Znajdź nas na

FAKTY

Joanna Suska: Idę do przodu, nie oglądając się za siebie! Drogowskazem są dla mnie mieszkańcy!

Środki na rewitalizację Ćmielowa, remonty dróg, modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, uruchomienie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+, to tylko niektóre z tegorocznych inwestycji w gminie Ćmielów. – To był bardzo dobry rok dla gminy Ćmielów ze względu na ilość środków pozyskanych w ramach programów rządowych. Było ich naprawdę dużo. Za największy sukces minionego roku uważam pozyskanie funduszy w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” na rewitalizację Ćmielowa. Nie przypominam sobie, żeby w przeszłości tak duża kwota pozyskana została na przedsięwzięcia służące wszystkim mieszkańcom, w różnych grupach wiekowych – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Zmiany, jakie zaszły w naszym mieście zobaczymy za dwa lata. Wówczas mieszkańcy będą mogli ocenić jak zmienił się Rynek, stadion, czy otoczenie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie. Przypomnę, że uczniowie nie mieli do tej pory boiska wielofunkcyjnego. To było moją wielką bolączką, ale myślę, że i rodziców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkoły. Boisko podniesie też prestiż i konkurencyjność placówki na tle innych tego typu ośrodków – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. 

Niestety problemem są też rosnące ceny. Jeszcze rok temu 5 milionów złotych, jakie pozyskała gmina, stanowiłoby zupełnie inną wartość. Dziś nie ma chyba dziedziny, której by nie dotknął wzrost cen surowców. 

– Nie przypominam sobie jednak, aby w historii kiedykolwiek tak duża kwota trafiła do naszej gminy na przedsięwzięcia służące wszystkim mieszkańcom.  Przypomnę to montaż monitoringu miejskiego, który pozwoli zredukować przypadki wandalizmu i podniesie poziom bezpieczeństwa w centrum Ćmielowa, zmiana estetyki Rynku, parku, a także udogodnienia dla osób korzystających z miejskiego targu, budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i miejscem do trenowania skoków w dal przy szkole w Ćmielowie, czy nowej muszli koncertowej z zapleczem gastronomicznym i oczekiwanym od wielu lat przez młodzież z gminy Ćmielów – skatepark-iem – przypomina Joanna Suska. 

Przypomina, że dla mieszkańcami gminy Ćmielów, rok 2021 był kolejnym, który upłynął  „w cieniu” koronawirusa. Rząd dawał jednak wiele możliwości pozyskania środków na różnego rodzaju projekty. 

– Jak chociażby takich służącym poprawie komfortu życia osobom niepełnosprawnym. Nasza gmina zamówiła 445 opasek medycznych, które trafią do mieszkańców gminy Ćmielów, w tym 40 dzieci do 12 roku życia.  Osoby te muszą mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Środki na zakup opasek udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Gmina otrzymała w sumie ponad 92 000 zł.  Wyglądają jak zwykły smartwatch, jednak potrafią znacznie więcej. Zmierzą temperaturę, określą nasycenie krwi tlenem (saturacja), wykonają EKG. Jednym słowem mogą uratować życie – tłumaczy burmistrz.

Joanna Suska burmistrz Ćmielowa na jednej z ulic wzdłuż ćmielowskiego rynku, wzdłuż której wyznaczono miejsca parkingowe
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że gmina pozyskała 2 400 000 zł z budżetu państwa na zadania związane z kanalizacją i wodociągami. 

