Znajdź nas na

FAKTY

Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium Talenty Świętokrzyskie!

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie.
Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Od roku bieżącego działania te będą kontynuowane, jednak w nieco zmodyfikowanej formule. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie odrębnie:

 • przyznawał nagrody Talenty Świętokrzyskie dla uczniów oraz
 • stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UCZNIÓW
Pierwsza z propozycji, adresowana do uczniów, oparta została o uchwałę Nr XXIV/314/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie.
Zgodnie z najważniejszymi zasadami przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie:

 • o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie może ubiegać się każdy uczeń od ukończenia 13 roku życia, który ma znaczący dorobek edukacyjny lub artystyczny,
 • nagroda przysługuje tylko raz w czasie wszystkich edycji Programu,

do złożenia wniosku o przyznanie nagrody uprawnione są wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne, instytucje oświaty i kultury, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działające w sferze edukacji, nauki i kultury.

Szczegóły dotyczące trybu, warunków, kryteriów i terminu składania wniosków o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie zawarte zostały w Regulaminie przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/315/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. (wraz ze zmianą zawartą w uchwale nr XXX/430/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., dotyczącą danych adresowych zawartych w regulaminie).

Poniżej publikujemy wzory dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o przyznanie nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie:
Nagroda Talenty Świętokrzyskie

 • Wykaz konkursów, olimpiad oraz turniejów, które uprawniają do kandydowania do nagrody w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie,
 • Wniosek o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie,
 • Oświadczenie podatnika.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć również potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku edukacyjnego lub artystycznego ucznia.

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA STUDENTÓW
Od roku bieżącego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie wspierał zdolnych studentów poprzez przyznawanie im stypendiów Talenty Świętokrzyskie.
Zgodnie z najważniejszymi zasadami przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie:

 • o przyznanie stypendium może ubiegać się każdy student do ukończenia 30 roku życia, który ma znaczący dorobek naukowy, badawczo-rozwojowy lub artystyczny,
 • stypendium przysługuje tylko raz w czasie wszystkich edycji Programu,
 • do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnione są wyłącznie szkoły wyższe, instytucje oświaty i kultury, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działające w sferze edukacji, nauki i kultury.

Szczegóły dotyczące trybu, warunków, kryteriów i terminu składania wniosków o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/316/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. (wraz ze zmianą zawartą w uchwale nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., dotyczącą danych adresowych zawartych w regulaminie).
Poniżej publikujemy wzory dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie:
Stypendium Talenty Świętokrzyskie

 • Wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze naukowym lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie,
 • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie,
 • Oświadczenie podatnika,
 • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć również potwierdzone za zgodność
  z oryginałem kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

Zachęcamy do składania wniosków.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z

Agnieszką Klimczewską, pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl,  tel:41 642 16 20

Uchwała nr XXIV.314.20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXIV.315.20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXIV.316.20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXI.430.21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXI.431.20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Wniosek o przyznanie nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie

Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie

Wykaz konkursów, olimpiad oraz turniejów, które uprawniają do kandydowania do nagrody Talenty Świętokrzyskie

Wykaż konkursów lub innych form współzawodnictwa uprawniających do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie

Oświadczenie podatnika – nagroda

Oświadczenie podatnika – stypendiumUdostępnij na FacebookUdostępnij na Twitter

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this