Znajdź nas na

FAKTY

Czy Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, gra szpitalem w politycznego pokera?

Wczorajsza (poniedziałek, 4 maja) konferencja prasowa przed ostrowieckim szpitalem bardziej przypominała wiec polityczny, niż rozmowę o placówce, która znalazła się w kłopotliwej i trudnej sytuacji. Z jednej strony zawiadomienie do prokuratury, jakie złożyli Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, a także Jarosław Rusiecki, Senator RP, z drugiej coraz większa liczba zakażonych koronawirusem pacjentów i personelu. Upolitycznianie przez starostę szpitala nie służy na pewno pacjentom, których nie interesuje z kim sympatyzuje bądź też nie dyrektor placówki. Chcą się po prostu czuć bezpiecznie, wiedząc, że pomoc otrzymają.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Po raz pierwszy jestem na konferencji prasowej, jak państwo wiecie  z dyrektorami szpitala. Uważałam, że moja obecność tu nie jest potrzebna, bo mamy naprawdę bardzo dobrych fachowców, którym w pełni ufam. Mówię tu o panu dyrektorze naczelnym Andrzeju Gruzie i o panu dyrektorze do spraw medycznych –  panu Karoliku. Zresztą państwo wysłuchaliście, że mamy szpital bezpieczny, bez jakiegokolwiek ogniska zapalnego, które jest na terenie szpitala – mówiła Marzena Dębniak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego.

Rzeczywiście to pierwsze w sprawie szpitala i drugie od początku wybuchu epidemii koronawirusa, wystąpienie publiczne starosty ostrowieckiego. Pierwszym była wspólna konferencja Marzeny Dębniak, wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, a także Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. (12 marca). Od tego czasu nie zorganizowano ani jednej konferencji prasowej z udziałem starosty ostrowieckiego, podczas której mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mogliby otrzymać informację na temat sytuacji w powiecie, czy szpitalu. Wsłuchując się w słowa starosty trudno nie odnieść wrażenia, że o ostrowieckim szpitalu, od kiedy zmienił się polityczny układ w starostwie wolno pisać tylko dobrze, albo wcale. Choć za czasów poprzedniego zarządu media nie szczędziły słów krytyki pod adresem poprzedniej dyrekcji  i elaboratów na temat bakterii New Delhi czy E-Coli robiąc z tego sensację godną New York Times-a. Bakterii, które w szpitalach nowością nie są, w przeciwieństwie do koronawirusa.     

Marzena Dębniak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Mój udział w dzisiejszej konferencji jest podyktowany ostatnimi dniami. Mówię tutaj o bezpodstawnych atakach na szpital, o tym co się dzieje w mediach społecznościowych, ale także i przez niektóre media. Ja mam wrażenie jakby wszyscy szukali  jakiejś sensacji w tym szpitalu. Jest to też podważanie kompetencji pracowników szpitala i dyrekcji szpitala, którym chcę podkreślić jeszcze raz ufam i ufam SOR-owi, który w wielu przypadkach naprawdę uchronił nas przed  poważnymi problemami.  Podawanie sprawy do prokuratury przeciwko lekarzom w czasach pandemii, szukanie sensacji kiedy ten szpital nie dosyć, że się zmaga z wielomilionowym zadłużeniem z całą sytuacją, jaka nastąpiła w poprzedniej kadencji  z potężną stratą, teraz skutecznie walczy z pandemią, gdzie są przestrzegane wszystkie procedury i robi się wszystko, aby  było to jak najbardziej bezpieczne miejsce, dla mnie jest nie do przyjęcia i jeszcze przy bezpodstawnych atakach niektórych członków rady społecznej, którzy jakby zapomnieli swoją rolę w przeszłości na co zresztą są szerokie dowody i na które też wydałam do niektórych państwa stosowne oświadczenie – wyjaśniała Marzena Dębniak.

