Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiecki stypendysta powinien „odpracować” stypendium? Kontrowersyjny pomysł radnego z KWW Jarosława Górczyńskiego!

„Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie´ – czytamy w punkcie 5 i 6 Regulaminu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Czy w praktyce oznacza to, że uczeń zdolny i spełniający wszystkie kryteria nie otrzyma przysługującego mu w teorii stypendium, bo prezydent nie wyraził na to zgody?
Czy warte 10 000 zł każde – stypendia dla najzdolniejszych uczniów, o których wprowadzeniu, podczas ostatniej sesji rady miasta zdecydowali radni z Ostrowca Św. sprawią, że w niedalekiej przyszłości młodzi ludzie, już po studiach będą, chcieli wracać do swojego rodzinnego miasta? Wiele kontrowersji w tej sprawie wzbudziła także wypowiedź jednego z radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego.

Fot. Łukasz Grudninewski/naOSTRO.info

Podczas ostatniej sesji (14 maja) Rady Miasta Ostrowca Św., radni pochylili się między innymi, nad projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Przypomnijmy, że to pokłosie decyzji o jakiej 22 stycznia, podczas jednej z konferencji prasowych, poinformował  Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św.  Włodarz zapowiadał wówczas, że  odsetki,  które w ubiegłym roku wyniósł 180 tysięcy, przekazane zostaną na stypendia dla uczniów.

– Chcemy zaproponować na obrady sesji rady miasta, aby powołać taki specjalny fundusz stypendialny i chcielibyśmy, aby te stypendia były, uwaga, w kwocie 10 tysięcy złotych jednorazowo dla najlepszych uczniów w Ostrowcu Św. Chcielibyśmy, aby minimum w tym roku 10 takich stypendiów zostało fizycznie wypłaconych. Chcielibyśmy, aby to się zadziało we wrześniu, aby do września wypracować szczegóły – tłumaczył wówczas prezydent.

Dodał, że gminę stać na taki gest, który jest także ukłonem dla wszystkich mieszkańców Ostrowca Św.

– Zaznaczam, że ci nasi uczniowie będą rozszerzeni na zasadzie takiej, że nie chcemy się ograniczać tylko do naszych placówek, prowadzonych przez miasto, chcemy zaproponować współpracę wszystkim niepublicznym szkołom i chcemy do tej współpracy zaprosić pedagogów, dyrektorów tych placówek. rte stypendia będą przyznawane w formie kapituły – podkreślał w styczniu  Jarosław Górczyński.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

W projekcie uchwały odnośnie stypendiów przeczytać możemy m.in.: „W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży przyjmuje się „Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, a także, że program  ma charakter motywacyjny, wspierający edukację uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. 

 Celem Programu jest:  promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, sztuce i kulturze oraz w sporcie, osiąganych przez uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski; materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury;  zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności;  zachęcenie uczniów do reprezentowania Ostrowca Świętokrzyskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych uczniów oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. Program będzie realizowany poprzez wypłatę Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.  Stypendia będą przyznawane na podstawie Regulaminu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie natomiast określona corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podjęcie przez radnych dyskusji na temat proponowanego projektu uchwały stało się też pretekstem do wymiany osiągnięć i zasług prezydenta miasta. 

Zdjęcie ilustracyjne Mariusz Łata, przewodniczący KWW Jarosława Górczyńskiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

O zdolnej, ostrowieckiej młodzieży mówił Mariusz Łata, przewodniczący KWW Jarosława Górczyńskiego 

– Ja zacznę od podziękowania za przygotowanie takiej uchwały. Ja jako osoba, która ponad ćwierć wieku pracuje i zajmuje się oświatą na różnych szczeblach, potrafię docenić i potrafię wysłuchać głosy osób, które są bardzo zadowolone z tej uchwały. To nie pierwsza uchwała, która tak wspiera edukację. Ja tylko przypomnę „srebrne tarcze”, „złote tarcze”, stypendia motywacyjne, dodatki motywacyjne zwiększone dla nauczycieli, dodatkowe godziny zajęć z języka angielskiego, certyfikaty językowe, które są postrzegane przez inne samorządy, jako naprawdę wartość dodana samorządu ostrowieckiego. Oświata ostrowiecka, gminy Ostrowiec Św. zauważana jest w skali całego kraju, rozwija się. Stypendia motywacyjne, to kolejny krok by polepszać motywację dla naszych uczniów. Ja wiem, że stypendia będą tylko dla najlepszych, wiem, że to jest droga i nie ostatni krok do tego, by motywować naszą zdolną młodzież – podkreślał Mariusz Łata.

