Znajdź nas na

FAKTY

Konkurs na dyrektora Broniewskiego unieważniony i ogłoszony ponownie!

Jak już informowaliśmy, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 25 kwietnia 2023 roku ogłoszono konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 31 maja kolejną uchwałą Zarząd Powiatu Ostrowieckiego unieważnił konkurs. W dokumencie nie ma jednak informacji o przyczynach tej decyzji. 2 czerwca… konkurs ogłoszony został ponownie. Oferty składać można do 16 czerwca do 15.30.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kto zostanie dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim? Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 31 maja unieważniła konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św., który ogłoszono 25 kwietnia.  Przypomnijmy, że Oferty składać można było do 11 maja.

W Uchwale Zarządu Powiatu z 25 kwietnia na próżno doszukiwać się informacji, z jakiego powodu unieważniony został konkurs. Uchylona została również uchwała Zarządu  z 9 maja, w sprawie powołania komisji konkursowej. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. opublikowane zostało natomiast kolejna uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, tym razem w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św.  Oferty składać można do 16 czerwca do 15.30, wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym. Nie dopuszczono składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której dotyczy konkurs; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; oświadczenie zawierające dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this