla gminy Bałtów. Tym razem na remont drogi Bałtów – Glina, do budżetu gminy trafiło 248 tys. z budżetu państwa.

Nowy rok szkolny 2019/2020 uczniowie rozpoczęli w nowym budynku szkoły w Bałtowie. Dzięki zaangażowaniu i pomocy osobom, które włączyły się w akcję społeczną udało się przewieźć meble i wyposażenie z byłej Szkoły Podstawowej oraz wnieść i poustawiać wszystko w nowym obiekcie szkolnym. Ponadto udało się posprzątać budynek tj. umyć okna i podłogi oraz uporządkować teren wokół. Wójt podjął także odjąłem decyzję o zmianie formy pomocy dożywiania GOPS z posiłku „suchego” na gorący.

– Stworzyliśmy tym samym możliwość dokupowania posiłków przez pozostałych uczniów. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę – podsumowuje wójt.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W sierpniu przewoźnik z Lublina organizujący kursy Lublin – Ostrowiec Św. wystąpił o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanku w miejscowości Bałtów. Wydano zezwolenie oraz poproszono, aby dodatkowo zatrzymywał się w Okole i Maksymilianowie. Przewoźnik przystał na propozycję lecz czeka na zgodę o zatrzymywanie się na stacji PKS Ostrowiec Św.

– Jako włodarz Gminy Bałtów oficjalnie przywitałem gości na XII Świętokrzyskim Święcie Pszczoły w Bałtowie – dodaje wójt.

OSP Skarbka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego, 12 000 zł na odnowienie remizy w ramach złożonego wniosku do konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Aktualnie od miesiąca października trwają prace mające na celu ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych. Trwają prace mające na celu wykonanie ocieplenia fundamentów oraz ocieplenia ścian zewnętrznych w ramach dofinansowania uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Na wniosek mieszkańców Bałtów Podkościele oraz staraniem moim, jako wójta gminy Bałtów, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przywrócił przystanek autobusowy obok Kościoła Parafialnego w Bałtowie oraz dokonał wymiany dotychczasowego lustra drogowego, które znacznie ułatwi wyjazd z okolicznych posesji oraz z parkingu przy kościele – wylicza Hubert Żądło.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

1 września pod tablicą niepodległościową przy kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie złożono wiązankę, składając hołd wszystkim ofiarom wojny. 1 września odbyły się także dożynki w Bałtowie. Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bałtowie po czym pieszy korowód dożynkowy z wieńcami i owocami pracy rolników udał się na „Pałacowe Wzgórze”.

7 września br. w gminnym Centrum Kultury odbyło się Narodowe Czytanie Nowel Polskich. Akcja przyciągnęła sympatyków czytania polskiej literatury. Akcję zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna.

29 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwunastu parom małżeńskim mieszkającym na terenie Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1968 roku i 1969 roku.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

Od 1 października 2019 roku uruchomiono nową linię komunikacyjną o charakterze użyteczności publicznej ,,Ostrowiec Świętokrzyski – Okół przez Bałtów”, na którą uzyskano dopłatę z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

– 2 października 2019 r otrzymałem promesę (w formie pożyczki) w wysokości 8 743 497,31 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół” w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Tego samego dnia w Kielcach odbyła się gala Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, podczas której otrzymałem statuetkę i podziękowanie za działalność w dziedzinie „Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi” –
– dodaje wójt.

Szkoła Podstawowa w Bałtowie, przy zaangażowaniu pracowników gminy otrzymała nagrodę w wysokości 14 000,00 zł, uzyskaną w ramach konkursu pt. „Przesłanie Klimatyczne”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki temu będzie zakupione wyposażenie sali edukacyjnej oraz zrealizowana wycieczka.

3 października uroczyście otwarto szkołę. Na ceremonię przybyło mnóstwo zaproszonych gości, rodziców i uczniów. Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu. Podczas uroczystości. Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski dokonała pasowania na ucznia pierwszoklasistów.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pracownicy Urzędu odnowili kosze na śmieci, które były zdemontowane podczas przebudowy drogi wojewódzkiej. Na prośbę sołtysa sołectwa Bałtów kosze rozdysponowano po całej miejscowości. Zamontowano także nowe tablicę ogłoszeń w miejscowościach Bałtów (2sztuki), Wólka Bałtowska i Okół.

– W październiku miałem zaszczyt jako wójt dokonać pasowania na uczniów pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole – przypomina Hubert Żądło.

Gmina Bałtów uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 000,00 zł na „usuwanie odpadów zawierających azbest zalegający na posesjach – transport, zdeponowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów”.

29 października z rąk Józefa Cepila, Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Hubert Żądło odebrał 5 zestawów komputerowych, które będą służyć społeczności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie. Dotychczasowe komputery były kilkuletnie i przestarzałe, a gmina Bałtów nie posiadała własnych środków na zakup nowych.