Inny radny z KWW Jarosława Górczyńskiego – Andrzej Pałka w swojej wypowiedzi skupił się głównie na wymianie zasług prezydenta Ostrowca Św. 

– Panie prezydencie, za tak perspektywiczne spojrzenie, że najpierw pan docenił nauczyciela, który miał olimpijczyków, trenera, który uzyskał w sportach wiele sukcesów, przyniósł chwałę i jak również rozgłos o naszym mieście, bo niekiedy województwo nie słyszy, że Ostrowiec jest, poznajemy to w wielu informacjach, to trzeba też wspomnieć, że nie zapomniał pan również o kolejnym dokumencie, nad którym będzie dzisiaj debatować, bądź tylko głosować. Chwała temu, doceniono mistrza, docenia się również i jego latorośl, tak jak tu kolega nazwał – perełkę, która została wypracowana, bo samej byłoby to ciężko. jest to pokazane nie tylko na niwie oświaty, pokazuje pan, jak to wygląda w różnych dziedzinach – mówił Andrzej Pałka.

Andrzej Pałka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego
Źródło: Zrzut ekranu YouTube Urząd Miasta Ostrowca Św.

Kamil Stelmasik, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego przyznał, że na początku, gdy usłyszałem o pomyśle stypendiów miał  dość dużo wątpliwości „natury etycznej i merytorycznej”, co do wysokości stypendium. 

–  Myślę, że należy robić wszystko co jest możliwe, szczególnie jeśli pozwalają na to finanse gminy, żeby doceniać i wspierać w rozwoju najmłodszych obywateli naszego miasta, szczególnie już na poziomie szkoły podstawowej. Tak sobie myślę, że w świecie, który daje tym dzieciakom niesamowite możliwości wyboru, ale i jednocześnie wymusza na nich podejmowanie bardzo poważnych decyzji, dużo, dużo wcześniej, niż to kiedyś było, chociażby za czasów mojej edukacji podstawowej.  I mimo tych różnych obaw i jakiś tam możliwości poprę ten projekt uchwały, jako radny, ale też jako rodzic przede wszystkim i myślę, że będę się jej mocno przyglądał, jak ona się realizuje w naszym środowisku, w naszej społeczności z uwzględnieniem wszystkich jej interesariuszy – mówił Kamil Stelmasik.

Grażyna Maj, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Grażyna Maj, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślała, że jej zdaniem inicjatywa jest dobra i obejmuje wszystkich uczniów, ze wszystkich szkół, które mają różne organy prowadzące, jednak pewne aspekty regulaminu, wymagają doprecyzowania. 

– Chciałabym tylko prosić, żeby zwrócono uwagę, że w tej kategori sport, który mamy też ujęty, jako jedną z grup, która może ubiegać się o to stypendium, są sporty drużynowe. I chciałabym tutaj zwrócić  uwagę osobom, które będą w kapitule. czy ewentualnie będą bardziej doprecyzowywać tę uchwałę, żeby zwrócić uwagę iż młodzież, która indywidualnie stara się i zmaga się z różnymi swoimi talentami, ta kwota dla nich będzie znacząca, natomiast jeśli chodzi o sporty drużynowe, są to zasługi wielu osób i jeżeli ta kwota miałaby być znaczącą kwotą, to też powinniśmy się zastanowić nad tym, jak podzielić to równomiernie i ten wkład pracy w sukces drużynowy ująć i nagrodzić również – wyjaśniła Grażyna Maj. 

Podobne zdanie miał Karol Wójcik, radny niezrzeszony. 

