Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Kto zostanie dyrektorem LO nr 3 w Ostrowcu Św.?

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 25 kwietnia 2023 roku ogłoszono konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji, a także m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu, czy koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej. Oferty składać można do 11 maja.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Do 11 maja, do godziny 15.30 można składać oferty do konkursu na  dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie przeprowadzenia konkursu opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Dowiadujemy się z niej m.in. jakie wymagania powinien spełniać kandydat. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 11 sierpnia 2017 roku. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której dotyczy konkurs; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; oświadczenie zawierające dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Oferty składać można wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym. Nie dopuszczono składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this