Znajdź nas na

FAKTY

Presja społeczna ma sens! Prezydent Ostrowca Św. zrzekł się odszkodowania za grunty! Pomoc deklaruje marszałek województwa!

Po raz kolejny okazuje się, że presja społeczna ma sens. Po fali krytyki, jaka wylała się na zachowanie prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który zwlekał z wydaniem decyzji o zrzeczeniu się odszkodowania za grunty niezbędne do rozbudowy i kompleksowej przebudowy, przebiegającej przez Ostrowiec Św. drogi nr 754, jest wreszcie jednoznaczna deklaracja włodarza. – Straconego czasu nic nie wróci, również straconych szans na przebudowę tej drogi w starej finansowej perspektywie unijnej – mówi Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach i podkreśla, że jest po rozmowie z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, który deklaruje pełne poparcie dla szybkiej realizacji tej inwestycji.

Droga 754 przebiega przez Ostrowiec Św. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Po miesiącach pełnych wymian korespondencji pomiędzy Urzędem Miasta w Ostrowcu Św., a Świętokrzyskim Zarządem Dróg w Kielcach, czy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podczas wczorajszej (piątek 28 maja) konferencji prasowej Jarosław Górczyński poinformował, że zrzeka się odszkodowania za grunty niezbędne do rozbudowy i przebudowy, przebiegającej przez nasze miasto drogi 754. O tym jak obszerna to korespondencja pisaliśmy wielokrotnie. Wynikało z niej, że to nie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich robi problemy miastu, a wręcz odwrotnie – miasto nie chce zrzec się nieodpłatnie gruntów, które pozwoliłyby na remont drogi. W pismach adresowanych do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, do których dotarliśmy na początku lutego 2020 roku, a do których dołączone były także wstępne wzory umów, powtarzało się stale zdanie: „ Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zawarcie porozumienia w sprawie zrzeczenia się odszkodowania jest bardziej korzystnym rozwiązaniem dla obu stron ”. Tylko z kroków jakie podejmował ratusz wcale nie wynikało, że zależy mu na szybkiej realizacji tak potrzebnego miastu przedsięwzięcia.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Także radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości apelowali do prezydenta o podjęcie stosownych działań, które umożliwiłyby realizację wartej 88 milionów, inwestycji. W lutym 2020 roku pojawił się przygotowany przez radnych z Klubu PiS projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości zajętych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” , jednak wówczas nie znalazł się w porządku obrad sesji, ze względu na niedochowanie terminów ustawowych. Projekt na sesję powrócił pięć miesięcy później jednak stosunkiem głosów : 6 głosów „za”, przy 15 głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się – nie podjęli uchwały. Przeciwko uchwale zagłosowali wówczas radni z KWW Jarosława Górczyńskiego (Kamil Kutryba, Bożenna Morycińska, Stanisław Choinka, Mariusz Łata, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Joanna Pikus, Irena Renduda-Dudek, Włodzimierz Sajda, Włodzimierz Stec, Kamil Stelmasik, Daniel Strojny, Marta Woźnicka-Kuzdak, Artur Zawadzki) a także radny niezależny Karol Wójcik.

Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Temat drogi wojewódzkiej nr 754 powrócił także podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, 29 maja 2020 roku, za sprawą apelu, którego adresatem był Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św., a jaki w imieniu radnych powiatowych przygotowali członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Radni z PiS podkreślali wówczas, że wiele samorządów zdecydowało się na nieodpłatne przekazanie terenu mając na uwadze wzajemne wspieranie się samorządów w celu realizacji zadań komunikacyjnych

Sprawę opisywaliśmy tutaj:

Także nasza redakcja na bieżąco opisywała sytuację związaną z przebudową drogą 754. Po naszych artykułach padło wiele mocnych słów od mieszkańców, pod adresem działań prezydenta, który brakiem jasnych deklaracji, „blokował” możliwość realizacji inwestycji. Jak się okazuje, presja społeczna ma sens.

Podczas wczorajszej (piątek, 28 maja) konferencji prasowej, jaka odbyła się w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. Jarosław Górczyński poinformował, że zrzeka się nieodpłatnie gruntów.

– Ja deklarowałem publicznie w wypowiedziach i pismach do marszałka Andrzeja Bętkowskiego i na wcześniejszych spotkaniach i są na to określone też dokumenty, bo ta korespondencja, którą prowadzimy to jest bez mała 10 dokumentów. Deklarowałem, że z chwilą, kiedy zobaczę, że jest ogłoszony przetarg, to zrzekniemy się tych odszkodowań. I nie widząc tego przetargu, ale chcąc wyjść naprzeciw i chcąc pokazać ten szeroko rozumiany interes społeczny, interes dotyczący ogółu społeczeństwa, naszego społeczeństwa, bo przypomnę, że po tych ulicach nie jeżdżą tylko mieszkańcy Ostrowca Św. , ale poruszają się też nasi goście przyjezdni, którzy przejeżdżają przez Ostrowiec Św. tą trasą, więc wychodząc na przeciw i chcąc wesprzeć Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i chcąc ulżyć marszałkowi, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w dniu dzisiejszym, bezwarunkowo, nie warunkując niczym, a chcąc pokazać gest dobrej współpracy ze wszystkimi, podpisałem dokument zrzekający się przez miasto odszkodowań za te 46 działek – mówił Jarosław Górczyński, dodał, że stosowne pisma wysłał też do Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Zbigniewa Koniusza, Wojewody Świętokrzyskiego.

Dotychczas Świętokrzyski Zarząd Dróg mógł realizować remonty zachowawcze, spowalniające degradację drogi
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że z informacji, jakie ostatnio przedstawił nam Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, a także radny Rady Miasta Ostrowca Św. z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wynika, że brak stosownej deklaracji gminy Ostrowiec Św. oznaczało obniżenie się pozycji tej inwestycji w rankingu wojewódzkich inwestycji drogowych, a tym samym blokowana była możliwość szybkiego przeprowadzenia gruntownej przebudowy, przebiegającej przez Ostrowiec Św., drogi nr 754. Brak rezygnacji ze wspomnianego odszkodowania powodował utratę punktów w rankingu drogowych wojewódzkich inwestycji. Dla mieszkańców Ostrowca Św. mogło oznaczać to, że warta 88 milionów złotych inwestycja nie zostanie w możliwie najkrótszym czasie zrealizowana, bowiem w zakresie inwestycji drogowych występuje ostra konkurencja.

Przez brak jasnej deklaracji prezydenta środki unijne na remont drogi 754 „omijały” Ostrowiec Św.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Cieszę się, że wreszcie pan prezydent zadeklarował rezygnację z żądania odszkodowania za grunty pod przebudowę Alei 3-go Maja i ul. Mieczysława Radwana wraz z przebudową mostu na rzece Kamiennej. Lepiej późno niż wcale. Straconego czasu nic nie wróci, również straconych szans na przebudowę tej drogi w starej finansowej perspektywie unijnej. Przed nami nowa perspektywa unijna i walka o nadanie odpowiedniego priorytetu tej drodze, pomimo straconego czasu. Jestem po rozmowie z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, który deklaruje pełne poparcie dla szybkiej realizacji tej inwestycji – podsumowuje poproszony o komentarz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Świętokrzyskich.

Przypomnijmy, że warta 88 milionów zł. inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę odcinka od mostu na Alei 3 Maja, do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II wraz z budową nowego mostu przez rz. Kamienną, z nowymi funkcjonalnymi skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi. W ramach inwestycji mają powstać także nowe parkingi, sygnalizacja świetlna, ścieżki rowerowe i chodniki.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this