Znajdź nas na

FAKTY

Krzysztof Ołownia zastępcą dyrektora w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach!

To już pewne. Krzysztof Ołownia, przewodniczący Rady Społecznej działającej przy ostrowieckim Zespole Opieki Zdrowotnej w latach 2015-2019 został zastępcą Dyrektora w Departamencie ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jak przyznaje, zdecydował się kandydować na stanowisko Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach głównie ze względów na doświadczenia praktyczne jakie nabył pełniąc przez ostatnie lata funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– W wyniku przeprowadzonego postępowania o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Ochrony Zdrowia obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną, Komisja uznała, iż kandydat: Pan Krzysztof Ołownia zam. Szewna, spełnia w najwyższym stopniu wymagania niezbędne oraz wszystkie wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Komisja wysoko oceniła kompetencje kandydata poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku – czytamy w oficjalnym komunikacie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Tuż po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach udało się nam porozmawiać z Krzysztofem Ołownią. Zapytaliśmy dlaczego zdecydował się kandydować na to stanowisko? Jakie będą jego kompetencje? Od kiedy zaczyna pracę? I jakie będą kierunki działań?

– Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach głównie ze względów na doświadczenia praktyczne jakie nabyłem pełniąc przez ostatnie lata funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu. Praca, którą miałem przyjemność wykonywać na rzecz naszej lecznicy uświadomiła mi całą złożoność problematyki funkcjonowania jednostek medycznych w realiach systemy ochrony zdrowia w naszym kraju. Dane mi było doświadczyć i poznać w skali mikro, większość problemów związanych z finansami, zasobami ludzkimi naszego szpitala co z całą pewnością pomoże mi w wypełnianiu obowiązków służbowych w nowym miejscu pracy. Ponieważ lubię nowe, trudne wyzwania ( one zawsze mają pozytywny wpływ na nasz rozwój osobisty) chciałem w sposób praktyczny spożytkować nabytą wiedzę dlatego z chęcią podjąłem się wyzwania i aplikowałem na wyżej wspomniane stanowisko – powiedział nam Krzysztof Ołownia.

Prace w Departamencie Zdrowia rozpocznie od 1 września. W jego skład wchodzą min. następujące komórki organizacyjne: Oddział Nadzoru nad Podmiotami Leczniczymi, a także Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego.
Do zakresu działania Departamentu Ochrony Zdrowia należy:
1) wykonywanie obowiązków organu założycielskiego wobec podmiotów leczniczych,
2) wykonywanie analiz bieżących oraz okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych podmiotów leczniczych,
3) prowadzenie spraw związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pożyczkami udzielonymi z budżetu Województwa w zakresie ochrony zdrowia,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
7) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia, analiza programów naprawczych oraz innych dokumentów dotyczących planów inwestycyjnych przekładanych przez podległe podmioty lecznicze w szczególności w zakresie ich zgodności z obowiązującymi krajowymi kierunkami rozwoju ochrony zdrowia oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej,
9) współpraca z podmiotami właściwymi do opracowywania i aktualizacji regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych priorytetów polityki zdrowotnej,
10) udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz współpraca z departamentem właściwym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu materiałów wymaganych przez Komitet,
11) wdrażanie na poziomie regionalnym krajowych dokumentów strategicznych z zakresu zdrowia publicznego, opracowywanie właściwych dokumentów regionalnych wynikających z tych programów oraz monitorowanie ich efektów,
12) opracowywanie i wdrażanie oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, w tym regionalnych programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa,
13) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie województwa,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z realizacją zadań Województwa z zakresu zdrowia publicznego,
15) współpraca z departamentami merytorycznymi w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze ochrony zdrowia,
16) przeprowadzanie kontroli w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontroli wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,


– Kompetencje Departamentu wpływają w sposób realny na funkcjonowanie systemu opieki zdrowia w naszym województwie. Urząd Marszałkowski jest również dysponentem środków finansowych dedykowanych podmiotom leczniczym, z których korzysta również nasza ostrowiecka lecznica. Zamierzam dołożyć wszelkich sił i starań aby w sposób efektywny wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę na nowym stanowisku – tłumaczy Krzysztof Ołownia.

3 komentarze

3 Comments

 1. Bartek

  6 sierpnia, 2019 at 19:57

  Gratulacje Panie Krzysztofie. Mam nadzieję, że będzie Pan miał oko na naszą ostrowiecką lecznicę w szerokim tego słowa rozumieniu.

 2. ostrowczanin

  6 sierpnia, 2019 at 19:59

  Niewątpliwie kompetencje ma, jako doradcę powinien dobrać sobie byłego dyrektora szpitala. Mają niespotykane osiągnięcia a dzisiejszy stan szpitala to ich wspólna zasługa. To jest wzorcowa kadra PiS.
  Strach się bać!

  • Bartek

   7 sierpnia, 2019 at 05:52

   Pewnie czegoś istotnego dowiemy się o tym obecnym profesjonaliźmie w zarządzaniu szpitalem i co w trawie piszczy. Bo na razie przyjęto zasadę rodem z PRL-u, co nie dziwi.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this