Znajdź nas na

FAKTY

Młodzieżowi radni o wymianie studentów „online” i wsparciu szlachetnej paczki!

21 listopada odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną, obrady odbywały się zdalnie. W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radna Sejmiku Jolanta Tyjas oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił informację na temat przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Obrady prowadziły: przewodnicząca Zofia Mogielska oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Wojdan, które poinformowały o działaniach podejmowanych przez Prezydium Młodzieżowego Sejmiku między sesjami. Sprawozdania z działalności komisji tematycznych przedstawili również ich przewodniczący. Do grona Młodzieżowego Sejmiku dołączył nowy radny – Konrad Ląd, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierz, który złożył ślubowanie.

Nowe postulaty

Młodzieżowy Sejmik wskazał swoich przedstawicieli do Świętokrzyskiej Rady Innowacji oraz do udziału w opracowaniu założeń nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. W gremiach tych młodzieżowych radnych będą reprezentować: Jakub Stachurka, przewodniczący Komisji Aktywizacji Młodzieży oraz Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Podczas IV sesji pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Z naszymi uwagami wobec przedstawionego projektu, zapoznaliśmy radnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 20 listopada br., m.in. postulowaliśmy o zmianę nazewnictwa zapisu, który obecnie brzmi: ,,działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” i w dokumencie jest powtarzany wielokrotnie – poinformowała wiceprzewodnicząca Katarzyna Wojdan. – Naszym zdaniem, to wyrażenie może przedstawiać te osoby jako osoby posiadające jedną cechę, a tą cechą jest niepełnosprawność, a to może nawet w pewien sposób stygmatyzować te osoby. Z tego powodu dobrze byłoby w przyszłości używać wyrażenia „osoba z niepełnosprawnością”. Uważamy, że warto rozważyć zmianę tego sformułowania na ,,działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością’’, szczególnie w dokumentach wyznaczających politykę społeczną naszego regionu wobec tych osób. Ta niewielka z pozoru językowa zmiana pozwoli szerzej spojrzeć na osoby z niepełnosprawnością, które oprócz niej mają wiele innych cech – dodała wiceprzewodnicząca MSWŚ.

Swoje stanowisko w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. przewodnicząca Zofia Mogielska przedstawi podczas XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Online wymiana studentów

Młodzieżowy Sejmik wspólnie z Winnicką Radą Studencką będzie realizował projekt „Online wymiana studentów”. Jest on adresowany do studentów uczelni wyższych z terenu województwa świętokrzyskiego. Ze względu na stan epidemii, będzie się odbywał w formie online.

– Dla młodych ludzi, uczestników projektu, będzie to okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i informacji o kulturze i tradycjach swoich krajów, wspólnej pracy nad różnego rodzaju projektami. Wierzymy, że pomysły zainicjowane podczas realizacji tego projektu, na razie w formule online, będą kontynuowane podczas wspólnych spotkań w Województwie Świętokrzyskim i Obwodzie Winnickim – podkreślała Veronika Kurdybakha, Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas sesji, młodzieżowi radni zadecydowali także o zmianach w składach osobowych komisji tematycznych MSWŚ oraz udzieleniu patronatu honorowego I Ogólnopolskiemu Turniejowi Szachowemu organizowanemu przez Radę Młodzieży Rzeszowa oraz Klub Aktywności IX LO w Rzeszowie. Wydarzenie ma na celu popularyzację sportu szachowego oraz wspieranie aktywności młodzieży. Turniej odbędzie się 28 listopada 2020r. w formie zdalnej przez platformę lichess.org.

Radni zapoznali się także z informacją na temat młodzieżowych rad miast/gmin działających w województwie świętokrzyskim, przygotowaną przez radnych Borysa Bajdo i Igora Kaczorowskiego. Niestety, spośród 102 gmin województwa świętokrzyskiego tylko w 15 funkcjonują takie rady. W trakcie dyskusji, pojawiły się opinie, iż potrzeba tworzenia młodzieżowych rad często bywa przez gminne władze lekceważona, zbywana, tymczasem powinny one zrozumieć, że młodzież naprawdę ma dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się w gminie w obszarze życia młodych osób. Informacje te w znacznym stopniu mogłyby pomóc lokalnym władzom w skutecznym funkcjonowaniu. Radni MSWŚ zapewniali o chęci wspierania młodzieżowych rad, tych już funkcjonujących, jak również pomocy w ich tworzeniu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kacper Bernat, przewodniczący Komisji Edukacji zaproponował, by Młodzieżowy Sejmik zaangażował się w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka” i wsparł osobę bądź rodzinę potrzebującą pomocy.

– Sytuacja wielu rodzin pogorszyła się ze względu na trwającą pandemię, wiele osób straciło pracę i tym samym źródło utrzymania – mówił radny Kacper Bernat.

Merytoryczna praca

Przysłuchujący się obradom Młodzieżowego Sejmiku Przewodniczący Andrzej Pruś i radna Jolanta Tyjas podkreślali, iż są pod wrażeniem niezwykle merytorycznej pracy młodzieżowych radnych podczas posiedzeń komisji oraz sesji, czego efektem są przyjmowane stanowiska i uchwały. Wyrazili także chęć wsparcia działań młodzieży w ramach akcji „Szlachetna paczka”.

– Dziękuję Wam za zaangażowanie w sprawy dotyczące świętokrzyskiej młodzieży, za skuteczne zgłaszanie uwag i pomysłów oraz determinację w ich realizacji. Jestem z Was bardzo dumny, możecie liczyć na moją pomoc, służę Wam także wiedzą i doświadczeniem – powiedział Andrzej Pruś.

Termin kolejnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaplanowano na 19 grudnia br.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this