Znajdź nas na

FAKTY

Pustostan po dawnym Autohaus WW wciąż „straszy”! Radny pisze interpelację, co na to miasto?

Szpecą okolicę i obniżają atrakcyjność turystyczną miast, pustostany, bo o nich mowa, znajdują się także na terenie Ostrowca Św. O jednym z nich, a konkretnie, obiekcie po dawnym Autohaus WW przy Alei 25-lecia Wolności, w swojej interpelacji wspomniał Marcin Marzec, radny Rady Miasta Ostrowca Św. – Budynek ten sądząc po wyglądzie jest nieużytkowany (…) Proszę o zainteresowanie się stanem prawnym tej nieruchomości – apeluje radny.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Widać go z wiaduktu na Alei 3 Maja w Ostrowcu Św., widać z pociągu na trasie Ostrowiec Św. – Sandomierz, a także z okien samochodów i autobusów z Alei 25-lecia Wolności. Mowa o pustostanie po dawnym Autohaus WW. Interpelację w sprawie niszczejącej z roku na rok ruiny złożył Marcin Marzec, radny Rady Miasta Ostrowca Św.

–  Budynek ten sądząc po wyglądzie jest nieużytkowany, a jego stan techniczny i położenie przy głównej drodze powoduje, że walory estetyczne dla wizerunku miasta są złe. Proszę o zainteresowanie się stanem prawnym tej nieruchomości. Być może jest ona możliwa do zakupu po atrakcyjnej cenie, zaś miasto mogłoby pozyskać teren, który po uporządkowaniu można odsprzedać lub wydzierżawić potencjalnemu najemcy. Docelowo poprawi się też estetyka miasta – napisał w swojej interpelacji Marcin Marzec.

Wygląda na to, że szpecący miasto obiekt jednak szybko nie zniknie.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Jak wynika z informacji Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, w/w teren, stanowiący działkę nr 103/4 o pow. 0,4972 ha i objęty księgą wieczystą nr KI1O/00000168/5, na którym znajdują się pozostałości po budynku handlowo-usługowym – jest własnością osób prywatnych, którzy nabyli tę nieruchomość w roku 2021. Działka nr 103/4 znajduje się na terenie, który nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie została wydana prawomocna decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego. Wydział nie posiada również informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości. Nadmienia się, iż właściciel obiektu budowlanego zobowiązany jest do jego utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, a organem uprawnionym do sprawowania kontroli jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jeśli zaś chodzi o pozyskiwanie działek do gminnego zasobu nieruchomości jest ono poprzedzone oceną przydatności na cele rozwojowe gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną. Zaś nabycie przez Gminę prawa własności działki nr 103/4 wymagałoby wyrażenia przez jej właścicieli woli zbycia i może nastąpić wyłącznie w drodze umowy cywilnoprawnej, po uprzednim ustaleniu ceny nabycia satysfakcjonującej obie strony umowy – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisała się Anna Niedbała, sekretarz Miasta Ostrowca Św.

Czy obok ukwieconych rond i pustostany staną się wizytówką Ostrowca Św.?  

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info


fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this