– Będziemy mogli wykonać przepompownię wody w Rudzie Kościelnej. Będziemy mogli także zakupić minikoparkę, dziś za jeje wynajęcie płacimy 120 zł za godzinę, chcemy kupić także samochód asenizacyjny. Dotychczas korzystaliśmy  z usług firmy zewnętrznej z Ostrowca Świętokrzyskiego.Godzina pracy takiego samochody to 250 zł za godzinę. Zakup pozwoli nie tylko na oszczędności, ale pozwoli także na świadczenie usług na zewnątrz, do klienta. Oprócz tego te odcinki kanalizacji, które nie były zrobione. Na przestrzeni tych trzech lat mieszkańcy składali do mnie podania, że są zainteresowani. Oczywiście podejmiemy się tych inwestycji tam, gdzie jest to możliwe technicznie i gdzie pozwolą na to właściciele nieruchomości. W najbliższym czasie uda się wykonać cztery takie odcinki kanalizacji już w ramach pozyskanych środków – tłumaczy Joanna Suska.

Podkreśla, że nie zapomina o remontach i  przebudowach dróg. Niestety nie zawsze możliwe jest ich dofinansowanie. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogi, które nie zostały wykonane z tzw. powodziówek. Na te ostatnie nie ogłoszono niestety naboru w roku 2020. 

Brzóstowa. Przecięcie wstęgi na jednej z wyremontowanych dróg
Fot. Gmina Ćmielów

– Nie wszystko da się wykonać od razu, ale sukcesywnie poruszamy się do przodu.  Limit zgłoszenia do Funduszu Dróg Samorządowych obejmował  trzy drogi. Wniosek został niestety negatywnie rozpatrzony. Jestem jednak po wstępnych rozmowach z parlamentarzystami ziemi świętokrzyskiej: panią poseł Agatą Wojtyszek i posłem Andrzejem Kryjem, którzy widzą konieczność i potrzebę wykonania przebudowy dróg w naszej gminie. Jak tylko pojawi się nowy nabór wniosków w ramach drugiej edycji „Polskiego Ładu”, na pewno będziemy aplikować o środki na ten cel. Tak jak obiecałam, będę stale podnosiła jakość infrastruktury drogowej.Wszystko w trosce o komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców  – zapewnia Joanna Suska. 

Przypomina, że w tym roku  udało się wykonać dwie drogi: na Podgórzu i w Brzóstowej. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki pozyskanym środkom w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na nową jakość dróg mieszkańcy czekali od lat.

Dodaje, że miniony rok pełen był także  sugestii i oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców gminy Ćmielów. Podkreśla, że takie zachowanie mieszkańców motywuje ją do dalszej pracy. 

– Ludzie nie boją się bowiem głośno mówić o swoich oczekiwaniach, czy problemach, mają także zaufanie do burmistrza. To jest dla mnie bardzo dobry sygnał. Przez cały rok „przewijał”  się także temat potencjalnej kopalni, jaka miałaby powstać na naszym terenie. Pojawiały się mniej lub bardziej wiarygodne informacje, które powodowały olbrzymie emocje. Nasz pracownik poniósł tego konsekwencje zdrowotne. Wszystkie oczy były skierowane na nas, choć tak naprawdę nie było to zależne od nas, bo uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie z 2003 roku poniekąd pozwalała na takie zagospodarowanie przestrzenne terenów Rudy Kościelnej. Jako urząd musieliśmy przeprowadzić szereg procedur. Zebraliśmy szereg  opinii, które wpłynęły do nas  z różnych instytucji. Swoją decyzję, decyzję odmowną mamy już w opracowaniu – tłumaczy Joanna Suska.  

Gmina Ćmielów stawia na najmłodszych.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Burmistrz przypomina, że w okresie wakacyjnym odbyła spotkania w niemal każdym sołectwie na terenie gminy Ćmielów, pytała o zdanie i opinię mieszkańców na temat granic parku kulturowego, a także potencjalnej kopalni. 

