Znajdź nas na

FAKTY

Mateusz Czeremcha: Wiceprezydent Łakomiec bardzo szybko „wchodzi w buty” pana prezydenta Górczyńskiego i odbiera opozycji głos!

Radni z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka i radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości podczas ostatniej (czwartek, 27 lipca) sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego złożyli wniosek formalny o wydzielenie z uchwału budżetowej jako osobnej uchwały zapisu dotyczącego dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację dożynek gminno-powiatowych. Chociaż radca prawny zapewniał, że do poddania pod głosowanie wniosku, w przypadku sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, potrzebna jest zgoda wnioskodawcy, w tym wypadku wiceprezydenta Artura Łakomca, ten nie wyraził na to zgody. – (…) jak widać pan wiceprezydent Artur Łakomiec bardzo szybko wchodzi w buty pana prezydenta Górczyńskiego i odbiera opozycji głos. Nie chciałem tego mówić, ale powiem to, co mówią ludzie na mieście, mówią tak: „nazwę zmieniliście, ale cyrk jest ten sam” – skomentował Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony.

Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 r. Źródło: transmisjaobrad.info

Choć na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jaka odbyła się 20 lipca decyzją większości radnych odrzucona została uchwała zmieniająca budżet Ostrowca Świętokrzyskiego z wywołującym sporo zapytań i kontrowersji pomysłem organizacji dożynek powiatowo-gminnych ze środków m.in. pochodzących z odsetek od lokat bankowych (70 000 zł), zapis dotyczący organizacji dożynek w niezmienionej formie powrócił na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (27 lipca). Na sali obrad pojawili się również radni, którzy nieobecni byli podczas sesji 20 lipca. 

Uwagi do porządku obrad czwartkowej sesji miał Karol Wójcik, radny z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka, który złożył wniosek formalny o wydzielenie jako osobnej uchwały zapisu: „zwiększenie planowanych dochodów o zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 120.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Ostrowieckiego oraz w kwocie 70.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK (dział 921, rozdział 92109). Środki te zostaną przeznaczone na organizację dożynek gminno-powiatowych, które w tym roku mają być zorganizowane na Rynku w Ostrowcu.”

– Tak żebyśmy mogli po prostu ten punkt, podobnie jak ten dotyczący tej linii transportowej Ostrowiec Świętokrzyski – Kielce, z przystankiem docelowym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, jako osobny punkt głosować – tłumaczył radny. Podobny wniosek, w imieniu radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył Dariusz Kaszuba. 

Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o „wsparcie” poprosiła radcę prawnego. 

– Czy w takiej sytuacji będziemy teraz głosować ten wniosek, który tutaj padł na sali przed chwilą, czy musimy zrobić przerwę techniczną by wprowadzić ten wniosek do systemu – pytała przewodnicząca rady.

Radca prawny przyznał, że nie ma formalnego problemu, jeżeli chodzi o przegłosowanie wniosku o zmianę porządku obrad. Dodał jednak, że do zmiany porządku obrad w czasie sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek prezydenta miasta, wymagana jest zgoda prezydenta miasta (zgoda wnioskodawcy, na wniosek którego sesja została zwołana, w tym wypadku Artura Łakomca – wiceprezydenta Ostrowca Św.).  

Uwagi miała również Joanna Szwed-Kurek, kierownik Referatu ds. Planowania i Kontroli Budżetu w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

– Uchwała budżetowa jest integralnym materiałem i nie mamy technicznych możliwości wyłączyć jednej zmiany. Jeżeli coś miałoby być zmienione musiałabym przygotować odrębny materiał uwzględniający konkretną zmianę. Nie jestem w stanie na tym etapie dokonać takich zmian w tym momencie. Głosujemy nad kompletnym materiałem, jeżeli po prostu uchwała nie przejdzie, jeżeli będą, wtedy ja będę musiała przygotować inną uchwałę budżetową, innej treści, zmieniającą w innej kwocie dochody i wydatki   – stwierdziła. 

Artur Łakomiec: Także na dzień dzisiejszy proponuję procedować w tej formie w jakiej zostało przedstawione państwu!

Głos zabrał Artur Łakomiec, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. 

– Ja bym przychylił się tutaj do zdania pani kierownik. W związku z tym nie możemy tutaj porównywać uchwały dotującej powiat ostrowiecki. Mówimy o pierwszym punkcie, który za chwilę będziemy, będziecie państwo procedować, ponieważ tak jak już pani kierownik powiedziała jest to nie na zasadzie uchwały osobnej. Byśmy musieli osobną sesję nadzwyczajną dedykować temu zdarzeniu. Także na dzień dzisiejszy proponuję procedować w tej formie w jakiej zostało przedstawione państwu – mówił Artur Łakomiec.    

Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony podkreślił, że względy techniczne nie powinny mieć żadnego znaczenia, a liczy się opinia radcy prawnego.  

– Jeżeli wymagałoby to przygotowania nowego materiału, to jestem za tym, żeby taki  materiał powstał i byśmy się spotkali o godzinie dzisiaj późniejszej lub w dniu jutrzejszym –  zaproponował Mateusz Czeremcha. 

Artur Łakomiec zadecydował jednak, że porządek obrad nie zostanie zmieniony, choć w przyszłości nie wyklucza takiej możliwości.  

– Na tę chwilę proponuję procedować porządek obrad jaki jest przedstawiony dzisiaj – podsumował prezydent. 

Mateusz Czeremcha: Ludzie na mieście mówią tak: „nazwę zmieniliście, ale cyrk jest ten sam”!

Głos ponownie zabrał Mateusz Czeremcha.

