Znajdź nas na

FAKTY

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego!

W poniedziałek 22 sierpnia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się L sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa, zmiany w uchwale określającej zadania, które mogą być finansowane ze środków PFRON, przyjęli także m.in. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Na wniosek marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, w związku ze zbliżającym się Dniem Niepodległości Ukrainy obchodzonym 24 sierpnia, radni Sejmiku oraz obecni na sali obrad goście, m.in. parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, uczcili minutą ciszy wszystkich poległych, walczących za wolność Ukrainy podczas trwającej wojny.

Radni przegłosowali zmiany w uchwałach finansowych, dotyczących zapisów budżetu województwa na rok bieżący oraz zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. Dotyczyły one przesunięcia pieniędzy na ważne dla rozwoju województwa inwestycje drogowe. Jedną z istotnych zmian było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację oczekiwanej inwestycji – rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej. Zaproponowano zwiększenie finansowania o ponad 47,5 mln zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie blisko 140 mln zł, z czego część (blisko 90 mln zł) stanowić będą środki z rządowego programu Polski Ład.

22 sierpnia obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik przegłosował zmiany w uchwale określającej zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przegłosowano również uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Radni przyjęli informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 r., wysłuchali także przedstawionego Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021 oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Przegłosowali też zmiany dotyczące schematu organizacyjnego i statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Wśród gości uczestniczących w obradach Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego znaleźli się: od lewej Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski, senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj i radny powiatu ostrowieckiego – Zbigniew Duda.
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this