Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Ogłoszenie wyroku w sprawie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu 29 grudnia!

Nie dziś, a 29 grudnia mieszkańcy Ostrowca Św. poznają wyrok w sprawie przeciwko Jarosławowi Górzyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św. Jak informowaliśmy już wczoraj, w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do czternastu dni. Tak będzie i w tym przypadku. Przypomnijmy, że pomimo iż Jarosław Górczyński jest osobą publiczną, postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności, a media nie mogą być informowane o szczegółach jego przebiegu.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Czynności procesowe sądowe się odbyły, zaś biorąc pod uwagę fakt, że sprawa ma charakter zawiły, sąd odroczył publikację samego wyroku na dzień 29 grudnia   na godzinę 10.30. jest to typowa sytuacja w sprawach, w których materiał dowodowy jest wielowątkowy i  wymaga szczegółowej analizy. Zwłaszcza w sytuacji kiedy na ostatniej rozprawie przed zamknięciem przewodu sądowego  były prowadzone czynności dowodowe, a tak też było w tej sprawie –wyjaśnia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

Proces odbywa się z wyłączeniem jawności, pomimo że prezydent jest osobą publiczną podejrzaną między innymi o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

Przypomnijmy, że tuż przed pierwszą z rozpraw otrzymaliśmy informację, że proces odbywał się będzie z wyłączeniem jawności. Zapytaliśmy więc o szczegóły. 

– W odpowiedzi na Państwa wniosek o wyrażenie zgody na udział w rozprawie ​ uprzejmie informuję, iż udział mediów  nie jest możliwy z uwagi na fakt, iż postanowieniem Sądu z dnia 1 października 2020 roku wyłączono  jawność rozprawy w całości – taką odpowiedź, pod którą podpisała się Karina Adamska z Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymaliśmy 16 października.

Zapytaliśmy jednak o konkretną podstawę prawną. 

– W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie przedstawiam, iż postanowieniem Sądu z dnia 1 października 2020 roku na zgodny wniosek stron  na podstawie art. 360 § 1 pkt 1 lit. d kpk wyłączono jawność rozprawy w całości, między innymi z powodu sytuacji epidemiologicznej – czytamy w odpowiedzi z Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. z 19 października.

Chwilę później odpowiedź przyszła także od Agnieszki Wiącek, sekretarza sądowego:

– Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – II Wydział Karny w odpowiedzi na maile z dnia 16 i 19 października 2020 roku informuje, iż w sprawie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu jawność rozprawy została wyłączona na zgodny wniosek stron, z uwagi na ochronę zdrowia i życia uczestników w czasie pandemii – czytamy.

Także Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach potwierdził informację, że jawność rozprawy została wyłączona na zgodny wniosek stron. 

Przypomnijmy, że Sąd może z własnej inicjatywy wyłączyć jawność rozprawy jeżeli jawność rozprawy mogłaby: wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy, naruszyć ważny interes prywatny.

Sąd ma prawo do wyłączenia jawności także w przypadku, gdy choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat. Jawność wyłączana jest także w razie przesłuchania w charakterze świadka albo biegłego osób zwolnionych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub związanej z pełnioną funkcją, a także w wypadku, gdy ujawniane są na rozprawie dokumenty, które dotyczą tajemnicy zawodowej.

Jarosław Górczyński  nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this