– To też czas, który wykorzystywała opozycja, żeby w ten sposób ugrać ten temat  politycznie. Ja zawsze idę w stronę ludzi, wsłuchuję się w głos mieszkańców, którzy chcą być z dala od polityki, zależy im na rozwoju ich miejscowości, komforcie życia i pewnej przyszłości. Na pierwszym spotkaniu w Rudzie Kościelnej, jakie miało miejsce w lipcu 2019 roku deklarowałam, że nie zrobię niczego wbrew mieszkańcom, że będę się wsłuchiwać w ich głos. Zależy mi na rozwoju naszej gminy, ale nie za wszelką cenę, a już na pewno, nie za cenę mieszkańców. Słowa dotrzymałam – mówi burmistrz.

W połowie roku udało się uruchomić Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ w budynku po byłym Zespole Szkół,w samym sercu Ćmielowa. 

Seniorzy, korzystający z oferty Dziennego Domu Senior+ i Klubu Seniora przygotowali występ artystyczny okazji Dnia Seniora
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Idąc do wyborów mówiłam, że jestem burmistrzem dla ludzi. Priorytetem jest dla mnie dobro społeczeństwa, a w tym zakresie również dobro seniorów, których nie brakuje w naszej gminie. W związku z tym, jak tylko pojawiła się możliwość, złożyłam dwa wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego, w ramach wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020, dotyczące utworzenia i wyposażenia dziennego Domu Seniora oraz na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora, Udało się i dziś osoby, które dotychczas oglądały świat zza firanki lub fotela, odkrywają jesień życia na nowo. To przede wszystkim wielki sukces mieszkańców, że chcieli się zapisać, zmienić coś w swoim życiu,a dziś rozwinęli skrzydła  – przypomina Joanna Suska, dodając  że będzie składać kolejny wniosek na refundację kosztów wynagrodzeń. 

Podkreśla, że starszym osobom należy się pomoc w jesieni życia. Każdy kiedyś pracował, płacił podatki, zmieniał gminę. 

Gmina Ćmielów otrzymała również 218 000 zł na projekt cyfryzacji gminy. Zakup nowego sprzętu pozwoli na podniesienie efektywności pracy urzędników,pozwoli także na skuteczne odpieranie ewentualnych cyberataków. To także szkolenia dla pracowników, zakup nowego serwera, który pozwoli na bezpieczne przechowywanie danych.

Gmina pozyskała także środki na zakup nowego autobusu, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, który dofinansowany został z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

–  Autobus na 18 miejsc siedzących, zgodnie z zapotrzebowaniem, jeśli chodzi o naszych mieszkańców niepełnosprawnych,  gdzie część siedzeń jest składanych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wnioskowaliśmy o ponad 220 000 zł, otrzymaliśmy 110 000 zł, wobec tego, 50 procent pozyskanych środków. Wszystko po to, abyśmy samodzielnie mogli wozić te osoby, a nie korzystać z usług firm zewnętrznych, bo to kosztuje – mówi Joanna Suska. 

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą: od lewej Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów, a także Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa, którzy pozyskali środki z PFRON-u na zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podkreśla, że skutecznie realizuje swój plan działania, opracowany w oparciu o sugestie mieszkańców.  Dobre informacje płyną także dla mieszkańców Stoków Małych, Stoków Dużych i  północnej części gminy Ćmielów. 

– Po raz pierwszy w budżecie na ten rok  ukazał się zapis na temat wykonania projektu budowlanego na budowę mostu w Stokach Małych. 180 metrów, właściwie tego starego mostu już nie ma i dobrze, bo stwarzał zagrożenie, natomiast w przyszłości nosimy się z zamiarem pozyskania środków zewnętrznych na jego wykonanie. Koszt takiego zadania wyniesie bowiem, według wstępnych szacunków  około 10 000 000 zł. Mamy już postępowanie ofertowe wyłonione, ponieważ za sam projekt musimy zapłacić ok.  70 000 zł. Środki pochodzić będą z naszego budżetu. To przedsięwzięcie długotrwałe pod względem dokumentacyjnym –  mówi burmistrz.

