Znajdź nas na

FAKTY

Który z naczelników ostrowieckiego starostwa zarobił najwięcej w 2020 roku?

982 934, 56 zł to kwota jaką w sumie w 2020 roku zarobili naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. (w tym sekretarz i skarbnik). Wśród urzędników z największymi zarobkami znaleźli się była skarbnik – Grażyna Krawczyk, która w 2020 roku zarobiła 161 646,76 zł, Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego, który z tytułu umowy o pracę zarobił 147 898, 58 zł brutto, Tomasz Mroczek. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, który zarobił – 128 485,50 zł, a także Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych z kwotą 120 109, 01 zł.

Źródło: Adobe Stock

982 934, 56 zł, to kwota jaką w sumie w 2020 roku zarobili naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. (w tym sekretarz i skarbnik). Sprawdziliśmy, który z naczelników zarobił najwięcej, a także, czy oprócz pracy w urzędzie , zasiadają w radach nadzorczych spółek miejskich, radach gmin i radach osiedli.

Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim  według oświadczenia majątkowego z 27 kwietnia 2021 roku z tytułu umowy o pracę zarobił 120 109,01 zł, diety radnego rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – 20 362, 45 zł, diety Przewodniczącego Rady Osiedla Sienkiewiczowskie – 1800 zł, diety członka Rady Nadzorczej Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 8 202, 10 zł.

W walucie polskiej zgromadził 95 000 zł,  posiada także fundusze inwestycyjne Pioneer CA na kwotę 27 000 zł, dom o powierzchni 115 metrów kwadratowych,  o wartości 250 000 zł (tytuł prawny ⅙ własności), mieszkanie o powierzchni 50,5 metra kwadratowego i wartości 200 000 zł (spółdzielcze prawo własności), a także działkę budowlaną o powierzchni 304 metry kwadratowe o wartości 60 000 zł (wieczyste użytkowanie), działkę pod domem 350 metrów kwadratowych o wartości 50 000 zł (⅙ własności).

Posiada renault Megane Grandtour 1,6, rok produkcji 2010 o wartości 20 000 zł, Chevrolet Aveo 1.4, rok produkcji 2009 – wart 10 000 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Mariusza Łaty
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Tomasz Mroczek, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Według oświadczenia majątkowego z 28 kwietnia 2021 roku w roku ubiegłym zarobił 128 485,50 zł, z tytułu umowy zlecenia – pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 10 954, 33 zł.

W walucie polskiej zgromadził 58 006, 03 zł (współwłasność majątkowa małżeńska).

Posiada także dom o powierzchni 135,48 metrów kwadratowych o wartości 350 000 zł (współwłasność majątkowa małżeńska), a także działkę pod domem o powierzchni 0,3426 ha, działkę zakupiona pod powiększenie działki już wymienionej  o powierzchni 0,1247 ha i wartości 4700 zł. (współwłasność małżeńska).

Posiada także Nissana Qashqai z 2015 roku o wartości 45 000 zł (współwłasność małżeńska) 

Fragment oświadczenia majątkowego Tomasza Mroczka.
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Grażyna Krawczyk, była Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zarobiła 161 646,76 zł – z tytułu pracy w Starostwie. 

Dochód osiągnięty za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r. wyniósł 63 959, 63 zł, w tym nagroda jubileuszowa 21 600 zł z tytułu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Posiada pojazd marki Kia Picanto o wartości 48 350 zł, rok produkcji 2020.

W walucie polskiej zgromadziła 161 000,08 zł, wkład finansowy zgromadzony w PKZP to  6470,00 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 47,95 zł i wartości 179 000 zł (własność), ma także kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św., na 31.03.2021 r. wysokość zadłużenia wynosiła 15 401, 54 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Grażyny Krawczyk, byłej skarbnik powiatu ostrowieckiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Fragment oświadczenia majątkowego Grażyny Krawczyk, byłej skarbnik powiatu ostrowieckiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Julita Szewczyk, Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego, która na stanowisku tym zastąpiła Grażynę Krawczyk. Z tytułu umowy o pracę zarobiła 40 282, 93 zł od 01.01. 2021 r. do 31. 03. 2021 r., z tytuły umowy zlecenia – 50 zł.

