Znajdź nas na

FAKTY

Jazda na suwak i korytarz życia to nowe obowiązki kierowców! Przypominamy jak je utworzyć i czemu służą!

Jazda na suwak to od 6 grudnia 2019 roku obowiązek każdego kierowcy. Artykuł 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym mówi również jak powinni zachować się kierowcy, aby umożliwić swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego. – O wadze stosowania korytarza życia nie trzeba przekonywać. Każda sekunda, którą dzięki jego sprawnemu tworzeniu przez kierowców zyskują służby ratunkowe jest niezwykle cenna. Stosując się do przepisów nie tylko ułatwiamy pracę służbom, ale przede wszystkim możemy przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego – przypomina Zbigniew Duda, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Zdjęcie ilustracyjne

Jazda na suwak i korytarz życia to nowy obowiązek kierowców. To co dotychczas zależało od uprzejmości kierowców, dziś jest ich obowiązkiem.Pod pojęciem tzw. „jazdy na suwak” rozumiemy zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy prawo o ruchu drogowym, które uregulowały zasady pierwszeństwa przejazdu w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuowania jazdy jednym z tych pasów ruchu z powodu wystąpienia przeszkody bądź jego zanikania.

– Nowe przepisy ustalają również kolejność jazdy w przypadku, gdy droga ma więcej niż dwa pasy ruchu, np. trzy pasy ruchu, wówczas ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi z prawej, następnie z lewej, a dopiero w ostatniej kolejności sami kontynuujemy jazdę środkowym pasem. To co dotychczas było uzależnione od uprzejmości kierowców zostało trwale usankcjonowane wprowadzonymi przepisami. Warto podkreślić, że jazda na suwak obowiązuje przede wszystkim w czasie korków lub też innego znacznego spowolnienia ruchu, innymi słowy w normalnych warunkach drogowych, gdy ruch odbywa się płynnie, przepis ten nie obowiązuje – przypomina Zbigniew Duda, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Czym jest korytarz życia?

Mówiąc najprościej to wolna przestrzeń pozostawiona dla pojazdów ratunkowych poruszających się w korku.

– Jak sama nazwa wskazuje jest to przestrzeń utworzona przez kierowców mająca na celu ułatwienie przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Udrożnienie pasa ruchu umożliwia i skraca czas przejazdu karetek pogotowia lub innych pojazdów ratunkowych, policji czy straży pożarnej np. do zdarzeń drogowych i wypadków – tłumaczy dyrektor kieleckiego WORD-u.

Zasady są proste, w przypadku jezdni z dwoma pasami ruchu należy usunąć się z drogi przejazdu przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, gdy poruszamy się lewym pasem, jak najbliżej prawej krawędzi gdy jedziemy prawym pasem. Gdy mamy do czynienia z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierowcy jadący lewym pasem powinni zjechać do lewej krawędzi jezdni, a kierujący poruszający się pozostałymi pasami ruchu powinni zjechać jak najbliżej prawej krawędzi. Powrót na zajmowany pas ruchu może nastąpić dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Regulacje wprowadzono po to, aby obowiązujące już dziś i często stosowane, czy to intuicyjnie czy ze zwykłej uprzejmości, zasady znalazły odzwierciedlenie w przepisach,
a wiedza o nich stała się powszechna.

– Jazda na suwak stanowi nie tylko element kultury ruchu drogowego, ale przede wszystkim w praktycznym wymiarze przyczynia się do upłynnienia ruchu, likwidując lub zmniejszając powstające korki. O wadze stosowania korytarza życia nie trzeba przekonywać. Każda sekunda, którą dzięki jego sprawnemu tworzeniu przez kierowców zyskują służby ratunkowe jest niezwykle cenna. Stosując się do przepisów nie tylko ułatwiamy pracę służbom, ale przede wszystkim możemy przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego – dodaje Zbigniew Duda.

Także WORD Kielce poprzez licznie prowadzone działania profilaktyczno-edukacyjne propaguje wśród uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, wiedzę o zasadach ruchu drogowego skupiając się zwłaszcza na elementach związanych z jego bezpieczeństwem.

– Wypracowanie wśród kursantów rozpoczynających swoją przygodę z jazdą prawidłowych nawyków i zdobywanie umiejętności kierowania pojazdem stanowi domenę ośrodków szkolenia kierowców. Duży nacisk należy położyć na rozpowszechnienie tych zasad wśród osób posiadających prawo jazdy od wielu lat, dla których podstawową barierą jest zmiana nawyków. Jest to wspólne zadanie dla WORD-ów, Policji, środków masowego przekazu, a także dla każdego komu leży na sercu bezpieczeństwo ruchu drogowego – podsumowuje.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this