Znajdź nas na

FAKTY

Już wkrótce ruszą prace na terenie Rezerwatu Krzemionki! Wczoraj podpisano umowę!

Wczoraj (8 lipca) tuż po godzinie 15.30 na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie administracji Rezerwatu Krzemionki, Beata Kobiałka, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także Dariusz Żak, przedstawiciel Korporacji Budowlanej DARCO z Radomia, podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopolskich”. To szczególnie ważne, zwłaszcza teraz, gdy Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego wpisany został jako 16 obiekt w Polsce na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To także wielkie święto dla polskiej archeologii.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W konferencji prasowej oprócz Beaty Kobiałki i Dariusza Żaka, uczestniczyli także Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, Andrzej Jabłoński, wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Kamil Kaptur, archeolog muzeum i regionalista, a także Krystyna Wiorek, przedstawiciel inżyniera kontraktu z Korporacji Spółki Eco-Consulting z Poznania i Zakładu Obsługi Inwestycji Eko Inwest z Katowic.

– Umowa ta, przypomnę, pomiędzy Muzeum, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana pod koniec roku 2017. Ze względu na to, że nierealizowane były wszystkie postanowienia wynikające z tej umowy, dopiero w tym roku udało się przeprowadzić postępowanie przetargowe, skuteczne. Z tego powodu, że wpłynęły prawidłowo przygotowane oferty, niemniej jednak wartość zarejestrowana w ofertach, a przygotowaniu finansowym znacznie była wyższa, w związku z tym dążyliśmy do tego, aby zapełnić tę lukę finansową. W dniu dzisiejszym te trudności zostały pokonane, powiat ostrowiecki i starostwo do całego obiektu dołożyło do pierwotnej kwoty ponad 3 500 000 zł. Dzisiejsza wartość podpisywanych dwóch umów, związanych z pracami przy Pałacu Wielopolskich na kwotę 6 420 000 zł oraz rezerwat Krzemionki 4 450 000 zł to jest 2/3 realizacji całego projektu, który ujęty był we wspomnianym przeze mnie działaniu wpisanym w umowie pomiędzy Muzeum, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poinformował podczas konferencji prasowej Andrzej Jabłoński, wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wykonawcą tych dwóch zadań będzie Korporacja Budowlana DARCO z Radomia, której Andrzej Jabłoński życzył, aby wszystkie przedsięwzięcia, przewidziane w ramach umowy, powiodły się w sposób niezachwiany, zgodny z tym, co niesie ze sobą umowa. Wicestarosta przyznał także, że udało się wynegocjować w Ministerstwie zmianę terminu realizacji tych zadań do 30 czerwca 2020 roku.

– Liczymy na to, że ten termin, który jest, terminem rejestracyjnym wszystkich wydatków kwalifikowanych, zostanie tutaj, w ramach realizacji tego projektu, dochowany. Cały projekt przewiduje jeszcze jedno zadanie, na które jest rezerwa finansowa, w ramach całego projektu w wysokości 2 500 000 zł, to jest tzw. wystawa stała. Chcemy, żeby postępowanie w zakresie wystawy stałej odbyło się najpóźniej, żebyśmy mogli mieć taki kontrakt w ręku, do miesiąca września bieżącego roku. Tak jak wspomniałem spore zaangażowanie finansowe jest tutaj ze strony starostwa, bo na dzień dzisiejszy mamy umowę, która przewiduje udział finansowy Ministerstwa w kwocie ponad 7, 6 mln zł, a udział starostwa na dzień dzisiejszy jest w kwocie 5 mln zł. Przypominają sobie państwo, że był taki moment i on nadal trwa, w którym ta luka finansowa wytworzyła się pomiędzy kwotami przewidzianymi, a tymi, które wyszły w wyniku przetargu, wynosi netto ponad 2,8 mln zł i o tą kwotę zabiegać będziemy do zwrotu, jakby można powiedzieć, czy też do sfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy w tym zakresie bardzo dużą pomoc, duże zaangażowanie i korzystając z głosu chcę bardzo serdecznie za to zaangażowanie podziękować obecnemu na sali panu posłowi Andrzejowi Kryjowi, który bardzo mocno i z całego serca wspiera ten nasz projekt i również takie rozmowy z panem posłem były prowadzone w momencie, kiedy przyszło nam podejmować te trudne decyzje – podkreślał Andrzej Jabłoński.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wicestarosta podziękował także za wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. ministrowi Piotrowi Glińskiemu i wiceministrowi Jarosławowi Sellin. Natomiast pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Beata Kobiałka podziękowała pracownikom muzeum, za zadbanie o dokumentację . Podkreślała, że całe postępowanie inwestycyjne przygotowane jest w sposób właściwy. Na sali konferencyjnej obecny był także przedstawiciel inżyniera kontraktu – Krystyna Wiorek z Korporacji Spółki Eco-Consulting z Poznania i Zakładu Obsługi Inwestycji Eko Inwest z Katowic. Jak zapewniał Andrzej Jabłoński wspólnie stanowią oni podłoże dotyczące prawidłowego zabezpieczenia całej inwestycji ze strony technicznej. Wszystko to, co realizowane jest na placu budowy w zakresie funkcjonowania organizacyjno-technicznego i prawidłowego przebiegu tej inwestycji.