Uroczyste otwarcie stołówki i szkolnej kuchni po modernizacji. Za pozyskane środki Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa dziękowali uczniowie SP w Ćmielowie f
ot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

W  Szkole Podstawowej nr 1 imienia Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zmodernizowana została stołówka szkolna, a kuchnia zyskała nowy, nowoczesny sprzęt. 

–W tamtym roku w szkole ww Brzóstowej,  w tym roku Ćmielów uczniowie doczekali się nowoczesnej stołówki  i mam nadzieję, że paniom kucharkom miło będzie się przychodzić do pracy. Poprzednia stołówka pamiętała  jeszcze moje czasy. Teraz jest nowocześnie, bezpiecznie i na pewno poprawi się jakość serwowanych posiłków. To wszystko pozwoli na usprawnienie pracy kuchni, na przygotowywanie posiłków w oparciu o najnowsze zasady zdrowego żywienia w odnowionych pomieszczeniach świetlicy, pełniącej też rolę jadalni. Mam nadzieję, że  uczniowie przyjemniej będą spędzać czas – tłumaczy Joanna Suska.

Nowy wóz bojowy pozyskali strażacy z gminy Ćmielów.

– Jeśli ktoś nie wierzył, że się uda, to tylko próbuje robić zamieszanie. Na ten wóz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie czekali blisko 37 lat. Nowe VOLVO kosztowało 791 382 zł. Jego zakup to nie koszt, a inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i naszych druhów. Jest już pomysł, że strażacy będą jeździć po poszczególnych sołectwach, podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby kwestować ze swoją puszką. Taki wóz będzie nas reprezentował podczas imprez charytatywnych i oby nie musiał wyjeżdżać do ludzkich tragedii. Cieszę się, bo pan  Zbigniew Gromek, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie mówi, że otrzymuje pozytywne informacje i list od innych druhów z Polski, że wreszcie po tylu latach ktoś zadbał o to, żeby mieli nowy samochód – tłumaczy Joanna Suska i przypomina, że dzięki decyzji radnych gmina wsparła ten zakup w 50 procentach. 

Burmistrz przypomina także, że w gminie Ćmielów nie wzrosną opłaty za śmieci. Dodaje, że w 2019 roku ceny „poszybowały w górę”, wzrosły do podwójnych stawek.

– Bardzo mnie to cieszy, bo gdy jest kilka osób  w gospodarstwie, te koszty się generują, a tak to mamy taką samą stawkę przy zachowaniu jakości usług – podkreśla  burmistrz. 

Z roku na rok „rozkręca się”  też fundusz sołecki, zwiększa się też jego kwota. W mijającym roku było to 330 000 zł. W przyszłym 370 000 zł. Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona jest od ilości mieszkańców.

– Cieszy fakt, że z funduszu sołeckiego powstają miejsca integracji: altany,  place zabaw, siłownie plenerowe. W ostatnim czasie sfinalizowana została wspaniała inicjatywa mieszkańców Stoków Dużych, którzy wykorzystali środki zagwarantowane przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego z dwóch lat na opłacenie zakupu materiałów i sami wybudowali altanę. Swoje oblicze zmieniła te świetlica wiejska w Wojnowicach. Tym samym spełniło się marzenie zarówno mieszkańców sołectwa jak i byłej sołtys śp. Zofii Puławskiej. Dzięki współpracy gminy, mieszkańców, gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich „SABAT”, strażaków oraz wsparciu finansowemu pochodzącemu z funduszu gminy, pomieszczenia w remizie strażackiej zmieniły swoje oblicze. Nowo powstała świetlica w Wojnowicach zyskała piękny wygląd i funkcjonalność, aby służyć wszystkim  mieszkańcom –  mówi Joanna Suska dodając, że  w niektórych miejscach brakuje jeszcze tych  miejsc spotkań, deklaruje jednak, że zrobi wszystko, aby powstały. 

Dzięki funduszowi sołeckiemu i zaangażowaniu mieszkańców powstała altana w Stokach Dużych
fot. Gmina Ćmielów

Na ukończeniu są już prace budowlane  w świetlicy wiejskiej w Piaskach Brzóstowskich. 

