Znajdź nas na

KULTURA

Ludzie kultury uhonorowani!

W Muzeum Narodowym – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbyła się wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2021/2022. Podczas uroczystości marszałek województwa Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś wręczyli Świętokrzyskie Nagrody Kultury.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Uroczystość Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego odbyła się w tym roku po raz dwudziesty drugi. W inauguracji wzięli udział świętokrzyscy samorządowcy oraz włodarze placówek kultury z regionu.

– Cieszę się, że w trudnym czasie pandemii jednak możemy się spotkać. Mam głęboką nadzieję, że również świętokrzyska kultura niebawem wróci do normalności, bo, jak doskonale państwo wiecie, mamy się czym chwalić nie tylko w skali naszego województwa, ale i kraju – zwrócił się do uczestników uroczystości w Muzeum Narodowym Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Wierzę, że szybko pokonamy trudności i nasze życie kulturalne rozbłyśnie pełnym blaskiem i będzie bardziej komfortowe niż w roku ubiegłym, kiedy to wydarzenia kulturalne byliśmy zmuszeni podziwiać na odległość. Serdecznie dziękuję, że mimo trudności i ciężkich warunków, wiele przedsięwzięć  organizowaliście Państwo on-line. Rozwój kultury i jej dobra kondycja na ziemi świętokrzyskiej dla samorządu województwa jest bardzo istotna. W nowym okresie programowania, w którym wraz z Zarządem Województwa planujemy szereg nowych przedsięwzięć, te związane z kulturą są traktowane w sposób bardzo poważny i na nie zwracamy szczególną uwagę – dodał Andrzej Pruś.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Otwierając Inaugurację Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego marszałek Andrzej Bętkowski wskazał wielość inwestycji prowadzonych w obszarze infrastruktury instytucji kultury w województwie.

– Jesteśmy regionem, który słusznie może szczycić się dorobkiem kulturalnym i swoją historią, gdzie wątek patriotyczny splata się z współczesnością. Dziś szczególnie ważne jest to, jak potrafimy ten dorobek wzbogacać i rozwijać – mówił Andrzej Bętkowski. – Dobiega końca kolejny okres wytężonej pracy i urzeczywistniania marzeń w sferze kultury. Pragnę wyrazić satysfakcję z realizacji licznych przedsięwzięć wzmacniających sektor kultury, wpływających na poprawę jakości infrastruktury instytucji kultury, ale także tych służących umacnianiu tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego.

W bieżącym roku zakończono budowę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, miejsca pamięci narodowej, symbolu męczeństwa mieszkańców polskich wsi, które powstało na obszarze niemieckiej pacyfikacji mieszkańców Michniowa w 1943 roku.

Trwa modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, obejmująca przebudowę ekspozycji w podziemiach kolegiaty wiślickiej i rozbudowę pawilonu archeologicznego. Dobiegają końca prace remontowe i konserwatorskie w dawnym Pałacu biskupów krakowskich, dzięki którym zarówno elewacja pałacu, jak i wnętrza odzyskają dawny blask. Również przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wykonano szereg prac w celu zabezpieczenia zabytku, wpisanego na Listę Pomników Historii.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Inwestycje te są niezwykle ważne dla zachowania dla potomnych świadectw historii, ale są też inne przedsięwzięcia służące wzbogacaniu oferty edukacji kulturalnej i edukacyjnej młodego pokolenia. Wiosną tego roku otwarto dla najmłodszej publiczności Park Edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie, który zwiększył zakres i atrakcyjność oferty merytorycznej Europejskiego Centrum Bajki. Natomiast w toku są prace budowlane przy rozbudowie i modernizacji zabytkowej siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, która nie tylko odzyska świetność ale zostanie w pełni przygotowana do wyzwań współczesności.

Jestem świadomy, że podstawowym filarem kultury jest twórczość artystyczna w całym swym bogactwie i różnorodności w muzyce, literaturze, malarstwie, rzeźbie, tańcu czy filmie. Najistotniejsze jest to co tworzy człowiek. Z zadowoleniem obserwuję coraz lepiej rozwijającą się w zakresie kultury działalność instytucji kultury oraz aktywność organizacji pozarządowych bardzo ściśle związanych ze swoim lokalnym środowiskiem. Współpraca tych podmiotów to dobra droga dla rozwoju życia kulturalnego.

Dzisiaj proszę wszystkich Państwa – kierowników i pracowników instytucji kultury, twórców i animatorów życia  kulturalnego – o przyjęcie najserdeczniejszych podziękowań za działania służące naszej kulturze. Życzę Państwu aby wszelkie działania, których celem jest ochrona dóbr kultury narodowej, ich popularyzacja oraz organizacja przedsięwzięć artystycznych, podejmowanie działań z zakresu edukacji kulturalnej – uwieńczone zostały sukcesem. Szczególne podziękowania składam tegorocznym laureatom Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Z całego serca gratuluję Państwu tego sukcesu – mówił marszałek.

