Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiecki szpital zaciągnie kolejny kredyt (pożyczkę)?

Czy dyrekcja ostrowieckiego szpitala planuje zaciągnięcie kolejnego kredytu/pożyczki do kwoty 17 000 000 zł? Wskazuje na to pismo datowane na 12 kwietnia 2022 roku, skierowane do przewodniczącej Rady Społecznej – Danuty Barańskiej, a podpisane przez Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Czytamy w nim. że kredyt/ pożyczka przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań krótkoterminowych.

Zdjęcie ilustracyjne. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Czy ostrowiecki szpital zostanie obciążony kolejnym kredytem/pożyczką? Takie niepokojące informacje pojawiły się bowiem po jednym z ostatnich posiedzeń Rady Społecznej (19 kwietnia) działającej przy ostrowieckim szpitalu. Do Danuty Barańskiej, przewodniczącej Rady Społecznej wpłynęło bowiem pismo, datowane na 12 kwietnia, podpisane przez Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., w którym prosi on o wyrażenie opinii na temat zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na podstawie art. 48 ust. 2 plt. 2 lit c Ustawy o działalności leczniczej. 

– Kredyt/pożyczka w wysokości do kwoty 17 000 000 zł, który zostanie zaciągnięty przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań krótkoterminowych, a tym samym w znaczący sposób poprawi płynność finansową szpitala Pozwoli na unormowanie stosunków z wierzycielami. Zakładany okres kredytowania to 12 lat. Okres karencji na spłatę kapitału to 21 miesięcy. Trwająca przez dwa lata pandemia wirusa COVID-19, wzrost cen towarów i usług spowodowany inflacją powoduje, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie na trudną sytuację gospodarczą i geopolityczną w ostatnich miesiącach można obserwować intensyfikację działań windykacyjnych ze strony wierzycieli  szpitala – czytamy w uzasadnieniu.

Mowa w nim także o efektach, jakie przyniesie zaciągniecie pożyczki/kredytu, jak efektywne zarządzanie zadłużeniem. 

– Zniweluje negatywne skutki związane z obsługą zadłużenia przeterminowanego. Przede wszystkim wymiernie obniży koszt obsługi długu. Obecnie wierzyciele naliczają odsetki od przeterminowanych płatności oraz opłaty zryczałtowane w równowartości 40, 70 lub 100 euro (w zależności od kwoty faktury) od każdej przeterminowanej faktury, które to opłaty mają zrekompensować wierzycielom koszty dochodzenia należności. Ponadto utrzymywanie zadłużenia przeterminowanego na tak wysokim poziomie naraża jednostkę na dodatkowe koszty  sądowe oraz koszty komornicze. Stwarza także zagrożenie dla  prawidłowej działalności szpitala –  czytamy w uzasadnieniu.

Jak w piśmie poinformował dyrektor naczelny „na dzień dzisiejszy”  zobowiązania szpitala wynoszą ponad 60 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne 13 mln zł. 

Kredyt w wysokości 17 mln zł oprocentowany będzie według oprocentowania zmiennego, opartego o WIBOR 1M, zwiększony o stałą marżę.  Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji. Odsetki naliczane będą wyłącznie od kwoty pozostałej do spłaty. Całkowity szacunkowy koszt kredytu to kwota ok. 8 990 303, 60 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco podpisany przez ZOZ oraz cesja kontraktu zawartego z NFZ.

Czy o planach dyrektora naczelnego na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka zaplanowana została na 31 maja, poinformowani zostaną radni powiatowi?

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Czy ostrowiecki szpital przestanie generować straty? - naOSTRO.info

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this