W walucie polskiej zgromadziła 280 000 zł (współwłasność małżeńska), a także dom o powierzchni 154 metry kwadratowe i wartości około 400 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 28 metrów kwadratowych i wartości ok. 170 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych z garażem murowanym o wartości około 250 000 zł (tytuł prawny: spadek, ⅙ własności, majątek odrębny), działkę na której usytuowany jest dom o powierzchni 494 metry kwadratowe i wartości 50 000 zł (współwłasność małżeńska).

Posiada Skodę Octavię z 2009 roku, a także Renault Clio IV z 2014 roku.

Łukasz Witkowski, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z tytułu umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. zarobił 147 898, 58 zł  brutto.

W walucie polskiej zgromadził 113 184,86 zł, w walucie obcej – 51, 52  USD.

Ma także pożyczkę gotówkową w ING Banku Śląskim S.A. w wysokości 23 000 zł z 16 listopada 2018 roku na zakup samochodu osobowego, do spłaty na 31 grudnia 2019 roku pozostało 11 932,34 zł, a także kredyt hipoteczny z ING Banku Śląskim w wysokości 230 000 zł z 28 maja 2020 roku na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego, do spłaty na dzień 31 grudnia pozostała kwota 227 723, 08 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Witkowskiego, sekretarza powiatu ostrowieckiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Andrzej Potorski, zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami z tytułu umowy o pracę zarobił 102 094, 80 zł. 

W walucie polskiej na trzech wspólnych z żoną rachunkach zgromadził 3 391, 07 zł. Posiada dom o powierzchni 191 metrów kwadratowych i wartości ok. 350 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 68 metrów kwadratowych i wartości ok. 183 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 47 metrów kwadratowych i wartości ok. 164 000 zł. 

Posiada także samochód osobowy Volkswagen Golf Plus V z 2008 roku i Renault Clio III z 2006 roku (współwłasność małżeńska).

Kredyt hipoteczny walutowy (CHF) zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 100 000 zł na budowę domu w banku Millennium, do spłaty na 31.12.2020 r pozostało ok. 102 244 zł, a także kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 121 000 zł (na zakup mieszkania) w PKO S.A., do spłaty na 31.12.2020 r. pozostało 95 694, 37 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Andrzeja Potorskiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Łukasz Śliwiński, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. 

Z tytułu umowe o pracę w 2020 roku zarobił 118 937,86 zł, z najmu – 3850 zł. 

W walucie polskiej zgromadził 127 000 zł i 1000 USD (małżeńska wspólność majątkowa) 

Posiada dom o powierzchni 156 metrów kwadratowych i wartości 550 000 zł (współwłasność w udziale ½ –  majątek odrębny), mieszkanie o powierzchni 47 metrów kwadratowych i wartości 140 000 zł (odrębna własność lokalu, majątek odrębny), garaż o powierzchni 16 metrów kwadratowych i wartości 35 000 zł (odrębna własność lokalu, majątek odrębny), działkę pod domem o powierzchni 907 metrów kwadratowych i wartości 100 000 zł (współwłasność w udziale ½. majątek odrębny).

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Śliwińskiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Karolina Petrykowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z tytułu umowy o pracę zarobiła 101 506, 35 zł. 

Zgromadziła 1100 zł w walucie polskiej. Posiada mieszkanie o powierzchni 48,10 metra kwadratowego i wartości 150 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 73,4 metra kwadratowego i wartości 400 000 zł (współwłasność małżeńska)

Posiada garaż o powierzchni 17 metrów kwadratowych i wartości 30 000 zł (współwłasność małżeńska).

Posiada samochód osobowy marki Peugeot 508 z 2012 roku (współwłasność małżeńska). d tego kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, zaciągnięty w BNP Paribas w 2019 roku o wartości 239 000 zł,  z czego uruchomiono 178  400 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku 175 975, 59 (małżeńska wspólność majątkowa). 

Fragment oświadczenia majątkowego Karoliny Petrykowskiej
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

 Łukasz Smyła, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Z tytułu zatrudnienia w 2020 roku zarobił 102 255, 70 zł. 

W walucie polskiej zgromadził 105 000 zł, posiada mieszkanie o powierzchni 32 metrów kwadratowych i wartości 80 000 zł (własność), a także działkę budowlaną o powierzchni 623 metrów kwadratowych wartości  65 000 zł (własność).

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Smyły
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this