Znajdź nas na

FAKTY

Na sejmiku o pomocy dla gmin, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochronie parków krajobrazowych!

XXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ze względu na sytuację pandemiczną odbyła się w trybie zdalnym, pod przewodnictwem Andrzeja Prusia.

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sytuacja epidemiologiczna w regionie

Na początku sesji radni przyjęli informację o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją epidemiczną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz przedstawił m. in. aktualną sytuację epidemiologiczną w województwie. Od początku epidemii potwierdzono w regionie 27 tysięcy przypadków COVID-19, w tym 494 zgonów. Mamy 11,5 tysiąca ozdrowieńców, w kwarantannie przebywa obecnie 17 tysięcy osób. Wicemarszałek województwa Marek Bogusławski poinformował, że w regionie do połowy listopada wykonano 138 tys. testów na koronawirusa, z czego 78 procent przeprowadziły jednostki podległe samorządowi województwa świętokrzyskiego: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze. Wicemarszałek przypomniał, że samorząd województwa na wielu płaszczyznach wspiera walkę z pandemią – m. in. poprzez przekazywanie znaczących kwot, zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i z budżetu województwa – na doposażanie szpitali w sprzęt i środki ochrony osobistej, tworzenie w szpitalach tzw. stref buforowych, zwiększających bezpieczeństwo, poprzez izolację chorych z podejrzeniem zakażenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wsparcie dla samorządów i decyzje finansowe

Radni udzielili pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu, z przeznaczeniem na wsparcie zadań w obszarze kultury. Również na prośbę gminy Samborzec o 12 tys. zł zwiększono dotację samorządu województwa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, jest to jedna z najaktywniejszych jednostek w powiecie sandomierskim. Już wcześniej gmina otrzymała od samorządu województwa 20 tys. zł na zakup specjalistycznego pojazdu, pozyskała również na ten cel dotacje z innych źródeł, jednak brakującej kwoty nie jest już w stanie znaleźć we własnym budżecie.

Sejmik wyraził zgodę na udzielenie Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021. Samorząd województwa świętokrzyskiego na mocy porozumienia zleca województwu małopolskiemu organizację tych połączeń na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa. Jak poinformował radnych członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, na ten cel województwo świętokrzyskie przekaże dotację celową w kwocie ponad 1 mln 140 tys. zł. Podobny charakter miała uchwała w sprawie powierzenia w 2021 roku przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii kolejowej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas sesji przegłosowano też m. in. projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Ważnym punktem obrad było przyjęcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Projekt uchwały przedstawiła wicemarszałek województwa Renata Janik. Podkreśliła ona, że zaplanowana na 2021 rok kwota przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi jest większa od ubiegłorocznej o ponad 555 tys. zł i wynosi ponad 4 mln 792 tys. zł. W trakcie przeprowadzonych w październiku konsultacji społecznych projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag, zyskał on także pozytywną opinię Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Młodzieżowego Sejmiku Województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dla ochrony parków krajobrazowych

Kolejny pakiet przyjętych uchwał dotyczył ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca wyjaśnił, że projekty dotyczą planu ochrony drzewostanu i mają się przyczynić do wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie w wielu dziedzinach życia społecznego. Zawierają m. in. zalecenia dla samorządów w zakresie gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody czy ekologii.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this