Znajdź nas na

FAKTY

Kapituła „Świętokrzyskiej Victorii” wyłoniła nominowanych!

We wtorek 25 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Obecni na obradach członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: „Osobowość”, „Samorządność” oraz „Przedsiębiorczość”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

„Świętokrzyska Victoria”

Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walce z COVID-19.

W tym roku do biura nagrody wpłynęło 28 zgłoszeń. Prezentacja wszystkich zgłoszonych kandydatur została przesłana do członków Kapituły. Podczas posiedzenia przedstawili oni swoje propozycje. Każdy z członków Kapituły obecnych na posiedzeniu mógł zgłosić maksymalnie 5 kandydatów do nominowanych, w każdej kategorii nagrody. Kapituła wybrała i zatwierdziła nominowanych, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów.

Sala obrad
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W kategorii “Osobowość” nominowani zostali:

 • Mieczysław Bąk – aktywny działacz społeczny związany z powiatem skarżyskim,
 • Mirosław Gębski – starosta kielecki, zaangażowany w kultywowanie świętokrzyskiej tradycji i historii,
 • prof. Jacek Semaniak – wieloletni rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie prezes Głównego Urzędu Miar,
 • Tadeusz Wrześniak – przedsiębiorca z ziemi staszowskiej, udzielający wsparcia finansowego m.in. organizacjom pozarządowym, szkołom, wspierał finansowo szpital, policję i straż pożarną w zakupie środków ochrony osobistej niezbędnych podczas epidemii Covid-19,
 • Władysław Zimny – honorowy krwiodawca, prezes Klubu „HDK Sędziszów”, który funkcjonuje przy Fabryce Kotłów SEFAKO S.A.

W kategorii „Samorządność” nominowani zostali:

 • miasto i gmina Chmielnik – m.in. za rozbudowę placówek edukacyjnych w Chmielniku, Piotrkowicach, montaż odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego oświetlenia, a także zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka,
 • miasto i gmina Kielce – za rozwój komunikacji publicznej, budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego, inwestycje drogowe, mieszkaniowe, budowę Ogrodu Botanicznego, wspieranie rozwoju kultury i ochrony środowiska,
 • gmina Masłów – za zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury szkolnej,
 • gmina Mirzec – za termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej,
 • miasto i gmina Starachowice – za zagospodarowanie parku miejskiego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, poprawę infrastruktury drogowej, wspieranie przedsiębiorczości, kultury i sportu.
Członkowie Kapituły uczestniczyli zdalnie w obradach
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W kategorii „Przedsiębiorczość” nominowani zostali:

 • Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. z Kielc – znana z innowacyjnych produktów chemicznych z zakresu galwanotechniki, chłodziw do obróbki metali, chemii budowlanej, chemii samochodowej, preparatów wspomagających uprawę roślin, środków myjących, środków do dezynfekcji,
 • MASTER-SPORT – producent sprzętu sportowego ze Skarżyska-Kamiennej,
 • PHU ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień z powiatu koneckiego – uznany producent wyrobów mięsnych i wędliniarskich, wspierający lokalne inicjatywy sportowe i społeczne,
 • STARPOL II Sp. z o.o. ze Starachowic, – producent wiązek przewodów elektrycznych, zdobywający laury i wyróżnienia za swoje produkty,
 • Wytwórcza Spółdzielnia Pracy “SPOŁEM” – autor i producent majonezu kieleckiego, musztard i innych uznanych produktów spożywczych.

Następne posiedzenie Kapituły nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbędzie się w czerwcu, wówczas to członkowie Kapituły dokonają wyboru laureatów nagrody spośród dziś nominowanych. Gala nagrody “Świętokrzyska Victoria” odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.Udostępnij na FacebookUdostępnij na Twitter

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this