Jak przeczytać możemy na stronie Muzeum zakres prac obejmuje w Rezerwacie Krzemionki: – roboty budowlane i budowlano-montażowe (Przebudowa „Domku Archeologa”, Rozbiórka budynków: administracyjnego, magazynu zbiorów, magazynowego, domku campingowego, digitalizacja podziemnej trasy turystycznej metodą skaningu, z możliwością jej wykorzystania podczas przygotowań do prac zabezpieczających, konserwacyjnych, sporządzania dokumentacji konserwatorskiej i górniczej, roboty w zakresie poprawy bezpieczeństwa obiektów poprzez wykonanie zabezpieczeń alarmów, monitoringu, światłowodu i klimatyzacji w obiektach Muzeum i Rezerwatu, przebudowa dwóch budynków nad szybami kopalnianymi (Zenon, Stefan), wymiana konstrukcji, pokrycia dachowego, malowanie, izolacja przeciwwilgociowa, Przebudowa klatki schodowej wraz ze śluzą w szybie Zenon oraz śluzy i pokrywy klatki schodowej w szybie Stefan, inne zadania.

W Pałacu Wielopolskich remont dachu i schodów przy wejściach do budynku, prace renowacyjne ścian zewnętrznych i wewnętrzne, prace instalacyjno-montażowe instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych i alarmowej, montaż nowych elementów świetlnych, alarmowych i osprzętu – roboty budowlane przy fundamentach (osuszanie fundamentów i murów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie fundamentów).Remont z uzupełnieniem części podłóg drewnianych. Wykonanie wentylacji mechanicznej. W Parku przy Pałacu Wielopolskich: zagospodarowanie parku (mała architektura), konserwacja istniejącego drzewostanu, usunięcie nasadzonych drzew niewpisujących się w styl charakterystyczny dla parku wraz z nasadzeniem nowych drzew, wykonanie placu przed tarasem muzeum.

– Przede wszystkim z takich najważniejszych prac na terenie Rezerwatu jest to wykonanie szybu windowego kopalni, remonty dwóch budynków naszybowych, to jest także wydrążenie ok. 20 metrowego chodnika, który usprawni ruch turystyczny. Przebudowa infrastruktury zewnętrznej zarówno na polu górniczym, jak i kładki, która prowadzi do samych budynków naszybowych. To jest także instalacja elektryczna wewnątrz kopalni i szereg innych drobniejszych jeszcze elementów – wymieniła w skrócie zakres prac Beata Kobiałka.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy wykonywane prace wpłyną na utrudnienia w zwiedzaniu kopalni. Zostanie to podane do wiadomości publicznej po przedstawieniu harmonogramu prac przez wykonawcę.

– Bardzo chcemy, żeby ten napływ turystów utrzymać jak najdłużej, zresztą on już jest wzmożony – przyznała Beata Kobiałka i dodała, że tylko w minioną niedzielę, dzień po wpisaniu obszaru Krzemionkowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, rezerwat odwiedziło 300 osób, podczas gdy było to zazwyczaj około 100 osób w przeciągu dwóch weekendowych dni (soboty i niedzieli).

Jak z rozbrajającą szczerością przyznał przedstawiciel Korporacji Budowlanej DARCO z Radomia – Dariusz Żak:

– Jakbym się czegoś obawiał, to dzisiaj bym umowy nie podpisywał. Nie wiem co nas może spotkać wydaj mi się, że dokumentacja została przygotowana w sposób prawidłowy i nic nas nie zaskoczy. Mamy doświadczenie w wykonywaniu prac na tego typu obiektach. Mam także uprawnienia konserwatorskie. W Radomiu realizowaliśmy kilka obiektów, które są pod opieką konserwatora zabytków. Termin jest realny. Na chwile obecną zadanie będziemy realizować samodzielnie – tłumaczył Dariusz Żak, podkreślając, że pozostanie w stałym kontakcie z pełniącą obowiązki dyrektora.

