Znajdź nas na

GMINA KUNÓW

Swoją historię piszą nieprzerwanie od 90 lat! Wczoraj Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa świętowała jubileusz! [FOTO]

Grają w niej pokolenia. Nieprzerwanie od blisko wieku, swoją muzyką towarzyszy mieszkańcom powiatu ostrowieckiego w ważnych dla nich wydarzeniach. Mowa o Strażackiej Orkiestrze Dętej z Kunowa, która wczoraj (sobota, 23 października) świętowała swój jubileusz. Były nagrody, łzy wzruszenia, koncert, a przede wszystkim wspomnienia o ludziach, dzięki którym w 1923 roku zrodziła się myśl, aby stworzyć kunowską orkiestrę. – „Dziewięćdziesiąt lat minęło, jak „z bata strzelił”. Przez nasze szeregi przewinęło się mnóstwo muzyków. Dziś tworzymy jedną wielką muzyczną rodzinę, szanujemy się wzajemnie i sobie pomagamy – mówi Jerzy Kłonica, od 30 lat kapelmistrz Kunowskie Strażackiej Orkiestry Dętej.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wszystko zaczęło się w 1923 roku, gdy osoby,  należące do ówczesnych organizacji społecznych: Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Stowarzyszenia Młodzieży „Strzelec” oraz Związku Rezerwistów, zauważyło potrzebę utworzenia orkiestry dętej. Pomysł zaczęto realizować dopiero pięć lat później, bo w 1928 roku. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zajęło się zbieraniem funduszy na zakup instrumentów od dobrowolnych ofiarodawców i organizacji społecznych.

Z dokumentów przechowywanych przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie wynika, że 6 października 1930 roku odbyło się spotkanie, podczas którego wymieniono opinie o założeniu Stowarzyszenia Muzycznego. 15 stycznia 1931 roku natomiast zorganizowano spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta w Kunowie. Jeszcze w tym samym  roku podpisano umowę z pierwszym  kapelmistrzem – Wincentym Walaskiem.  Dzięki jego działaniom w 1932 roku zakupiono pierwsze instrumenty w Cieszynie. Funkcję kapelmistrza pełnił do roku 1939. Od 1945 roku do 1948 roku kapelmistrzem kunowskiej Orkiestry był Stanisław Cichosz, a w latach 1948-1956 i 1982-1990 Stefan Janikowski. Czwartym z kolei muzykiem kierującym orkiestrą był Stanisław Szlapiński (1956-1966), który w tym czasie dyrygował orkiestrą dętą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zastąpił go Gustaw Kowalski, który był kapelmistrzem w latach 1966-1982.  

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie oraz Jerzy Kłonica, kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pierwsza lista członków orkiestry dętej zamieszczona została w broszurze wydanej w 1933 roku z okazji 25-lecia Straży Pożarnej w Kunowie. W skład orkiestry wchodzili wówczas:  Stanisław Cichosz, Jan Mazur, Czesław Cichosz, Bronisław Ćwikła, Władysław Tabaszewski, Stefan Cichosz, Adam Mazur, Lucjan Dwojak, Antoni Błażejewski, Sabin Kowalski, Józef Mazur, Piotr Ożdżyński, Bolesław Fornalski, Michał Sypuła, Stefan Tabaszewski, Stefan Cieślik, Władysław Piwnik, Roman Ślemiński, Stanisław Mazur, Władysław Mazan, Władysław Jeziorski, Jan Goździk, Józef Liwoch. Po II Wojnie Światowej przez dłuższy czas orkiestra działała pod patronatem Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” w Kunowie. 

W latach siedemdziesiątych zakupiono dla orkiestry kolejne instrumenty muzyczne oraz nowe umundurowanie.  Swoją działalność orkiestra dęta wznowiła  na zebraniu inauguracyjnym, jakie odbyło się 19 czerwca 1991 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie, a zorganizowane zostało przez Grzegorza Wierzbickiego oraz Mieczysława Szumlińskiego. 