– 70 proc. prac zostało już wykonane. Teraz pozostała już  sama wykończeniówka. Przypomnę, że środki na budowę tego obiektu pozyskałam w 2020 roku. Projekt świetlicy został zrealizowany z budżetu gminy, w ramach funduszu sołeckiego, jednak leżał w szufladzie. Szansa na jego realizację skończyłaby się wraz z marcem 2021 roku.  Wniosek złożony przeze mnie w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli spełnić marzenie mieszkańców. Już w kwietniu 2022 roku powinna zostać oddana do użytku. Swojej świetlicy doczekają się także mieszkańcy Brzóstowej. Przez półtora roku staraliśmy się o legalizację tego budynku. Tom mnóstwo papierkowej pracy i ekspertyz. Pozyskaliśmy 500 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zawsze przejeżdżając przez Brzóstowa bolało mnie, że mieszkańcy tej drugiej, co do wielkości miejscowości w gminie Ćmielów nie mają takiego miejsca spotkań. Budynek straszył już swoim wyglądem – mówi Joanna Suska. 

Przypomina, że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskała 960 tys. zł na odbudowę mostu w Brzóstowej, który jest ważnym traktem komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców tej miejscowości, ale także całej gminy. W razie niedrożności drogi głównej, służy bowiem jako droga dojazdowa do Ćmielowa. Prace dotyczyć będą rozbiórki istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu wraz z obustronnymi półkami dla małych zwierząt. W ramach zadania zostaną również wykonane: jezdnia i chodnik, sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej.

Wyremontowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej w Brzóstowej
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Realizacja tej długo wyczekiwanej inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Koszt zadania to 1 200 000 zł, ale ostateczne koszty zweryfikuje postępowanie przetargowe – wyjaśnia burmistrz.

Nie samymi inwestycjami żyje gmina, ważna jest też integracja społeczna, a tej w gminie Ćmielów nie brakuje. Nie zabrakło Dnia Dziecka, zorganizowanego na ćmielowskim Rynku, a ostatnio także wizyty Świętego Mikołaja i ozdabiania Ćmielowa na święta. 

– W pomoc zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy w Ćmielowie, a także domu kultury. Bez pomocy firm zewnętrznych, a tym samym bez ponoszenia wysokich kosztów, udało się nam przystroić ćmielowski Rynek. Przez dwa dni przebywał z nami Święty Mikołaj, który drugiego dnia odwiedził nas piękną limuzyną. Zastanawiam się czym przyjedzie za rok. Cieszę się, że mogliśmy sprawić radość naszym mieszkańcom, zarówno tym dużym, jak i tym małym – mówi Joanna Suska.  

Remontu doczeka się most w Brzóstowej
fot. Gmina Ćmielów

Gmina realizuje także program lekowy, pomoc żywnościową. Standard życia mieszkańców poprawia się z roku na rok.  

– Przypomnę, że całokształt działań burmistrza mieszkańcy mogą oceniać po upływie całej kadencji, nie po dwóch czy trzech latach. Wtedy będą mieli pełny obraz tego, co udało się wykonać, czy zrealizować. Każdego z mieszkańców traktuję z kulturą, zaangażowaniem, każdego wysłucham. Niestety zdarzają się też przykre momenty. Byłam oskarżona przez byłego pracownika o przyjęcie korzyści majątkowej. Sprawa wyjaśniła się po roku, umorzono ją z tytułu niepopełnienia przeze mnie czynu zabronionego. To pokazuje jak wielka bywa nienawiść, są osoby, które poprzez krytykowanie innych chcą budować swój autorytet. Prawda jednak zawsze zwycięża. Idę do przodu, nie oglądając się za siebie. Drogowskazem są dla mnie mieszkańcy  – podsumowuje burmistrz.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this