Dzisiejszą Inaugurację Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego  ubogacił występem kwartet smyczkowy MAAK Group, który wykonał porywające tanga oraz przeboje muzyki filmowej.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach sprawowania mecenatu kulturalnego każdego roku honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury jest nagrodą dwustopniową, przyznawaną twórcom i animatorom indywidualnie lub grupowo. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć. Natomiast nagrody II stopnia wręczane są za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Przyznawana jest także nagroda honorowa w postaci statuetki.

W bieżącym roku w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury wpłynęło 27 wniosków. Wyboru spośród kandydatów dokonała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w składzie: Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego – przewodniczący Komisji oceniającej, Agnieszka Buras – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Magdalena Kusztal – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sylwester Furmańczyk – prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Muzyka”, Grzegorz Cuper – przedstawiciel środowiska kultury, Marian Rumin – historyk sztuki, przedstawiciel środowiska kultury.

Kapituła zdecydowała o uhonorowaniu nagrodą  dwunastu laureatów – wręczonych zostało dziesięć nagród drugiego stopnia oraz dwie honorowe.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Honorową Świętokrzyską Nagrodę Kultury otrzymali:

 1. Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku – aktywizuje społecznie, intelektualnie, kulturalnie i fizycznie osoby dojrzałe, prowadzi wykłady o zróżnicowanej tematyce, m.in. z psychologii, medycyny, etyki, prawa, ekonomii, historii, przyrody, poezji, religii oraz profilaktyki prozdrowotnej. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seansach kinowych, spektaklach teatralnych, koncertach filharmonicznych, wycieczkach, pieszych rajdach czy turnusach rehabilitacyjnych. Studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijają indywidualne zainteresowania, pasje, talenty.
 2. Władysław Pedrycz „Ptosek” – muzykant grający na akordeonie, bębnie, harmonijce ustnej, autor powszechnie lubianych tekstów piosenek i przyśpiewek, były członek chóru „Masłowianie”, założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Bęczkowianie”, z którym odnosił liczne sukcesy w regionie i  kraju; wraz z Zespołem „Niwa” promuje w szkołach kulturę ludową tworząc niepowtarzalne „godki spod Łysicy”. W latach 70. wykonał stroje i odtworzył scenariusz przedwojennego widowiska „Herody”, w którym grał jedną z ról. Tworzy nieprzerwanie od 15 roku życia, a w wieku 70 lat nagrał pierwszą indywidualną płytę z piosenkami, których jest autorem tekstu i wykonawcą.

Świętokrzyską Nagrodą Kultury II stopnia zostali uhonorowani:

 1. Andrzej Plata – aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, twórca szeregu charakterystycznych zarówno dramatycznych, jak i komediowych kreacji, laureat nagrody aktorskiej na Festiwalu Komedii TALIA w Tarnowie za rolę Człowienia w „Twardym gnacie, martwym świecie” Mateusza Pakuły. Poza teatrem poświęca się pracy artystycznej i pedagogicznej z młodzieżą, chętnie także udziela się w kampaniach społecznych.
 2. Krzysztof Burek – inicjator i redaktor „Zeszytów Sandomierskich. Biuletynu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, regionalista, znawca dziejów Ziemi Sandomierskiej i regionu świętokrzyskiego w zakresie archeologii, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa; organizator i współorganizator sesji naukowych, w tym również stałych spotkań cyklicznych z serii „Wybitni Sandomierzanie” i „Sandomierskie Spotkania Naukowe”; redaktor publikacji Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, wydanych jako pokonferencyjne i posesyjne publikacje książkowe.
 3. Ewa Kołomańska – historyk, muzealnik, kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej, autorka wielu opracowań, artykułów i wystaw dokumentujących i prezentujących dzieje polskiej wsi w czasie II wojny światowej, szczególnie tych związanych z pacyfikacją Michniowa w 1943 r. Autorka not encyklopedyczno – informacyjnych oraz współautor i konsultant portalu: https://polacyratujacyzydow.com.pl/. Współautor i konsultant audycji historycznych dostępnych w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.
 4. Mieczysław Piotr Bąk – regionalista, dokumentalista, historyk promujący walory przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego. Inicjator i współtwórca kilku programów, projektów prac konserwatorskich oraz dokumentacji technicznych w zakresie konserwacji zabytkowego modrzewiowego kościoła Św. Rocha w Mroczkowie pochodzącego z przełomu XVI-XVII wieku. Autor kliku publikacji dotyczących dziejów oraz walorów przyrodniczych i kulturowych Bliżyna. Był współredaktorem Kuriera Informatora Stowarzyszenia „Uroczysko nad górną Kamienną”, społecznie redagował także „Samorządowy Informator Rady Gminy”.
 5. Lucyna Lipczyńska – artystka ludowa, założycielka i kierownik działającego w Śniadce zespołu „Świętokrzyskie Jodły”, autorka utworów muzycznych oraz scenariuszy obrzędów ludowych naszego regionu, w tym obrzędu Wesele Świętokrzyskie, który zdobył Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Przedstawienie zaprezentowano także w Warszawie podczas Festiwalu Teatrów Wiejskich 2019 – ZWYKI. Pani Lucyna Lipczyńska otrzymała także wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym na Słowacji w miejscowości Velka Paka, jest również laureatką nagród na przeglądach folklorystycznych jako solistka.
 6. Piotr Kletowski  – filmoznawca, znawca kina azjatyckiego, krytyk filmowy, historyk filmu, wykładowca akademicki, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i stypendium „Polityki”, dwukrotny zdobywca grantów ministerialnych na prace naukowe. Autor publikacji i artykułów w pismach filmoznawczych takich jak „Kwartalnik Filmowy”, „Kino”, „Celuloid”, a także w „Czasie Kultury”, „Tygodniku Powszechnym”. Założyciel i prowadzący Otwartej Akademii Kina Japońskiego, przy centrum „Manggha”, wieloletni juror Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Nurt” w Kielcach.
 7. Aleksandra Imosa – animatorka ruchu Kół Gospodyń Wiejskich na Ponidziu, współzałożycielka „Koalicji Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich”, jako pracownik Muzeum Wsi Kieleckiej opracowuje scenariusze muzealnych działań edukacyjnych oraz prowadzi lekcje i warsztaty muzealne związane ze zjawiskami kulturowymi wsi, w tym dziedzictwem materialnym, dawnymi rzemiosłami, obyczajami oraz dziedzictwem kulinarnym. Występuje w nagraniach radiowych i telewizyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego Kielecczyzny; jest pasjonatką wypieku chleba. Uczestniczy w projekcie muzealnym „EtnoPonidzie” w ramach Programu „EtnoPolska 2021”.
 8. Hanna Szmigielska – mniszka benedyktynka, organistka, cytrzystka, dyrygent, absolwentka Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie organów oraz w Conservatoire de Strasbourg. Uczestniczka kursów muzyki dawnej w St. Bertrand des Comminges we Francji, była członkini Cantores Minores Vratislavienses, z którym koncertowała pod kierunkiem dyrygenta Edmunda Kajdasza w Polsce i za granicą. Była wykładowcą Alzackiego Centrum Kształcenia Organistów w Strasbourgu, a obecnie jest wykładowcą Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach; Założycielka zespołu wokalnego specjalizującego się w chorale gregoriańskim i muzyce dawnej Schola Cantorum Kielcensis, inicjatorka cyklu koncertów Muzyka Dawna w Pałacu.
 9. Józefa Bucka – artystka ludowa, autorka piosenek i przyśpiewek ludowych, mistrzyni w wiciu wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych, pająków i bibułkowych kwiatów, prowadzi warsztaty z zakresu tradycyjnego rękodzieła ludowego. Laureatka konkursów na wieńce na dożynkach powiatowych i wojewódzkich, a także dożynkach prezydenckich w Spale. Jeden z jej wieńców ozdabiał sale pałacu prezydenckiego, gdzie pani Józefa gościła na zaproszenie pary prezydenckiej. Laureatka głównej nagrody “Jawor – u źródeł kultury” w kategorii rękodzieło i rzemiosło ludowe w 2014 roku. Uczestniczka z sukcesami konkursów potraw tradycyjnych oraz w konkursie „Godek” w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zajęła II miejsce w skali całego kraju, prezentując świętokrzyska gwarę.
 10. Łukasz Długosz – wybitny, najbardziej uhonorowany polski flecista; absolwent studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven. Zwycięzca kilkunastu konkursów międzynarodowych w Paryżu, Odense, Monachium oraz Viggiano. Jako solista występował w salach koncertowych m.in. w: Carnegie Hall, Wiedniu, Berlinie, Monachium, Moskwie, Paryżu, Londynie, Rydze, Pekinie, Nowym Yorku, Koblenz, Helsinkach i wielu innych. Nagrał 48 albumów płytowych głównie z muzyką polską; Uhonorowany międzynarodowymi nagrodami fonograficznymi: International Classical Music Award, Pizzicato Supersonic Award oraz Fryderyki.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this