– No upór pana wiceprezydenta Łakomca jest tutaj zadziwiający. Po zmianie osoby zarządzającej urzędem miasta z prezydenta Górczyńskiego, który jak wiemy jest aresztowany, na prezydenta Łakomca, była widoczna dosyć duża zmiana w stylu prowadzenia obrad rady miasta. Ale jak widać pan wiceprezydent  Łakomiec bardzo szybko „wchodzi w buty” pana prezydenta Górczyńskiego i odbiera opozycji głos.  Nie chciałem tego mówić, ale powiem to, co mówią ludzie na mieście, mówią tak: „nazwę zmieniliście, ale cyrk jest ten sam” – dodał radny.    

Podczas procedowania uchwały, dotyczącej zmian w budżecie, a tym samym między innymi przekazania środków na organizację dożynek powiatowo-gminnych,  radni dopytywali czy termin organizacji dożynek gminnych konsultowany był z innymi gminami z terenu powiatu ostrowieckiego. Okazuje się bowiem, że na 3 września zaplanowane były dożynki gminne w Ćmielowie. 

– Wracając jeszcze do poprzedniej sesji, argumentacji zarówno prezydenta Artura Łakomca, jak i pani starosty na wczorajszej sesji powiatowej, no naprawdę dziwi mnie popełnianie podstawowego błędu logicznego w argumentacji państwa. Bo jesteście naprawdę osobami na jakimś tam poziomie i wiedzy, ale też i doświadczenia, i inteligencji i podawanie danych statystycznych, że Ostrowiec ma więcej rolników niż Waśniów, czy Bałtów, to ja państwu powiem w ten sposób: Berlin jest bardziej polskim miastem niż Ostrowiec. Wiecie dlaczego? Bo tam jest 180 000 Polaków – mówił Marcin Marzec.   

Artur Łakomiec tłumaczył, że wstępnie termin dożynek konsultowany były z gminami, nie wie jednak czy ze wszystkimi. 

– Wstępnie tak, może nie wiem tylko czy ze wszystkimi, trudno mi o tym odpowiadać. Za chwilkę może jakieś szczegóły się dowiemy.  Na pewno jest tradycją żeby przed dożynkami wojewódzkimi się odbyły. Dożynki wojewódzkie są 10 bodajże września, więc ten termin jest ostateczny. Mówimy o terminie 3 września, odpowiadając na pytanie. Czy wydamy te 70 000, czy te 120 000 łącznie? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Mam nadzieję, że nie wydamy tych wszystkich środków i oszczędnie do tego podejdziemy, bo  taki mamy plan. Ale żeby się przygotować jakiś budżet musimy sobie zaplanować – mówił Artur Łakomiec.

Dzień działkowca, czy dożynki?

Dodał, że dzień przed sesją (26 lipca) spotkał się z dyrektorem Świętokrzyskich Ogrodów Działkowych i ze wszystkimi prezesami ostrowieckich ogródków działkowych. 

– 11 tych ogrodów jest. 12 fizycznie, ale jeden jest podzielony na dwa ogrody. I wszyscy entuzjastycznie przyjęli. Nie było żadnej krytyki państwa czy głosowaliście, czy nie. W ogóle też nie było tematu. Więc wydaje mi się, że to uhonorowanie rolników z Ostrowca. Ja nie wiem skąd takie emocje i co się dzieje, ale tak jak powiedziałem niejednokrotnie rada miasta jest świętem demokracji, każdy ma prawo głosować – tłumaczył wiceprezydent. 

Dariusz Kaszuba przytoczył dane dotyczące powierzchni rolniczych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski i gminie Bałtów. W przypadku Bałtowa (według raportu o stanie gminy Bałtów) grunty orne zajmują 4973 ha z 10 510 ha powierzchni ogólnej, w Ostrowcu Świętokrzyskim natomiast (raport o stanie gminy Ostrowiec Św. za 2022 r.) nieco ponad 1075,78 ha (w tym sady, pastwiska, łąki trwałe).

Raport o stanie gminy Bałtów za 2022 rok
Źródło: BIP Urząd Gminy Bałtów
Raport o stanie gminy Ostrowiec Św. za 2022 rok
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Raport o stanie gminy Ostrowiec Św. za 2022 rok
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Raport o stanie gminy Ostrowiec Św. za 2022 rok Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

– Dlatego troszkę  dziwny jest ten pęd do zorganizowania imprezy w Ostrowcu Św. (…) – dodał radny.

Dożynki gminno-powiatowe w Ostrowcu Św. to z kolei zdaniem Daniela Strojnego, radnego z byłego KWW Jarosława Górczyńskiego, a aktualnie „Tak dla samorządu”  „przyjemne wydarzenie kulturalne”. 

– Pani przewodnicząca, oczywiście z uśmiechem, bo to bardzo przyjemne wydarzenie kulturalne i mam nadzieję, że wszyscy dojadą, bo jednak Ostrowiec jest w centrum. Niedawno słyszeliśmy, że brakuje turystyki, więc może w jakiś sposób część osób też pozna Ostrowiec od innej strony. A tak naprawdę wydaje mi się, że też  jest fajny pomysł na promocję i chciałbym tylko  przypomnieć, że w marcu w naszych województwie odbywa się bardzo zbliżone wydarzenie, gdzie w ciągu trzech dni się przewija ok 120 000 osób no i też to się nie odbywa na błoniach, polach, czy łąkach. Także to tak chciałbym zainicjować – podsumował Daniel Strojny.  

Zarówno radni z Klubu Ruchu Marka Materka, jak i radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przed głosowaniem podkreślali, że pomimo kontrowersji dotyczących tematu organizacji dożynek powiatowo-gminnych,  zagłosują „za” projektem uchwały budżetowej, w której znalazły się inne, ważne dla mieszkańców zapisy. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this