Znajdź nas na

FAKTY

Krzysztof Ołownia: Wzywam Panią do refleksji, rewizji stanowiska, przeprosin oraz publicznego sprostowania!

– Wzywam Panią do refleksji, rewizji stanowiska, przeprosin oraz publicznego sprostowania wygłoszonych przez Panią opinii dotyczących mojej osoby w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Deklaruję jednocześnie, że nie zamierzam rezygnować z aktywnej, społecznej kontroli działań obecnych władz powiatowego SP-ZOZ, a w przypadku zaniechania przez Panią w/w czynności skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego – napisał w piśmie do starosty Marzeny Dębniak, Krzysztof Ołownia, członek Rady Społecznej ostrowieckiego ZOZ. To reakcja nie tylko na odpowiedź, jaką otrzymał od starosty na swój apel, ale także na uwagi pod jego adresem, jakie padły z ust starosty podczas konferencji prasowej z 4 maja.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTROinfo

Przypomnijmy, że  28 kwietnia Krzysztof Ołownia, członek rady społecznej, działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. zaapelował m.in. do Marzeny Dębniak, starosty powiatu ostrowieckiego „o pilne podjęcie wszelkich działań związanych z zapanowaniem nad chaosem organizacyjnym i proceduralnym związanym z brakiem poprawnego zarządzania Szpitalem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki.”

Jednym z powodów apelu była sytuacja z 24 kwietnia, kiedy to  pacjentka przywieziona ze szpitala z powiatu starachowickiego, na przyjęcie do ostrowieckiej lecznicy czekała trzy godziny. Ostatecznie kilka dni później kobieta zmarła. Krzysztof Ołownia zaapelował wówczas  o natychmiastowe podjęcie działań,  tak aby przywrócić zaufanie społeczne do ostrowieckiego szpitala. 

29 kwietnia otrzymał odpowiedź na swój apel, pod którą podpisała się Marzena Dębniak. Starosta zarzuca mu w niej  m.in że apel podważa zaufanie do szpitala, a jego wystąpienie ma charakter polityczny. Obarcza go także współodpowiedzialnością za całą sytuacją finansową szpitala, przypominając, że w latach 2015-2019 był przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ, a szpital w 2018 roku osiągnął stratę w wysokości 16,5 mln zł. 

Starosta do apelu członka rady społecznej odniosła się także podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed ostrowieckim szpitalem w poniedziałek, 4 maja. 

– (…) Podawanie sprawy do prokuratury przeciwko lekarzom w czasach pandemii, szukanie sensacji kiedy ten szpital nie dosyć, że się zmaga z wielomilionowym zadłużeniem z całą sytuacją, jaka nastąpiła w poprzedniej kadencji,  z potężną stratą, teraz skutecznie walczy z pandemią, gdzie są przestrzegane wszystkie procedury i robi się wszystko, aby  było to jak najbardziej bezpieczne miejsce, dla mnie jest nie do przyjęcia i jeszcze przy bezpodstawnych atakach niektórych członków rady społecznej, którzy jakby zapomnieli swoją rolę w przeszłości, na co zresztą są szerokie dowody i na które też wydałam do niektórych państwa stosowne oświadczenie – mówiła 4 maja Marzena Dębniak.

Wczoraj do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Krzysztof Ołownia wysłał kolejne pismo w którym m. in. przypomina staroście jaką rolę pełni rada społeczna działająca przy szpitalu.

– Fakt ten stawia mnie przed koniecznością przypomnienia i poinformowania urzędującego Starosty, że organ doradczy jakim jest rada społeczna, tworzony jest w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie o działalności leczniczej, a jej członkowie nie podejmują swojej działalności dobrowolnie oraz całkowicie w swoim imieniu, a jedynie jako przedstawiciele wybrani, np. przez radę gminy lub radę powiatu (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r., II OZ 491/12, LEX nr 1252264). W większości spraw będących w zakresie przekazanych mu zadań organ ten, wyraża tylko swoje stanowisko w formie niewiążących wniosków i opinii (Dercz Maciej. Art. 48. W: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. III [online]. Wolters Kluwer Polska, 2020-04-10). Wskazanie zatem przez ustawodawcę katalogu spraw, którymi może się zajmować rada społeczna, jest raczej określeniem granic jej aktywności wnioskowej niż wskazaniem formalnego obowiązku konsultacyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.02.2000 r., I SA 1603/99, LEX nr 53750). Sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej stanowiła wynik wielu czynników, a jej źródło miało złożony charakter, będąc w istotnej części pochodną systemowych problemów ochrony zdrowia – wyjaśnia Krzysztof Ołownia. 

Dodaje także, że odmawianie mu prawa do konstruktywnych uwag na temat aktualnej sytuacji i bieżących problemów ZOZ, jest sprzeczne z uprawianą przez Marzenę Dębniak praktyką jeszcze w czasach, gdy sprawowała funkcję wiceprezydenta Ostrowca Św. 

–  Publiczne sugerowanie przez Panią rzekomej mojej odpowiedzialności za stan finansów ostrowieckiego szpitala budzi moje ogromne oburzenie i odbieram to jako próbę szkalowania mojego imienia. Z tych względów, wzywam Panią do refleksji, rewizji stanowiska, przeprosin oraz publicznego sprostowania wygłoszonych przez Panią opinii dotyczących mojej osoby w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Deklaruję jednocześnie, że nie zamierzam rezygnować z aktywnej, społecznej kontroli działań obecnych władz powiatowego SP-ZOZ, a w przypadku zaniechania przez Panią w/w czynności skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego – podsumowuje Krzysztof Ołownia.

Jaka tym razem będzie odpowiedź starosty? Czy i tym razem winny sytuacji będzie poprzedni zarząd?  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this