Znajdź nas na

FAKTY

Kolejne gminy w regionie zadbają o środowisko!

Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki środkom unijnym, które trafią do 14 gmin i 1 powiatu z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Nie jest to jednak ostatnie słowo samorządu województwa w tej materii.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło na niego aż 98 wniosków, z czego 75 przeszło pozytywną weryfikację w zakresie spełniania kryteriów wyboru, co pozwoliło umieścić je na liście rankingowej. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości 32 mln 357 tys. zł otrzymało 15 beneficjentów. Wprawdzie kwota przeznaczona do rozdysponowania w konkursie wynosiła  42 mln 579 tys. zł, czyli była o 10 mln zł większa od przeznaczonej, to różnica ta nie wystarczyłaby na dofinansowanie kolejnych 4 projektów, które na liście rankingowej mają identyczną liczbę punktów i zajmują pozycję ex aequo. Dlatego też projekty te zostały na liście rezerwowej.

Zarząd Województwa nie zamierza jednak pozostawić bez wsparcia beneficjentów z listy rezerwowej i prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu zwiększenie puli środków przeznaczonych na działania służące poprawie efektywności energetycznej. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, a wszystko na to wskazuje, pula środków przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wzrośnie aż do 106  mln 738 tys. zł.

– Pragniemy podkreślić, że dla Zarządu Województwa działania podejmowane w obszarze ochrony powietrza i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, należą do priorytetów, stąd nasze usilne starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na ten cel, co w konsekwencji oznaczać będzie  realizację kolejnych projektów z listy rezerwowej – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

O dodatkowe fundusze Zarząd Województwa będzie chciał się ubiegać m. in.:

  • ze środków pozostających w ramach innych Działań 3 Osi Priorytetowej RPOWŚ. Ich łączna wartość to 13 mln zł (w tym: 4, 5 mln zł z Działania 3.1, 2 mln zł z Działania 3.2 oraz 6,5 mln zł z Działania 3.4). Środki te wraz z kwotą, która pozostała do zagospodarowania po wyborze projektów we wspomnianym powyżej konkursie, dają łącznie 23 mln 221 tys. zł, co  po formalnej akceptacji ze strony Komisji Europejskiej pozwoli na wybór dodatkowo 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 19 mln 910 tys. zł,
  • w ramach pozyskanych dodatkowych środków z instrumentu REACT-EU uzyskano wstępną zgodę na podjęcie działań mających na celu zaprojektowanie dodatkowej osi priorytetowej w ramach RPOWŚ 2014-2020 z alokacją przeznaczoną na realizację projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Wstępnie ustalono, że alokacja, jaka mogłaby być przeznaczona w ramach tego instrumentu na projekty umieszczone na liście rezerwowej wynosiłaby 12 mln 152 tys. euro, co daje 54 mln 521 tys. zł.  Pozwoliłaby ona na wybór kolejnych 19 projektów o łącznej wartości dofinansowania 54 mln 471 tys. zł.

Reasumując, jeśli Komisja Europejska wyrazi zgodę na te działania, to istnieje możliwość wyboru do dofinansowania łącznie 41 projektów z Działania 3.3 na ogólną kwotę dofinansowania
106 mln 738 tys. zł.

Należy podkreślić również, że na koniec maja 2021 r. z Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 podpisanych zostało już 109 umów na łączną wartość dofinansowania unijnego – 281 mln zł.

Realizacja projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z elementami OZE jest szczególnie korzystna ze względów ekologicznych, pozwala bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery. Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynki przechodzą kompleksową termomodernizację, montowane są instalacje fotowoltaiczne, wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa, modernizowane jest oświetlenie na energooszczędne oraz systemy ciepłownicze centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this