– Chylę czoła przed tym pomysłem panie prezydencie. Ja tylko dodam, to, co nie padło dotychczas, czyli ta kwestia pochodzenia tych pieniędzy. Bo to, że miasto inwestuje w oświatę, to jest oczywiście widoczne, to jest świetna sprawa. I tutaj mieszkańcy to widzą i bardzo się cieszą, natomiast pamiętajmy o tym, że te pieniądze, które będą tutaj przeznaczone na te stypendia pochodzą z tej wcześniejszej spłaty kredytów, tego zadłużenia naszego miasta, więc tym bardziej tutaj należą się słowa uznania prezydentowi, bo to jest po prostu racjonalna polityka zarządzania miastem i te pieniądze nie będą przejedzone tylko będą zainwestowane w to, co jest największą wartością, czyli po prostu w nasza młodzież, która miejsmy nadzieję później, po osiągnięciu pewnego poziomu, po skończeniu studiów, powróci do nas i będzie tutaj w Ostrowcu mieszkać i się realizować. Jeszcze raz chylę czoła przed tym pomysłem i dziękuję za jego realizację – mówił Karol Wójcik.

Dariusz Kaszuba, przewodniczący miejskiego Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dariusz Kaszuba, przewodniczący Klubu PiS w mieście dodał, że  podczas jego blisko  30-letniej kariery zawodowej nie było takiego programu. Podkreślił, że selekcja 10 najlepszych uczniów, będzie procesem skomplikowanym i trudnym dla dyrektorów szkół.  

– Bo wsparcie na tak dużą skalę uczniów wybitnych, zasługuje na uznanie i jest to projekt, który bezsprzecznie będzie poparty również przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej jednak, pragnę tutaj dodać, że głos pani radnej Grażyny Maj zasługuje na uwzględnienie w ewentualnym dodatku do paragrafów opisujących proces przyznawania tego stypendium. W przypadku sportów zbiorowych rzeczywiście będzie pewien dylemat, jak uhonorować np. zawodników jednej drużyny,  których jest 6, czy 10. należałoby to doprecyzować – wyjaśniał Dariusz Kaszuba.

Kontrowersyjny pomysł, oparty na odpracowywaniu stypendiów przez nagrodzonych uczniów miał Włodzimierz Sajda, rady z KWW Jarosława Górczyńskiego. 

– Ja mam taki pomysł, tylko nie wiem czy dobry, ale chciałem się podzielić. Jeżeli my inwestujemy w ogóle w ucznia, przeważnie w ucznia i człowieka, tak jak państwo inwestuje w lekarza, to jeżeli on się wykształci, to powinien później przez ileś  lat tu mieszkać i tu wszystkie wiadomości, które zdobył, dzięki wysiłkom tu pana prezydenta i wszystkich władz powinien to odpracować – mówił Włodzimierz Sajda. 

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św.
Źródło: Zrzut ekranu YouTube Urząd Miasta Ostrowca Św.

Ostatecznie za projektem uchwały zagłosowało 21 radnych.  Głos w sprawie zabrał także  prezydent.

– Ostrowiec pokazuje, że warto inwestować w przyszłość. To jest inwestycja w lepsze jutro. To jest inwestycja w to, żeby najlepsi z najlepszych, dzięki takiemu stypendium, dzięki takiej nagrodzie, mogli poszerzyć swoje pasje, mogli odkryć dodatkowe swoje umiejętności, mogli się rozwijać. ja zgadzam sie z panem radnym Karolem Wójcickim, że trzeba myśleć optymistycznie  i jak patrzę na sytuację gospodarczą, w jakich cenach sprzedają się nieruchomości, jak sprzedają się nasze działki, jak inwestują tu inne osoby, no to z optymizmem trzeba patrzeć – podsumował Jarosław Górczyński. 

Fragment załączonego do projektu uchwały Regulamin przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Jak przeczytać możemy w punkcie 5 i 6 Regulaminu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: „Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie´ Czy w praktyce oznacza to, że uczeń zdolny i spełniający wszystkie kryteria nie otrzyma przysługującego mu w teorii stypendium, bo prezydent nie wyraził na to zgody? Czy z programu dla stypendystów wyłączone zostaną dzieci radnych, nauczycieli, dyrektorów, spółek i jednostek miejskich? 

Przypomnijmy także, że według rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota (dane na 2019 rok)  w kategorii Miejsce sprzyjające edukacji gmina Ostrowiec Św. znajduje się na 1451 pozycji na 2473 miejsca. 

O rankingu pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this