Znajdź nas na

FAKTY

Kto może liczyć na „mieszkanie socjalne” w Ostrowcu Św.? Czy ich ilość jest wystarczająca?

Podczas Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, najpierw 11 grudnia 2020 roku, później 12 października 2021 roku radni miejscy większością głosów zadecydowali o przekazaniu mieszkań, znajdujących się w zasobach Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim do zasobów Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Radni opozycyjni mieli wówczas sporo wątpliwości. Pytali o kondycję finansową OTBS-u, a także ilość osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. W listopadzie ubiegłego roku do Zakładu Usług Miejskich skierowaliśmy pytania m.in. o ilość „mieszkań socjalnych”, jakie w swoich zasobach posiada Zakład, ich metraż, lokalizację, a także liczbę oczekujących na nie osób. Dopytywaliśmy także czy osoby starające się o takie mieszkanie muszą wnieść opłaty? Jeśli tak jakie i w jakiej wysokości?

Widok na ostrowiecki rynek, kwiecień 2021 fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– (…) Ile  osób oczekuje na takie mieszkania komunalne i czy w tym zakresie nie powstaną jeszcze większe problemy z otrzymaniem takiego mieszkania komunalnego, bo w tej chwili tylko przekazujemy te mieszkania z ZUM-u do OTBS-u, jak rozumiem. Natomiast nie przybywa mieszkań w zasobie mieszkaniowym gminy Ostrowiec. Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie: ile osób oczekuje na przydział mieszkania komunalnego – dopytywał podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się 12 października 2021 roku, radny niezrzeszony –  Mateusz Czeremcha.

Ponieważ do naszej redakcji docierały niepokojące sygnały, dotyczące mieszkań wynajętych na podstawie umów najmu socjalnego, w listopadzie 2021 roku w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim zapytaliśmy m.in. o ilość tego typu mieszkań, ich lokalizację, metraż, a także regulamin, według którego są przyznawane,

Zgodnie z odpowiedzią, jaką otrzymaliśmy 15 listopada 2021 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim  było 431 mieszkań z umową najmu socjalnego lokalu (w dniu otrzymanej odpowiedzi z ZUM-u). Mieszkania te znajdują się  przy ulicy Browarnej, ul. Chmielnej, ul. Czerwińskiego, ul. Górzystej, ul. Iłżeckiej, ul. Kuźni, ul. Młyńskiej, ul. Mostowej, ul. Osadowej, ul. Parkowej, ul. Rynek, ul. Rzeczki, ul. Jana Samsonowicza, ul. Siennieńskiej, ul. Świętokrzyskiej, ul. Traugutta. Ich metraż waha się od  od 11 m2 do 101 m2.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Zakładu Usług Miejskich
Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Zakładu Usług Miejskich

– Na przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oczekuje ogółem 289 osób/rodzin, w tym 27 osób/rodzin ubiegających się o zamianę lokalu. Nie ma podziału osób/rodzin na oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się Łukasz Dybiec, dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 2021 r. zawartych zostało 19 umów najmu socjalnego lokalu. Ich metraż wynosił od 17m2 do 49m2.

– Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu, określone są w uchwale Nr XLVI/58/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. poz.1993 – czytamy w odpowiedzi. 

W ZUM zapytaliśmy także czy osoby starające się o mieszkanie socjalne muszą wnieść opłaty? Jeśli tak jakie i w jakiej wysokości? 

– Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz.11 oraz poz.1243) w przypadku umów najmu socjalnego lokalu nie pobiera się kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu – czytamy w odpowiedzi. 

Dopytywaliśmy także, czy  czy osobom, które wykonały remont w lokalu socjalnych, zwracane są poniesione koszty? Czy z tego tytułu obniżany jest im czynsz?

– Obowiązki wynajmującego i najemcy, w tym w zakresie prac remontowych, określa ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11 oraz poz. 1243). W przypadku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej we własnym zakresie przez najemcę koszt zaliczany jest na poczet opłat związanych z najmem lokalu – odpisał Łukasz Dybiec. 

Czy ilość „mieszkań socjalnych” w Ostrowcu Św. jest wystarczająca?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this