Znajdź nas na

FAKTY

Nowy konkurs na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3!

Jeszcze w tym roku Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosi konkurs umożliwiający tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Konkurs będzie dawał możliwość tworzenia nowych placówek lub generowania dodatkowych miejsc w już istniejących instytucjach. Z pieniędzy unijnych przeznaczono na ten cel 1 mln 400 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ze środków projektowych można przygotować placówkę do pełnienia funkcji opiekuńczej oraz sfinansować koszty jej funkcjonowania. Działania projektowe powinny w sposób szczególny uwzględniać potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Można sfinansować m.in. drobne prace remontowe, wyposażenie pomieszczeń, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Dodatkowo można zakupić specjalistyczny sprzęt i narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z budżetu projektu można sfinansować koszty bieżącego funkcjonowania, takie jak: wyżywienie dzieci, utrzymanie lub wynajem pomieszczeń, koszty zajęć dodatkowych, takich jak rytmika i język obcy czy koszty organizacji pojedynczych wydarzeń okazjonalnych lub artystycznych.

Pierwotnie konkurs zakładał realizację dodatkowego typu operacji – umożliwiającego dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, bez konieczności tworzenia dodatkowych miejsc opieki. Jednak ostatecznie został on usunięty ze względu na dotychczasowy brak zainteresowania Wnioskodawców tym typem wsparcia oraz koniecznością osiągnięcia zakładanych
w Programie wskaźników dotyczących stworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przy niewielkiej alokacji zaplanowanej dla naboru. Ponadto pierwszy typ operacji daje możliwość dostosowania miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy Państwa do aplikowania o środki europejskie na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie świętokrzyskim.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this