Jerzy Kłonica (w centrum kadru) odbiera nagrodę z rąk burmistrza Lecha Łodeja
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na prośbę Zarządu Miasta i Gminy w Kunowie zostały przekazane instrumenty muzyczne przez F.M.R. „Agromet” na rzecz orkiestry działającej pod opieką biblioteki. W 1996 roku dla członków orkiestry zakupiono  jednakowe marynarki, w 1997 muzycy otrzymali w darze koszule od Zakładu Nr 1 „Wólczanka” w Ostrowcu Św. W tym samym roku orkiestra zyskała także pomieszczenie magazynowe na instrumenty i umundurowanie, wygospodarowane z części korytarza parteru biblioteki. Prace adaptacyjne przeprowadzone zostały przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie. Poprawiły się wówczas warunki przechowywania cennych, dawno pozyskanych instrumentów, które przez długie lata konserwował i remontował Stefan Woźniak, który zmarł w październiku 2002 roku. Był to człowiek niezwykle oddany i zaangażowany w sprawy orkiestry. Następnie konserwacją instrumentów zajmował się Waldemar Mazur, a od 2005 roku –  Mirosław Dzik. 

Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa obchodziła 90-lat swojego istnienia fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W kwietniu 2003 roku członkowie orkiestry otrzymali od Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunowie pełne umundurowanie. Orkiestra zaczęła udzielać się w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych uczestnicząc 15 czerwca 2003 roku w XII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Nowym Korczynie. Podczas imprezy z okazji Jubileuszu 75-lecia Orkiestry Dętej w Kunowie 23 stycznia 2004 roku za długoletnią pracę na rzecz orkiestry Gustaw Kowalski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi; Adolf Koniarz, Józef Kiszka, Stefan Mazur, Piotr Cieślik, Józef Małek Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, otrzymali;  Jerzy Kłonica, Marek Basa, Józef Kiszka, Wiesław Woźniak i Jerzy Pytlak. W latach 2005-2010 zostało uzupełnione umundurowanie przy udziale Zarządu OSP w Kunowie, powiatu i gminy.

Kierownictwo nad orkiestrą dętą w 1991 roku objął Jerzy Kłonica, absolwent Akademii Muzycznej w Białymstoku, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, który wciąż dba o nabór młodych muzyków do orkiestry. 

– Gdy objąłem to stanowisko miałem pewne obawy. Nie miałem doświadczenia w prowadzeniu zespołu. Z biegiem czasu człowiek go jednak nabiera.  W orkiestrze czujemy się, jak w jednej  wielkiej rodzinie. Szanujemy się wzajemnie, pomagają nam rodzice, dziadkowie muzyków.  Organizujemy spotkania integracyjne, żeby naszą przyjaźń umocnić. Myślę, że wszyscy jej członkowie są zadowoleni z tego naszego wspólnego grania – mówi Jerzy Kłonica.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że w orkiestrze jest spora rotacja.

– Wiadomo, że młodzież, którą już przygotujemy do takiego pełnowartościowego grania kończy szkoły, wyjeżdża z naszego miasta, czy powiatu i cały proces poszukiwania młodzieży znowu się zaczyna. Cały czas ten nabór trwa. Naszym wielkim plusem i atutem jest to, że mamy dużo młodzieży. Cieszymy się z tego, bo świadczy to także o prestiżu naszej orkiestry – dodaje kapelmistrz. 

Przypomina, że w tegorocznym sezonie orkiestra dała 12 koncertów: podczas dożynek, uroczystości gminnych, wydarzeń strażackich, czy jubileuszy. 

– Graliśmy w Sadkowicach i Pawliczce w województwie mazowieckim. Gdzie nas chcą słuchać, tam jedziemy – śmieje się Jerzy Kłonica. 

Aneta Szloser-Tyczyńska, sekretarz miasta i gminy w Kunowie, Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, Piotr Bek – przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie i Piotr Rakoczy, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie
. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że aktualnie orkiestra liczy 28 muzyków. Często tworzą ją wielopokoleniowe rodziny. 