–Dziękujemy więc ARIMR w Kielcach za przekazanie nam komputerów, które są w bardzo dobrym stanie i które na pewno posłużą dzieciom, młodzieży i całej społeczności kilka lat – dodaje wójt.

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. uroczyście przekazała samochód ratowniczy Daewoo Lublin dla jednostki OSP Wólka Pętkowska. Samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany do jednostki OSP w ramach dobrej współpracy oraz podniesienia mobilności jednostki, która posiada budynek wraz z garażem lecz do chwili obecnej nie posiadała na wyposażeniu takiego samochodu.

Rozdysponowano przystanki, które były zdemontowane podczas przebudowy drogi wojewódzkiej 754, na wsie Antoniów, Bałtów, Wycinka. Mieszkańcy tychże sołectw w czynie społecznym sami wykonali podmurówki, na których stanęły przystanki. Przystanki zostały dostarczone także do sołectw Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolonia, Wólka Pętkowska i Michałów. Z inicjatywy mieszkańców, przy udziale samorządu Gminy Bałtów, Druhów OSP Bałtów oraz także dzięki pomocy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski został wykonany i zamontowany krzyż w miejscowości Bałtów. Na początku listopada pracownicy Urzędu Gminy w Bałtowie wyremontowali także zapadnięte stopnie schodów w Bałtowie.

Źródło: Urząd Gminy w Bałtowie

11 listopada w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z akademią w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatowe pod tablicą niepodległościową przy Kościele.

Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na uporządkowanie parku przy zespole pałacowo-parkowym. Dokonano usunięcia powalonych drzew, krzaków i suchych gałęzi. W najbliższym czasie będzie wykonane także usuniecie żywopłotu obok szkoły oraz będą dokonywane dalsze czynności zmierzające do przejrzystego porządkowania terenu. Wykonany został także remont przepustu na drodze gminnej nr 306004T Wólka Bałtowska – Antoniów.

Uczniowie 8-klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie odbyli wycieczkę edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczą do Warszawy-Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd odbył się w ramach wygranego konkursu „Przesłanie klimatyczne” z WFOŚiGW w Kielcach, na który uczniowie klasy ósmej przygotowali plakat ekologiczny oraz po złożeniu przez gminę wniosku o dofinansowanie z dziedziny „Edukacja Ekologiczna”. Projekt pod nazwą: Wyposażenie Sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej.

19 listopada wyłoniono wykonawcę na dostawę wyposażenia do sali edukacyjnej w postaci 2 sztuk wizualizerów, laptopa i laboratorium przyrodniczego. W ramach dofinansowania projektu pn. „Wyposażenie sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukcyjno-przyrodniczo-krajoznawczej – Szkoła Podstawowa w Bałtowie”. Sprzęt do końca listopada zostanie dostarczony do Szkoły.

W 2019r zostało zgłoszonych 27 odcinków dróg w ramach usuwania klęsk skutków żywiołowych.Po deszczu nawalnym 21 lipca br. zostało zgłoszonych 12 odcinków tj. 8,303 km na kwotę szacunkową 3 422 717,80 zł. Po deszczu nawalnym 8 czerwca zostało zgłoszonych 15 odcinków tj. 8,227 km na kwotę szacunkową 3 236 558,00 zł.

Wystąpiono do Lasów Państwowych o zamianę gruntów z drogi gminnej tzw. „Szeroka linia” na drogę relacji Wólka Bałtowska Kolonia – Michałów.

Trwa regulowanie spraw związanych z budynkiem Poczty.

Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego o Folwark – rozpoczęcie procedury uregulowania stanu prawnego na rzecz gminy drogi Wólka Bałtowska – Folwark.

– W niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania rady gminy. Będzie to sprawdzian dla demokracji na terenie gminy Bałtów. Wierzę głęboko, że weźmiecie w nim państwo czynny udział i że potraficie odróżnić dobro od zła. Chciałem stanowczo zdementować, że nie zależy mi na przejęciu pełni władzy w gminie. Referendum, które się odbędzie będzie sprawdzianem i oceną radnych, którzy przez rok czasu sprawowali tę funkcję. Jeżeli państwo uznacie, że radni dobrze sprawowali swoją funkcję, to po odwołaniu ich nawet w referendum, będą mogli z powrotem startować w wyborach i zostać wybranym. Natomiast, jeśli uznacie, że ci radni nie zasługują na to, nie będą mogli was później reprezentować. Myślę, że w tym jest obawa tych, którzy zniechęcają was do tego, abyście nie szli na referendum. Jest to wasze prawo, ale również i wasz obowiązek, abyście ocenili nas jako rządzących, czy dobrze wykonujemy swoje funkcje, czy dobrze was reprezentujemy – do czynnego udziału w referendum zachęca Hubert Żądło.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this