Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Od 8 000 do 10 000 zł tyle może kosztować zmiana nazwy ostrowieckiego szpitala!

Dotarliśmy do protokołu z Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Ostrowieckiego z 2 marca 2022 roku. Wynika z niego m.in., że zmiana nazwy szpitala kosztować będzie od 8 000 do 10 000 zł. Obecni na posiedzeniu komisji radni pytali o doradców i efekty ich pracy, dublowanie stanowisk, sytuację na SORze, a także działania podjęte przez szpital, aby pozyskać nowych lekarzy.

ZOZ w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Czy zmiana nazwy ostrowieckiego szpitala to zadanie priorytetowe w czasach, gdy placówka boryka się z trudną sytuacją finansową? W marcu 2022 roku poprosiliśmy o przekazanie nam protokołu z Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Ostrowieckiego z 2 marca 2022 r. Poprosiliśmy także  o przesłanie zapisu dźwiękowego posiedzenia komisji. Uzyskaliśmy wówczas odpowiedź, pod którą podpisał się Łukasz Witkowski, a która brzmiała:

– Jednocześnie informuję, że nie dysponujemy zapisem dźwiękowym z posiedzenia ww. Komisji.

Na jakiej podstawie sporządzony został zatem protokół, w którym znaleźć można dosłowne cytaty z wypowiedzi radnych? 

Jednym z uczestników posiedzenia marcowej Komisji  był Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Radni pytali o koszty związane ze zmianą nazwy szpitala, efekty pracy doradców dyrektora, dublowanie stanowisk, czy sytuacje na SORze. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

O efekty pracy doradców zapytał Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.  

– Dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej Tomasz Kopiec odpowiedział, że jest troje doradców. Wyjaśnił, że postępowania przetargowe, które są w gestii doradców przyniosły 880 tys. zł oszczędności w stosunku do roku 2019. Dodał, że to są postępowania, które się już zakończyły, a są jeszcze takie, które trwają. Zapewnił, że właściwie każdy zakres czynności, który jest realizowany w tej chwili w szpitalu i analizowany pod kątem restrukturyzacji i zmiany, które następują, są konsultowane z doradcami. Jest to wynikiem jakości dokumentów zastanych w szpitalu. Dla przykładu podał, że część umów, jak na przykład  z dostawcą ubezpieczenia była zawarta w 2013 roku i trwała.  Nie zmieniając w ogóle parametrów SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyp. red.).  Aby móc podołać równoległemu wprowadzeniu zmian, to należy mieć zespół, któremu przede wszystkim można ufać i sta potrzeba zatrudnienia doradców. Zaznaczył, że to nie są osoby przypadkowe, ale takie, które przeszły procedury, związane z weryfikacją umiejętności, kompetencji. Jak wspomniał historia przeszłości szpitala pokazuje, że osoby o takich kompetencjach ciężko było pozyskać, w związku z czym szpital korzysta w formule doradczej, która jest oficjalnie przyjętą, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w biznesie – czytamy w odpowiedzi. 

Fragment protokołu z Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Ostrowieckiego z 2 marca 2022 roku

Małgorzata Bień, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego zapytała o działania nakierowana na pozyskanie nowych lekarzy.

– Dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej Tomasz Kopiec odpowiedział, że w każdym tygodniu odbywają się rozmowy i osoby są zachęcane do współpracy, ale szpital może się poruszać w określonych stawkach. Wyjaśnił, że nowym osobom nie można zaproponować stawek innych niż te, które obowiązują w szpitalu bo w konsekwencji taka sytuacja mogłaby spowodować odejście z pracy personel już zatrudniony. Dodał, że propozycje współpracy padły z wielu ust, ale za stawki, których szpital nie jest w stanie zrealizować. Zapewnił, że są prowadzone spotkania, rozmowy, podejmowane są próby znalezienia innych płaszczyzn współpracy, nawet na zasadzie doraźnej. Wyjaśnił, że liczy również na dojazd lekarzy z Ukrainy – czytamy w protokole. 

Dyrektor odniósł się też do funkcjonowania SOR, stwierdzając, że jest on…  źle zaprojektowany.  

– (…) projektując go nie uwzględniono tego, jaki charakter będzie miał ten szpital w przyszłości. Wyjaśnił, że program funkcjonalno-użytkowy ma spowodować rozbudowę szpitala na najbliższych kilka lat. Wytłumaczył, że jest to rozwinięcie potrzeb zdrowotnych, to rozwinięcie profilu pacjenta, w który ten SOR się już wpisał. Dodał, że w historii szpitala nie było tylu dializ ile jest w tej chwili – tygodniowo po dwieście kilkadziesiąt dializ – zapisano w protokole. 

Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego 29 listopada 2021
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. i nadania nazwy Wielospecjalistycznemu Szpitalowi w Ostrowcu Św. Tomasz Kopiec „ poinformował, że nazwa szpitala oddaje charakter tych świadczeń, które są realizowane przez szpital. Profil świadczeń wskazuje na to, że zapotrzebowania na świadczenia specjalistyczne są coraz większe. Nazwa obecna w Jego przekonaniu nie oddaje charakteru świadczeń, co też dla nowych lekarzy i ubiegających się o pracę, może nie wywoływać właściwego zrozumienia, również dla obcokrajowca, chociażby poszukującego nazwy szpital w wyszukiwarce internetowej, szukających nowych miejsc pracy. Stąd propozycja nazwy, dostosowana do charakteru świadczeń.”     

Robert Rogala, radny powiatowy z KWW Jarosława Górczyńskiego pytał natomiast o zapis statutu, mówiący o rozdzieleniu funkcji dyrektora do spraw finansowych i głównego księgowego.

– … rozumiem, że posiadając jak gdyby dwóch doradców, osoba po rozdzieleniu tych funkcji będzie jako dyrektor finansowy pełniła trzecią funkcję. Czy to tak należy rozumieć – pytał radny.

Zdjęcie ilustracyjne. Ostrowiecki SOR
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Tomasz Kopiec odpowiedział, że nie należy tego tak rozumieć więc radny dopytywał czym to jest spowodowane.

Dyrektor naczelny wyjaśnił, że w szpitalach o tak szerokim profilu świadczeń, funkcja głównego księgowego od dyrektora finansowego, zazwyczaj jest rozdzielona,  a nie połączona, a w szpitalach, które są szpitalami o uboższym profilu świadczeń, tego typu funkcje zazwyczaj są dublowane.  Odpowiedział również, że charakter pracy dyrektora finansowego jest inny od charakteru pracy głównego księgowego i to jest główny powód. Nie jest rolą głównego księgowego zastanawianie się, nad realizacją budżetu, tworzeniem planów finansowych, czy jak powiedział budowania strategii. Uprawnienia głównego księgowego to odpowiedzialność za wykonanie tych procesów, czy zadań księgowych, które wynikają z ustawy zaś funkcję dyrektora finansowego są dużo szersze. 

Łukasz Dybiec dopytywał także jakie koszty poniesie za sobą zmiana nazwy placówki.

– Szacuje się, że między 8, a 10 tysięcy maksymalnie – odpowiedział dyrektor.

Otwartym pozostaje pytanie, czy ostrowiecki szpital stać na taki wydatek i czy zmiana nazwy jest to aktualnie jedna z najpilniejszych potrzeb?            

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this