– Mój dziadek grał w tej orkiestrze i myślę, że to on był głównym źródłem mojej inspiracji. Postanowiłam pójść w jego ślady. Zapisałam się do szkoły muzycznej, a później do orkiestry. Bardzo kocham muzykę. Towarzyszy mi ona od dawna. Uwielbiam ludzi, którzy tworzą naszą orkiestrę. Jesteśmy taką jedną wielka rodziną. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, że mogłoby mnie tutaj nie być – mówi Antonina Rakoczy, która od trzech lat gra w orkiestrze na saksofonie altowym.

Dumny z osiągnięć orkiestry dętej jest także Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, który nazywa ją „dobrem narodowym Kunowa” i jego wizytówką.

– Ta orkiestra, to jest wizytówka gminy Kunów. „Wierni tradycji, otwarci na nowoczesność”, to motto naszej gminy. Kierujemy się  nim we wszystkich naszych działaniach. Takim żywym tego przykładem jest nasza Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa. W naszej gminie muzyka była zawsze na bardzo wysokim poziomie. Muzyka łagodzi bowiem obyczaje, porusza serca, jednoczy,  integruje, rozwija i inspiruje. To muzyka, która daje nam dużo dobrego – mówi Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Antonina Rakoczy gra na saksofonie altowym
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przyznaje, że pamięta orkiestrę ze swojej młodości, a szczególnie rozmowy o muzyce  z  Gustawem Kowalskim Stefanem Janikowskim. 

– W tamtym czasie zaczynałem grę na gitarze, To były lata gdy prowadziliśmy rozmowy właśnie o muzyce z panem Stefanem Janikowskim. Mieliśmy działki tuż obok siebie. Nie zapomnę jego słów, gdy kiedyś  powiedział, że jeżeli ktoś bierze instrument w ręce, słyszy rytm i zaczyna grać improwizację,  to jest to dar od Boga. Bardzo mi to utkwiło w głowie – wspomina burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że jest bardzo dumny z działalności orkiestry.

– Cieszę się, że  jest zapraszana na uroczystości religijne i patriotyczne, gdzie jej muzyka stanowi oprawę jubileuszy. Humorystycznie mogę powiedzieć, że jestem trochę o nią zazdrosny, bo chciałbym, aby grała tylko w naszej gminie, ale jeżeli jest zapotrzebowanie na taką muzykę w innych  gminach, a oni mają siłę, niech grają do końca świata i jeden dzień dłużej, aby czerpali z tego satysfakcję satysfakcję, a inni korzystali  z tego daru jakim jest nasza orkiestra – podsumowuje Lech Łodej.

Zespół „Kunowianie” fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas uroczystości wręczono nagrody dla aktualnych i emerytowanych członków orkiestry. Lech Łodej przekazał również czek w wysokości 5000 zł dla muzyków. Nagrodę ufundowali także radni Rady Miejskiej w Kunowie, w imieniu których wręczyli ją: Maria Pająk, Piotr Bek i Piotr Rakoczy. Parlamentarzystów reprezentowali: Krzysztof Wojtachnio, asystent posła Andrzeja Kryja i Marek Bilski, radny Rady Powiatu Ostrowieckiego, który reprezentował senatora Jarosława Rusieckiego. W imieniu starosty ostrowieckiego  upominki wręczyła również Beata Duda, radna powiatu ostrowieckiego. Jubileusz 90-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa swoim występem uświetnili także „Kunowianie”.

Galeria foto: Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-2
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-2

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-18
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-18

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-17
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-17

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-16
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-16

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-15
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-15

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-14
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-14

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-13
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-13

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-12
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-12

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-11
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-11

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-10
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-10

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-9
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-9

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-8
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-8

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-7
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-7

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-5
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-5

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-4
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-4

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-3
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-3

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-19
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-19

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-42
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-42

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-41
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-41

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-40
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-40

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-39
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-39

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-38
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-38

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-37
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-37

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-36
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-36

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-35
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-35

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-33
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-33

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-31
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-31

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-30
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-30

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-29
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-29

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-28
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-28

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-26
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-26

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-25
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-25

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-24
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-24

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-23
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-23

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-21
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-21

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-43
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-43

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-54
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-54

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-53
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-53

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-52
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-52

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-51
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-51

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-50
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-50

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-48
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-48

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-47
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-47

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-45
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-45

NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-44
NaOSTROinfo 90 lecie orkiestry kunów-44

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this