Znajdź nas na

FAKTY

Kto odpowiada za nieprawidłowości w ostrowieckich DPS-ach?

Wracamy do tematu nieprawidłowości, jakie ujawniły kontrole przeprowadzona przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w dwóch ostrowieckich DPS-ach. Dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Zastępca dyrektora DPS-uj przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim (Włodzimierz Stec) nie posiadał wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, z kolei zastępca dyrektora DPS-u na osiedlu Słonecznym 49 (Marta Woźnicka-Kuzdak) nie posiadała zarówno wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak też specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zapytaliśmy więc o to, jakie działania podjął dyrektor PCPR-u w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami

DPS na osiedlu Słonecznym fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak informowaliśmy 3 listopada kontrole w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej przeprowadzone zostały 24 czerwca 2021 r. i dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z wymaganymi kwalifikacjami. 

Kontrolę w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej 7 przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kontrolą objęto lata 2020 i 2021 (stan aktualny na dzień kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Jeśli zaś chodzi o DPS na os. Słonecznym 49 w Ostrowcu Św. ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora tego DPS-u nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak również nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Przypomnijmy, że zgodnie z oświadczeniami majątkowymi zamieszczonymi na stronach BIP Urzędu Miasta Ostrowca Św. na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej w czasie trwania kontroli zatrudniony był Włodzimierz Stec, w DPS-ie na Grabowieckiej funkcję tę pełniła zaś  Marta Woźnicka-Kuzdak.

W piśmie datowanym na 14 października 2021 roku, pod którym podpisała się Karolina Nowak, adresowanym do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach czytamy, że dyrektor DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 „podtrzymuje swój pogląd w kwestii wydanych zaleceń pokontrolnych tj. błędnych interpretacji przepisu art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, czego wyrazem jest złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”. 

– Niezależnie od powyższego informuję, iż podjęto czynności związane  realizacją zaleceń pokontrolnych Wojewody Świętokrzyskiego. Ze względu na określone normy prawne , aby móc w pełni wykonać zlecenia Wojewody koniecznym było wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym jednostki.  Projekt regulaminu organizacyjnego został przedłożony do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Dopiero po zatwierdzeniu regulaminu przez Zarząd Powiatu możliwe stanie się dokonanie dalszych czynności i całościowe zrealizowanie zaleceń Wojewody tak, aby wszystkie te czynności nie były obarczone wadą prawną, a zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami –  w korespondencji ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach napisała Karolina Nowak.

W podobnym tonie utrzymana jest odpowiedź Ewy Orłowskiej, dyrektora DPS-u na OSiedlu Słonecznym 49.

– (…) informuję iż podjęła stosowne kroki dotyczące realizacji  zaleceń pokontrolnych poprzez przygotowanie i złożenie do organu prowadzącego –Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Projektu Uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczącego m.in likwidacji stanowiska Zastępcy Dyrektora – czytamy w piśmie do Wojewody Świętokrzyskiego, pod którym podpisała się Ewa Orłowska. Dyrektor poinformowała także, że złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zaskarżając w całości zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego, wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej.  

Informacja zawarta na stronie internetowej DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7
Fragment Regulaminu Regulaminem Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym 49

Zgodnie z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym 49 nadzór nad działalnością domu sprawuje starosta ostrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Św.  Podobną informację zamieszczono na stronie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej 7.

W PCPR-ze zapytaliśmy więc jakie działania podjął dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z nieprawidłowościami jakie wynikły po przeprowadzonych 24  czerwca 2021 kontrolach doraźnych w dwóch ostrowieckich DPS-ach: przy ul. Grabowieckiej i na os. Słonecznym?

Okazuje się, że dyrektor PCPR-u kontroluje pracę DPS-ów, jednak nie ingeruje w politykę kadrową? Czy podopieczni ostrowieckich domów  pomocy społecznej mogą czuć się zatem bezpieczni? 

Joanna Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Kontrola doraźna w zakresie zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów dwóch ostrowieckich domów pomocy społecznej była przeprowadzona przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w tych placówkach (…). W konsekwencji zalecenia będące wynikiem kontroli zostały skierowane do Dyrektorów każdej z jednostek (oraz do wiadomości Starosty Ostrowieckiego). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ściśle współpracuje z Domami Pomocy Społecznej oraz koordynuje i nadzoruje ich działalność z ramienia Starosty Ostrowieckiego. Powyższe nie oznacza jednak, że dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie może ingerować w decyzje kadrowe Dyrektorów Domów. Domy Pomocy Społecznej są pracodawcami dla zatrudnionej w niej kadry, natomiast funkcje pracodawcy pełnią ich Dyrektorzy (art.3 i art. 31 & 1 Kodeksu Pracy). Dyrektor domu jest osobą wyłącznie właściwą w sprawach zatrudniania pracowników i ustalania warunków ich pracy, zatem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim nie może wpływać na czynności Dyrektora DPS sprawach z zakresu prawa pracy – czytamy w odp6wiedzi, pod którą podpisała się Joanna Pikus,  dyrektor PCPR w Ostrowcu Św.    

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od Joanny Pikus, dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Zbigniew Duda, radny powiatowy z Klubu PiS podkreśla, że niepokoi się sytuacją w ostrowieckich DPS-ach, przypomina, że nadzór nad nimii, a także kontrolę sprawuje  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

– Pani dyrektor PCPR-u nie wykazała, żeby jakiekolwiek czynności nadzorcze podjęła względem DPS-ów po informacji od wojewody, dotyczącej skandalu z zatrudnieniem wicedyrektorów bez uprawnień. W tym roku powiat ostrowiecki dołożył pieniądze do działalności DPS-ów. Takiej sytuacji nie było od wielu, wielu lat. To bardzo dziwna sytuacja, wskazująca na to, że tak naprawdę nikt nie nadzoruje „właściwie” pracy DPS-ów i dyrektorów, Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że pani Joanna Pikus, dyrektor PCPR-u jest radną z KWW Jarosława Górczyńskiego, a zastępcy dyrektorów, którym służby wojewody zarzucają brak uprawnień do pełnienia tych funkcji, są również radnymi z KWW Jarosława Górczyńskiego. Kolegów radnych nadzoruje koleżanka radna z tego samego klubu – podsumowuje Zbigniew Duda.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this