Czy szukaniem sensacji można nazwać bulwersujący incydent jaki miał miejsce dwa tygodnie temu,  piątek 24 kwietnia,  w ostrowieckiej lecznicy, kiedy starsza pacjentka z problemami kardiologicznymi, przywieziona z powiatu starachowickiego aż trzy godziny czekała na przyjęcie na SOR? Ostatecznie po kilku dniach pobytu w izolatorium kobieta zmarła. Co ma na myśli starosta mówiąc o dowodach na role członków poprzedniej rady społecznej? Przypomnijmy, że rada społeczna jest jedynie organem doradczym i opiniotwórczym. To nie rada społeczna zarządza finansami szpitala. 

– Chcę podkreślić jeszcze raz. W pełni ufamy i utożsamiamy się ze wszelkimi działaniami dyrekcji szpitala. Ufamy też SOR-owi i uważamy, że szpital jest dobrze zorganizowany i jest miejscem bezpiecznym – dodała starosta. Nie podała także jakie konkretnie szukające sensacji media ma na myśli. 

Nie zabrakło jednak „tak popularnych” podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego odniesień do działań poprzedniego zarządu powiatu. 

– Jak państwo śledziliście ostatnie miesiące to ponad 11 milionów już zostało przekazanych do szpitala. Mam tu na myśli 8 milionów straty, mam tu na myśli zadeklarowaną pomoc na środki unijne, ale także na przykład na wyposażenie SOR-u. W tej chwili w maju byśmy pewnie otwierali, oczywiście  z pompą SOR. W tej chwili mamy zupełnie inna sytuację. Również pomagamy  szpitalowi bądź to w środkach ochrony osobistej oraz takiej akcji, którą państwo śledzicie, bo pomagają wszystkie samorządy, ale także przez indywidualne to konto, które zostało utworzone.Ja tutaj podkreślę, radni jednego klubu przeznaczyli swoje własne prywatne środki. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i proszę państwa jeszcze raz oświadczę, że to co się zobowiązałam w ubiegłym roku, cała strata zostanie pokryta, a więc szpital dostanie jeszcze  żywej gotówki około 6 milionów – tłumaczy Marzena Dębniak.  

O zarobkach członków Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, a także radnych powiatowych piastujących stanowiska w spółkach miejskich pisaliśmy tutaj:

Dla przykłady Agnieszka Rogalińska członek Zarządu i prezes zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego na dzień 31 grudnia 2018 zarobiła 130 655 złotych, Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, a także dyrektor Zakłady Usług Miejskich w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego z 31 grudnia 2018 roku z tytułu stosunku pracy zarobił 163 434,14 złotych, Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, a jednocześnie wiceprezes Zarządu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” według oświadczenia majątkowego na dzień  31 grudnia 2018 roku zarobił 147 525,70 zł, a Marzena Dębniak, aktualny Starosta Powiatu Ostrowieckiego, wcześniej wiceprezydent Ostrowca Św. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku według oświadczenia majątkowego zarobiła 257 013, 78 zł.

Także przekazywanie środków na pokrycie straty szpitala w ratach balansuje na granicy prawa. Do 31 marca Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., jako podmiot tworzący, miało obowiązek pokrycia straty netto szpitala w wysokości ponad 13 milionów złotych. Pierwszą część pieniędzy w wysokości 3 milionów złotych przekazano w 2019 roku, drugą – (31 marca) w wysokości 5 milionów złotych. Co z brakującymi 5 milionami? I na co czeka starostwo zwłaszcza w czasach pandemii? 

Starosta nie jest już tak wylewana w informowaniu o środkach przekazanych bądź takich, które przekazane zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

– Ja mam nadzieję, że pozyska, bo zostały złożone projekty, między innymi na doposażenie rehabilitacji,  fizjoterapii i tam jest udział własny. Zostały złożone na grubo ponad milion złotych z rezerwy budżetu państwa, ale także i do jednego z programów związanego też z wyposażeniem, tylko no w tej chwili mamy pandemię i tak naprawdę nie wiemy na jakim to jest etapie przynajmniej w Urzędzie Marszałkowskim. No ja sądzę, że jednak te środki przyjdą –  mówiła starosta.