Konferencja zbiegła się w czasie z informacją o wpisaniu całego obszaru Krzemionkowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Chciałem wyrazić w tym momencie słowa ogromnego uznania dla władz powiatu ostrowieckiego, dla pana starosty, dla pani starosty Dębniak, dla Zarządu. Słowa uznania za to, że nie boją się podejmować bardzo ważnych i odważnych decyzji. Był taki moment, kiedy ta inwestycja, którą dziś formalnie rozpoczynamy, poprzez podpisanie umowy, jej koszty były wyższe niż zakładano. Ale doceniając wagę Krzemionek, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. podjęło decyzję odważną, aby zabezpieczyć środki, które pozwolą na podpisanie dzisiejszej umowy i to jest właśnie przejaw tego, że to najważniejsze miejsce w powiecie ostrowieckim jeśli chodzi o zabytki, ale w tym momencie jedno z najważniejszych w Polsce, jedno z 16 miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, będzie mogło nabrać odpowiedniego blasku. Także gratuluję tej odważnej decyzji, jestem przekonany, że ona zaowocuje w sposób taki, który usprawni ruch turystyczny, która sprawi, że turyści będą mogli to miejsce odwiedzać, ale także umożliwi prowadzenie w przyszłości szerszych badań nad obiektami. Myślę, że właściciel firmy DARCO, kiedy stanął do przetargu też nie wiedział, że będzie pracował w obiekcie tej rangi. Ja też gratuluje wam odwagi podjęcia się tych prac, w miejscu które jest tak cenne archeologicznie i jest tak wyjątkowe. Jestem przekonany, że wywiążecie się z tego zadania znakomicie, co przysłuży się też samej firmie. Cieszę się, że udaje się to dzisiaj sfinalizować. Cieszę się, ze udało się starostwu ze wsparciem oczywiśce parlamentarzystów ostrowieckich wynegocjować przesunięcie tego terminu, bo bez tego też trudno się zmieścić. Deklarujemy dalsze wsparcie na różnych etapach, bo Krzemionki są naszym wspólnym dobrem, dobrem samorządowców, polityków, mieszkańców, powiatu ostrowieckiego, a także dobrem mieszkańców całej Polski – podsumował Andrzej Kryj, poseł na Sejm RP.

Przyznał także, że ma nadzieje, że teraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego popłyną większe środki na obszar Krzemionkowski. Co innego wspieranie jednego z kilkunastu obiektów będących pomnikami historii, a co innego obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak podkreślał Kamil Kaptur, archeolog i regionalista Muzeum, naukowcy wciąż mają co robić na terenie rezerwatu i na nudę narzekać nie będą.

– Mówimy o czterech komponentach całego wpisu bo cały wpis, przypomnę, nosi tytuł: „Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, czyli Krzemionki, jako ten obiekt wiodący, z racji wielkości i znaczenia, ale też jako jedyny posiadający jakąkolwiek infrastrukturę, trasę turystyczną gotową do przyjęcia turystów i trzy dodatkowe, czyli te sąsiadujące pola górnicze: Borownia, Korycizna i osada na Gawrońcu. Tak naprawdę tylko Krzemionki, jako tako są rozpoznane archeologicznie, ale też gdybyśmy też popatrzyli sobie na co tutaj jest pod ziemią i czeka na badanie to jest tak naprawdę promil tylko. Stanowisko Korycizna praktycznie w ogóle nie było badane, wykopalisko nie było badane nigdy, w Borowni dwa lata temu niewielkie wykopalisko prowadzone przez nasze Muzeum przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gawroniec w latach 50-tych – badania Zofii Podkowińskiej i to tak naprawdę wszytko. Tu jest ogrom pracy i to nie na jakieś przyszłe lata, tylko na całe pokolenia. Jeżeli mówimy o badaniach archeologicznych. Krzemionki, mówiąc oczywiście w skrócie, to jest pierwszy wpis zabytku archeologicznego Polski na listę polską UNESCO. Jest to wielkie święto polskiej archeologii – podsumował Kamil Kaptur.

Przyznaje także, że ciężko byłoby przekonać konserwatora zabytków do nowej trasy dla turystów. Będzie drążony odcinek, nowy 20 metrowy w związku z przystosowaniem trasy dla osób niepełnosprawnych. Usprawni to ruch, ale będą mogli z niego skorzystać wszyscy turyści. Otworzy to do zwiedzania odnogę, która nie była wykorzystana, a zakończona jest ciekawym podglądem do kopalni 610.

– Na pewno możemy się spodziewać zwiększonego ruchu turystycznego. Przykład Tarnowskich Gór, gdzie po wpisaniu ich na listę nastąpił 100 procentowy przyrost, ale to są inne realia, bliskość węzłów komunikacyjnych, lotnisk, autostrad. Na pewno będzie większy ruch. Jaki? Dopiero się przekonamy – podsumował Kamil Kaptur.

Jak zapewniała Beata Kobiałka Krzemionki przygotowane są na wzmożony ruch turystów.

– Mamy w tej chwili pracowników stałych, posiłkujemy się osobami zatrudnionymi na umowy zlecenia. Jesteśmy zabezpieczeni jeśli chodzi o znajomość przewodników, a także obsługę języków obcych: niemieckiego, angielskiego – podsumowała Beata Kobiałka.

1 Comment

1 Comment

  1. I.D.A.

    9 lipca, 2019 at 06:55

    A co z podziękowaniami dla poprzedniego zarządu Powiatu? Bo to oni wspólnie z byłym p.o. dyrektorem rozpoczęli w 2017 roku proces ubiegania się o wpis na listę UNESCO Kompleksu Krzemionek opatowskich.
    Był to zarząd PIS.
    Czy rzeczywiście za pół roku pracy rządów KWW należą się wyłączne im słowa podziękowania?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this