Znajdź nas na

FAKTY

Protokół pokontrolny z DPS-u przy Grabowieckiej może szokować!

Poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim o protokół pokontrolny w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrolę przeprowadzano w okresie od dnia 13 marca 2019 roku do 1 kwietnia 2019 roku. Niektóre dane mogą szokować, zwłaszcza te pokazujące uzależnienie mieszkańców placówki od alkoholu, a także brak dopełnienia formalności przez pracowników placówki. Jak się okazuje prowadzona w DPS-ie terapia uzależnień na niewiele się zdaje (o ile w ogóle się odbywa?), a mieszkańcy wciąż szukają ucieczki w alkoholu. Co jednak, gdy nałóg doprowadza do tragedii? Taki stan rzeczy trwa od lat – wiedzą o tym sąsiadujący z DPS-em mieszkańcy.

DPS przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W 2018 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Grabowieckiej 7 wynosił 3035, 64 zł, natomiast od 1 marca 2019 roku wynosi on zgodnie z zarządzeniem starosty Marzeny Dębniak – 3082, 21 zł.

31 stycznia 2019 roku w domu pomocy społecznej zamieszkiwały 185 osób, 28 lutego i 12 marca 2019 roku – 187 osób.

W wyniku prowadzonej kontroli wysnuto 13 wniosków, jak chociażby to, że wpisy w zeszycie zadań realizowanych w ramach terapii zajęciowej w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 12.03 2019 r. nie zostały opatrzone podpisami osób prowadzących zajęcia oraz zatwierdzone przez osobę nadzorującą. Wskazane dokumenty wymagają uzupełnienia – czytamy w protokole pokontrolnym. Otwartym pozostaje więc pytanie czy w ogóle się odbyły i czy wpisy z datą wsteczną są zgodne z prawem? Podobnie mają się sprawy z „Arkuszami pracy z mieszkańcem psychologa”, które zawierają sporadyczne wpisy, występują pomyłki odnośnie dat, informacji dotyczących przeprowadzanych konsultacji oraz są niedostosowane do treści kolumn zawartych w arkuszu (tj. data, problem, cel pracy, zaplanowane działania, ocena wyników). Arkusze pracy z mieszkańcami prowadzone prze terapeutę i psychologa nie są podpisywane przez osobę nadzorującą realizację zadań w tym zakresie.

Pokoje mieszkańców Domu nie spełniają wymogów określonych w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, gdyż posiadają zbyt małą powierzchnię w odniesieniu do liczby osób w nich zamieszkujących, dotyczy to: budynku głównego (parter – pokój nr 1, I piętro – pokój nr 15, II piętro – pokoje nr 39, 45 i 48), budynku pawilonu (parter – pokój nr 1.3, I piętro – pokoje nr 2.3 i 2.7, II piętro – pokoje nr 3.5, 3.7 i 3.8). Pokoje usytuowane na II piętrze budynku głównego o numerze 52, 54 i 55 o posiadające większa powierzchnię, a przebywa w nich po jednej osobie. Jak czytamy w protokole: Wobec tego zasadnym wydaje się rozważnie dokonania przeniesień mieszkańców, w celu spełnienia odpowiednich warunków w zakresie usług bytowych. I tutaj pojawia się koleje pytanie: Dlaczego dopiero teraz? Ale to dopiero początek niepokojących informacji. Po kontroli pracy firmy zajmującej się ochroną budynku wykryto braki w zakresie informacji dotyczących przebiegu służb (między innymi braku, dat, godzin, informacji, który budynek był kontrolowany oraz ewentualnych uwag lub ich braku). Jak przeczytać możemy w raporcie Należy podjąć działania mające na celu dokładne sprecyzowanie i szczegółowe opisanie zakresu usług świadczonych prze w/w firmę (uregulowanie liczby patroli, ustalenie zasad według których ma być sporządzona dokumentacja przez pracowników ochrony). Ustalono także, że mieszkańcy Oddziału IV, mieszczącego się w budynku pawilonu, wymagają wzmożonego nadzoru i kontroli, dlatego tez zasadnym byłoby objęcie ich dodatkowym wsparciem ze strony pracowników ochrony.

Niewystarczająca jest obsada pielęgniarska w stosunku do potrzeb DPS-u i mieszkańców. Mieszkańcy Oddziału IV nie mają zabezpieczonej 24-godzinnej obsady pielęgniarskiej.

Przeczytać możemy także, że należy rozważyć możliwość przeniesienia mieszkańców Oddziału IV w większości nadużywających alkoholu do Oddziałów I, II, III, mieszczących się w budynku głównym, celem zapewnienia nad nimi większego nadzoru. Na dokładkę karty zabiegów higienicznych wypełniane są niedokładnie. Z przedstawionych do kontroli kart wynika, że zmiana pieluchomajtek dokonywana była w niektórych przypadkach raz dziennie! Podczas kontroli z pieluchomajtek korzystało 70 osób. Brak okresowej aktualizacji dotyczących wykonywanych zabiegów i pielęgnacji pacjentów.

Zgodnie z informacją z 14 marca w placówce miało miejsce 41 interwencji i zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz firmy ochroniarskiej, z czego aż 23 dotyczyły zachowania mieszkańców pozostających pod wpływem alkoholu. W okresie objętym kontrolą w DPS-ie miało miejsce 11 interwencji Policji.

DPS nie zatrudnia lekarza psychiatry. Na konsultacje pensjonariusze dowożeni są do poradni funkcjonujących na terenie miasta.

W protokole znaleźć można także informację o obowiązkach firmy ochroniarskiej, gdzie oprócz strzeżenia obiektów, niedopuszczania do wynoszenia i dewastacji urządzeń stanowiących wyposażenie Domu, egzekwowania porządku i ładu, regularnych obchodów terenu, prowadzenia książki wejść i wyjść mieszkańców jest także sprawdzanie pensjonariuszy wchodzących do DPS-u w celu wyeliminowania wnoszenia napojów alkoholowych. Z realizacja tego ostatniego punktu najlepiej nie było. Jeden z naszych Czytelników przesłał nam zdjęcie na którym widać, jak mężczyzna podaje mieszkańcowi DPS-u alkohol.

Na dzień 19 marca 2019 roku Dom zamieszkiwały 183 osoby, w tym na niskim parterze i parterze budynku głównego: 49 osób, na I piętrze budynku głównego 60 osób, na II piętrze budynku głównego – 50 osób, w pawilonie – 24 osoby. 3 osoby przebywały w szpitalu, a jedna w areszcie śledczym.

W DPS-e przy Grabowieckiej pracuje psycholog zatrudniony na postawie umowy zlecenia w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Protokół podaje także, że duża grupa mieszkańców jest uzależniona od alkoholu lub pije nadmiernie. Nasila to objawy chorobowe, powoduje określone szkody zdrowotne, a także doprowadza do konfliktów ze współmieszkańcami, a także doprowadza do zachowań agresywnych w stosunku do personelu. W Domu prowadzone są także kalendarze trzeźwości.

Czy prowadzone działania przynoszą skutek? Czy Karolina Nowak, nowy dyrektor DPS-u poradzi sobie z zastała sytuacją?

1 Comment

1 Comment

  1. Jaś

    2 lipca, 2019 at 06:08

    Czyli słowem rozpierducha na całego! A jaka firma ochrania DPS ?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this