Andrzej Gruza, dyrektor naczelny ZOZ w Ostrowcu Św.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Andrzej Gruza wydaje się pamiętać więcej. Mówi o niecałych 100 tysiącach złotych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Okazuje się jednak, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim podejmuje szereg działań na rzecz walki z koronawirusem w całym województwie świętokrzyskim, nie omijając także ostrowieckiego szpitala. Tuż przed majowym weekendem została podpisana umowa na pomoc w walce  z wirusem dla ostrowieckiego szpitala na kwotę 1 100 000 zł.  W ramach tych środków ostrowiecki szpital zostanie doposażony m.in. w: – 6 respiratorów  automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej, pompę infuzyjną, 6 kardiomonitor, zamgławiacz, 2 defibrylatory i inne urządzenia.

Ale to nie wszystko. Zarząd Województwa podjął również decyzję o przeznaczeniu kolejnych środków w ramach EFS w wys. 42 – 43 mln zł. na pomoc samorządom lokalnym i instytucjom lokalnym na walkę z koronawirusem. To jest średnio po 3 mln na jeden powiat. 

Podział środków będzie uzależniony od liczby mieszkańców w danym powiecie oraz od złożonego przez powiat zapotrzebowania. Do wszystkich powiatów zostało wystosowane pismo z prośbą o potwierdzenie chęci przystąpienia do projektu i przekazanie informacji na temat funkcjonujących na terenie powiatu podmiotach, które będą objęte wsparciem. 

Ze wsparcia będą mogły skorzystać: szpitale, policja, DPS-y, Straż Pożarna, MOPS, przychodnie, organizacje pozarządowe. Wymagany wkład własny to 15% ale za wkład własny będą uznane wydatki jakie te instytucje już poniosły od 1 kwietnia,  a być może uda się, że zakwalifikowane zostaną wydatki poniesione już od 1 marca. Środki przeznaczone będą na materiały ochrony osobistej (maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawiczki), drobne wyposażenie stanowisk pracy (sterylizatory, lampy antybakteryjne, produkty do dezynfekcji itp.) oraz wynagrodzenia.

– Z Urzędu Marszałkowskiego to w tej chwili była niewielka taka pomoc rzeczowa i również zostaliśmy w rozdziale uwzględnieni przy środkach unijnych. No ja powiem, że może, dam komentarz do tego, bo jeżeli szpital w Ostrowcu otrzymuje taką samą wysokość jak szpital w Opatowie, no to komentarz sobie państwo sami doróbcie. Nie mniej jednak takie środki unijne przez Urząd Marszałkowski zostały przeznaczone – doprecyzowała Marzena Dębniak.

Przypomnijmy, że mieszkańcy powiatu ostrowieckiego korzystają także z usług, jakie oferuje opatowski szpital. Wyliczanie kto powinien otrzymać więcej, a kto mniej przypomina raczej zabawę w piaskownicy, kto ma lepszą łopatkę.

Życie zweryfikowało też informacje o braku ogniska zapalnego w ostrowieckim szpitalu. Wczoraj ( 4 maja) oficjalnie potwierdzono 8 nowych zakażeń wewnątrz szpitala, w tym wynik jednego z pacjentów był niejednoznaczny. 

.        

  .   

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Przemysław Długosz: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt to zamach na polskie rolnictwo! Akcja ulotkowo-informacyjna na targowisku miejskim!

FAKTY

Ostrowiec Św.: Koronawirus w jednej z podstawówek! Zakażona nauczycielka!

FAKTY

Konsultant ds. medycyny rodzinnej: problem z kierowaniem osób z kwarantanny na testy!

FAKTY

Gminy: Kunów, Bałtów, Ćmielów, Brody i Tarłów podpisały porozumienie! Mają wspólne pomysły na rozwój i pozyskiwanie środków zewnętrznych!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this